Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Ceny stravování

Školní jídelna nabízí obědy pro veřejnost. Odběr obědů je možný v pracovní dny v době od 10,30 do 11 hodin.
Cena oběda je 80 Kč.

Ceny obědů a svačin v základní škole:

  • 1. kategorie 7 - 10 let - 29 Kč
  • 2. kategorie 11 - 14 let - 31 Kč
  • 15 let a více - 33 Kč

Cena dopolední svačiny pro žáky základní školy je 18 korun.

Ceny obědů při onemocnění žáka:
První den nemoci je cena oběda bez příplatku, další dny se k ceně oběda připočítává 42 Kč.

Ceny stravování v mateřské škole:

  • přesnídávka + nápoj - 11 Kč
  • oběd - 22 Kč
  • svačinka + nápoj - 11 Kč
  • MŠ celodenní strava - 44 Kč
  • Cena oběda pro sedmileté děti - 24 Kč

Při onemocnění dítěte první den bez příplatků, další dny nemoci je cena stravy + 42 Kč.

Obědy můžete přihlašovat a odhlašovat osobně, telefonicky na čísle
380 426 471 nebo e-mailem na adrese skolni.jidelna@zssepekov.cz

Růžičková Tamara, vedoucí školní jídelny