Základní škola a Mateřská škola
Sepekov

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, budova ZŠ 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Jídelníček

Kontakty 


Kontakty

Telefon: 380 426 469

Mobil: 607 050 417

e-mail: machovav@zssepekov.cz
 


Učitelky mateřské školy

Mgr. Věra Máchová
e-mail: machovav@zssepekov.cz

Romana Kotalíková

Miluše Stejskalová

Petra Rygálová

e-mail: ucitelky.ms@zssepekov.cz


Provoz mateřské školy

Provoz školky je od 6:15 do 16:15 hodin.


Poplatky

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.


Počty žáků

Pro školní rok 2021-2022 je zapsáno 44 dětí, z toho 3 děti dvouleté.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd dle věku:

„Broučci“ – učitelky Miluše Stejskalová, Petra Rygálová

„Berušky“ – učitelky Romana Kotalíková, Mgr. Věra Máchová


 


Mateřská škola Sepekov

Vzdělávací program Mateřské školy Sepekov nazvaný „Svět kolem nás“ je založen na přímých zážitcích dětí, vychází z jejich samostatné činnosti a individuální volby.
Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti.

Během roku připravujeme pro děti například rej masek, mikulášskou a vánoční nadílku.
Děti se zúčastňují slavnostního vítání občánků do života, připravujeme vystoupení pro obyvatele DPS Sepekov.
Navštěvujeme knihovnu, kde se děti zúčastňují výtvarných soutěží. Zveme do školky divadelní soubory s pohádkami.
Zúčastňujeme se „Sportovních her pro mateřské školy“ v Milevsku. Koncem roku se vydáváme za zvířátky do ZOO v Hluboké nad Vltavou. Budoucí školáci vystavují tablo a jsou slavnostně pasováni na „školáky“ v obřadní síni Městyse Sepekov.
Děti mají možnost účastnit se plaveckého kurzu v táborském bazénu.
Navázali jsme spolupráci s Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Zkušení lektoři přijíždí s výukovým programem pro mateřské školy za dětmi a formou her je seznamují s přírodou.

Mgr. Věra Máchová