Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Žáci ZŠ Sepekov podnikli poznávací zájezd do Nizozemska a Anglie

Žáci ZŠ Sepekov podnikli poznávací zájezd do Nizozemska a Anglie 1

Průzkum historických měst a poznávání nových kultur, to všechno měli žáci osmé a deváté třídy možnost během poznávacího zájezdu do Nizozemska a Anglie zažít v uplynulém týdnu.

Po noci strávené v autobuse jsme dorazili na naši první zastávku, do Amsterdamu, kde jsme strávili celý den. V Amsterdamu nás čekala celodenní prohlídka historického středu města. Mohli jsme vidět náměstí Dam s Královským palácem a korunovačním kostelem, romantické uličky se štítovými domy, kanály a mosty přes ně. Dále jsme absolvovali projížďku lodí po městských kanálech a řece Amstel. Po dni stráveném v Amsterdamu jsme se přesunuli do Belgie, kde nás čekal zasloužený odpočinek v hotelu. 

Ráno po snídani jsme přejeli do Francie a kolem poledne jsme z přístavu Calais vypluli do Anglie. Naše první kroky na ostrově zamířily do historického města Canterbury s krásnou katedrálou a typickými uličkami a domy. Večer jsme se ubytovali u rodin v jižní části Londýna.

Čtvrtý den jsme navštívili přímořské lázeňské město Brighton s královským pavilónem a obřím akváriem, následovala návštěva bílých útesů Seven Sisters na jihovýchodě Anglie. Večer nás čekal opět návrat do rodin, kde jsme mohli sdílet zážitky. 

Poslední den začal procházkou po Greenwich. Poté jsme přejeli po řece Temži do centra Londýna, kde nás čekala prohlídka těch nejznámějších pamětihodností, jako je třída Whitehall, Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, St. Jame’s park, náměstí Piccadilly, katedrála St. Paul, pevnost Tower of London, most Tower Bridge, loď Belfast, oblast City s mrakodrapy a také nejvyšší mrakodrap The Shard. 

Nakonec přišel čas na návrat domů. Tento školní výlet umožnil žákům poznat historii těchto evropských měst, a také jim poskytl jedinečnou možnost poznat nové kultury a rozvíjet cizí jazyk.

Den první
Den druhý
Den třetí
Den čtvrtý

Autor: EZ