Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Beseda o dospívání

Beseda o dospívání 1

Dnes měli páťáci možnost popovídat si s Mgr. Jaroslavou Haluzovou na téma dospívání...

Paní lektorka dlouhodobě realizuje výchovně-vzdělávací programy o dospívání. Pracuje jako dětská sestra a porodní asistentka. A letos opět přijala pozvání i na naši školu. Páťáci uvítali možnost popovídat si o fyzických změnách v nelehkém období puberty a neměli problém klást otázky na dané téma.
Děkujeme paní Haluzové za to, že mezi nás opět zavítala a přednášku velmi zajímavě a empaticky vedla.
Foto

Autor: PM