Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Předškoláček

Předškoláček 1

V pondělí 3. června odpoledne proběhl na naší škole poslední letošní Předškoláček.

Děti si hravou formou vyzkoušely různé školní činnosti, jejichž hlavním tématem byla pohádka Boudo budko, kdo v tobě přebývá?
Nechyběly ani pohybové aktivity v tělocvičně a v dalších prostorách školy. Zatímco rodiče ve třídě hovořili s ředitelkou školy, třídní učitelkou, výchovnou poradkyní, vychovatelkou školní družiny a vedoucí školní jídelny, budoucí prvňáčci trávili čas s učiteli školy a žáky deváté třídy.
Děti si odpoledne ve škole užily.
Foto

Autor: EK