Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy 1

Informace k zápisu do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Sepekov pro školní rok 2023/2024...

A. Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Do Základní školy a Mateřské školy Sepekov budou k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 děti přijímány na základě doložení bydliště dítěte ve spádové oblasti školy a dále děti, pro něž není naše škola spádová až do naplnění kapacity.

Zápis se týká dětí narozených do 31.8. 2017

Podle novely zákona č.561/2004 Sb. se může k zápisu dostavit dítě narozené do konce prosince 2017. Podmínkou přijetí bude doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. K zápisu se může dostavit i dítě narozené od ledna do konce června 2018. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře/klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co potřebuji k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • Dotazník pro zákonné zástupce žáka 1. ročníku základní školy
  • Žádost o odklad školní docházky/Žádost o předčasné příietí - pokud zákonný zástupce   žádá odklad/předčasné přijetí + doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře/klinického psychologa
  • Rodný list dítěte (kopie, scan)
  • Platný občanský průkaz

Veškeré dokumenty potřebné k zápisu dítěte, t.j. žádost o přijetí, žádosti o odklad/předčasné přijetí a dotazník, jsou ke stažení na našich webových stránkách...zde nebo si je můžete vyzvednout v kanceláři školy.

B. Počet žáků, které je možné přijmout

Pro školní rok 2023/2024 je možné přijmout maximálně 30 žáků

C. Termín zápisu

Zápis proběhne v termínu 14. dubna od 14:00 do 18:00 a 15. dubna od 9:00 do 12:00 h. Konkrétní čas zápisu si mohou rodiče rezervovat telefonicky.

DALŠÍ INFORMACE NA TELEFONU 382 581 473   

Autor: JKS