Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Návštěva Městské knihovny v Milevsku

Návštěva Městské knihovny v Milevsku 1

Dne 25. března jsme se společně s žáky 6. a 7. třídy vydali na výlet do Městské knihovny v Milevsku, kde jsme se seznámili se světem literatury prostřednictvím programu nazvaného „Klub divných dětí“.

Tento program se hlouběji zabýval tématem vnímání odlišností. Začalo se krátkou hrou a poté se žáci rozdělili do skupin, kde společně pracovali s texty z knih Klub divných dětí a Sirotčinec slečny Peregrinové. Na naše mladší žáky z 6. třídy pak na závěr čekaly zábavné přesmyčky s velikonoční tématikou, ve kterých se mohli vyřádit a ukázat své schopnosti. Ti nejlepší z nich pak odcházeli se sladkou odměnou.
Náš den však nekončil jen u knih. Pokračovali jsme na 1. základní školu T. G. Masaryka v Milevsku, kde nás čekala geologická expozice „Za školou“. Pan učitel Josef Himl nám s obrovskou vášní a znalostmi přiblížil původ a vlastnosti nerostů a hornin. 
Tímto bychom rádi poděkovali paním knihovnicím a panu učiteli za jejich vstřícnost a trpělivost.
Foto

Autor: EZ