Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny 1

Žáci 3. třídy navštívili místní lidovou knihovnu...

Paní knihovnice je seznámila s tím, jak funguje systém půjčování knih a možnost vyhledání knihy v katalogu na internetu. To si také zkusili. Knihu vyhledali a pak ji šli najít do regálu.
V připraveném kvízu odpovídali na otázky z pohádek. Všichni si zasloužili od p. Mikešové pochvalu a ti nejlepší si odnesli i malý dárek.
Foto

Autor: LT