Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Dějepisná olympiáda

Letošní okresní kolo Dějepisné olympiády se konalo v Písku ve středu 18. ledna.

Naši školu reprezentovala trojice žáků. Z deváté třídy Matěj Hanák, z osmé Ondřej Mácha a Radim Šťastný.
Všichni byli úspěšnými řešiteli, mimořádného úspěchu dosáhl Radim Šťastný, který se umístil na 2.-3. místě.
Gratulujeme!

Autor: