Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 

Návod pro první přihlášení pdfZápis do 1. třídy

pátek 5. 4. 2019 od 15 do 18,
sob 6. 4. 2019 od 9 do 11 hod.
 


Den otevřených dveří

Pondělí 17.12.2018
od 7:45 do 11:25 hodin


Třídní schůzky

13.11.2018 od 16 hodin

16.4.2019 od 16 hodin


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 400 Kč/pololetí.

AKTUÁLNĚ


Pohledy do světa hmyzu a bezobratlých živočichů

Ve středu 12. prosince se uskutečnil v naší škole populárně naučný přírodovědný pořad. Děti z obou mateřských škol (Božetice, Sepekov) a žáci naší školy měli možnost se „interaktivně“ seznámit se světem bezobratlých živočichů, včetně ochutnávky zdroje bílkovin nedaleké budoucnosti – larev brouka potemníka. Zblízka si mohli prohlédnout, jak vypadají největší brouci světa nebo velcí pavouci. Dotykem se mohli přesvědčit, co je to vnější kostra hmyzu, osahat si povrch a teplotu tělíček různých larev i dospělců. Nenásilnou formou, doplněnou celou řadou ukázek, se dozvěděli, co je to vývoj s proměnou dokonalou a nedokonalou. Na jednom místě se seznámili s živočichy celého světa – mnohonožkami, stonožkami, kudlankami, roháči, zlatohlávky, goliáši, plošticemi, sarančemi, sklípkany, štíry, strašilkami i se smrtelně nebezpečnou snovačkou. Celý pořad byl doprovázen zajímavým a poutavým vyprávění.
Josef Himl
Foto


Čerti ve škole

Ráno 5. prosince v sepekovské škole zavládlo napjaté očekávání. Všechny děti, zvláště ty malé, se těšily na mikulášskou nadílku. Mikuláš, anděl a čerti opravdu přišli, a protože v sepekovské škole jsou jenom samé hodné děti, nikoho neschvátilo peklo a Mikuláš mohl rozdávat dárečky. Nejhezčí dárek dostali prvňáčci, svůj první slabikář. Po čertech zůstalo jenom trochu pekelné černoty na tvářích některých žáků, ale to přece k povinnostem správných čertů patří. Nutno dodat, že důstojným Mikulášem, půvabným andělem a roztomilými zlobivými čerty byli žáci naší 9. třídy.
Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


Rozsvícení vánočního stromu

Sepekov
BožeticeVánoční dílničky

V úterý 27. listopadu na naší škole proběhly tradiční vánoční dílničky. Výrobky budou použity na adventních trzích v Sepekově (1. prosince) a v Božeticích (2. prosince).
Dílničky
Výrobky


Sepekovská škola slaví 100 let republiky

V kulturním centru si lidé připomněli sto let života v Sepekově...více.

Foto (mk)

Sepekovská škola si připomněla 100 let republiky mimo jiné i výrobou vlajek. A zapojili se všichni. Vzniklo tak 120 malých vlaječek, které vyzdobily okna školy 28. října v rámci Českého dne s českými vlajkami. Svojí troškou do mlýna přispěly i děti ze školky. Dortovou vlajku upekla žákyně 9. třídy. Po nafocení ji rozdělila mezi spolužáky. V tělocvičně školy pak všichni společně vytvořili vlajku z vlastních těl.
Oslavy vyvrcholily vystoupením žáků v Kulturním centru Sepekov v sobotu 3. listopadu 2018.


Devátá třída 2018/2019


Český den s českými vlajkami


Sepekovští žáci se učí psát noviny


Na dnešní dopoledne dostaly Jihočeské týdeníky pozvání do Základní školy v Sepekově. Děti tam s pomocí učitelů tvoří školní časopis, který si výborně vede i na krajských soutěžích. A tak se chtěly dozvědět něco víc o tom, jak se dělají noviny a o novinářské profesi. Besedy s Libuší Kolářovou, ředitelkou vydavatelství, které vydává v Sepekově známé Milevské noviny, i týdeníky Táborsko, Písecké postřehy, Strakonicko, a provozuje internetové zpravodajství Jižní Čechy Teď, se zúčastnili žáci od 5. do 8. třídy.
Foto (mk)
 


Beseda se spisovatelkou

Malé děti i ty větší se setkaly se skutečnou spisovatelkou. Michaela Fišarová, autorka úspěšných knih pro děti, poutavě vyprávěla, jak se tvoří kniha. Děti živě diskutovaly a měly všetečné otázky. Besedu doplňovala i četba z některých knih.
Foto


Exkurze Tajmac ZPS Zlín a Dlouhé Stráně

Žáci deváté třídy a vybraní studenti SPŠ strojní v Táboře absolvovali dvoudenní workshop Technika, energetika, stavby.
Akce se konala 24. a 25. září ve Zlíně a na Dlouhých Stráních.
V pondělí 24. 9. jsme se kupodivu bezproblémovou jízdou přesunuli z jižních Čech po českých dálnicích nejprve do Zlína, kde jsme si prohlédli provozy společnosti TAJMAC-ZPS. Ta vyrábí CNC obráběcí portálová centra, soustružnické vícevřetenové a vačkové automaty a vstřikolisy na plasty. Poté jsme navštívili centrum města Zlín. Kdo chtěl, mohl navštívit místní Baťův mrakodrap č. 21, odkud bylo možné obdivovat městskou typickou architekturu z výšky 16. etáže.
Jednou z pozoruhodností budovy je pak pojízdná kancelář pana Bati o půdorysu 6x6m vestavěná do výtahu. Po prohlídce Zlína následoval přejezd do Koutů nad Desnou, ubytování a výborná večeře v místním penzionu.
Druhý den ráno jsme hned po snídani vyrazili s průvodcem do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Po zhlédnutí naučného filmu v informačním centru jsme navštívili kavernu s vestavěnými turbínami (2x 325MW). Elektrárna se právě připravuje na výměnu oběžného kola turbíny druhého soustrojí, a tak jsme měli štěstí a viděli nové kolo turbíny před instalací. Po návštěvě spodní části elektrárny následoval přejezd na horní nádrž. Ač v pátek ještě panovaly tropické teploty nejen u nás, ale i v Hrubém Jeseníku, polohy nad 1000 metrů nás přivítaly pravou zimou. Poprašek sněhu, mlha a ledová krusta nám připomněly blížící se zimu a podtrhly zážitek z procházky po koruně horní nádrže. Rádi jsme pak sedli do vytopeného autobusu a po obědě nás čekal již jen přejezd do jižních Čech.
Workshop proběhl v rámci projektu IKAP Jihočeského kraje.
Foto
Miloš Kluiber


Žáci ze St. Peter am Wimberg navštívili naši školu

Ve středu 19. 9. navštívili naši školu žáci partnerské školy v Rakousku. Přijeli v rámci projektu MatemaTech, do kterého jsou obě školy zapojeny. V aule školy je přivítali žáci 9. třídy krátkým projevem a tanečním vystoupením. Po společné svačině navštívili všichni sepekovský kostel, kde je čekala komentovaná prohlídka. Tu obětavě překládala do němčiny paní učitelka Kašparová. Na závěr prohlídky dostaly smíšené skupiny žáků matematický úkol, související s šestiúhelníkovými dlaždicemi podlahy kostela. Pracovní listy byly v angličtině. Po obědě ve školní jídelně odjela rakouská skupina do ZVVZ Milevsko. I tam měli prohlídku v německém jazyce. Po návratu je ještě deváťáci provedli školou, zatímco učitelé domlouvali u kávy další spolupráci. Obě školy jsou si počtem žáků i velikostí místa, kde se nacházejí, velmi podobné. Navíc osobní přátelství mezi učiteli matematiky, kteří se již několik let pravidelně setkávají v rámci projektu MatemaTech, je zárukou, že zájem o partnerství škol je na obou stranách stejně silný. Po odchodu deváťáků, kteří spolupráci jako první nastartovali, převezme štafetu současná sedmička. Zástupci této třídy se zúčastnili setkání v Rakousku v červnu a nyní přivítali několik žáků odpovídajícího ročníku, kteří se přijeli představit do Sepekova. Pro obě skupiny žáků bylo vzájemné setkání výborným testem znalosti angličtiny a jistě i silnou motivací k dalšímu jazykovému vzdělávání.
Foto
Jitka Nováková a Miloš Kluiber


Prvouka třetí třídy v přírodě

Foto(jn)

Dopravní hříště

Ve středu 12. 9. 2018 navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště v Táboře. Nejprve je čekala teoretická výuka, při které si zopakovali pravidla týkající se cyklisty jako účastníka silničního provozu. Poté se všichni přesunuli na dopravní hřiště, kde si každý už prakticky vyzkoušel jízdu na kole podle dopravního značení.
Foto
Text a foto Miroslava Dědová


V první třídě

Prvňáčci si pomalu zvykají na školní docházku.
Foto(mk)


Traktor

V pátek 7. září měli všichni žáci sepekovské základní školy i školky možnost svézt se v novém moderním traktoru. Ti, kterým nechyběla odvaha, směli pod odborným dohledem učitele odborného výcviku Pavla Petráně traktor i řídit. Honza Fara z 9. třídy svezl dokonce paní ředitelku, která ze začátku vypadala poněkud vystrašeně, ale poté se jí jízda líbila. Pro děti to bylo pěkné zpestření dne. Všem se nevšední zážitek moc líbil.
Kateřina Bendová, Michal Hanák, 9. třída

Kolový traktor STEYR KOMPAKT 4065S pořídila SOŠ a SOU Milevsko na začátku roku 2018 v rámci projektu „Nový kolový traktor pro výuku“ , Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001555, který je financován z IROP. Traktor je osazen druhými pedály a je určen k výuce žáků v oborech Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce a k výcviku řidičů v autoškole.
Součástí projektu je i spolupráce SOŠ a SOU Milevsko se základními školami, která je realizovaná předvedením traktoru žákům přímo v jejich škole. Nejen, že se o traktoru dozví mnoho zajímavostí, ale mohou si dokonce zkusit traktor v areálu školy řídit jako v opravdové autoškole.
Jitka Nováková, ředitelka školy
Foto (mk)


První školní den v Sepekově

Po slunných prázdninách se v aule školy opět shromáždili všichni žáci, kde je do nového školního roku krátkými projevy přivítaly paní ředitelka Jitka Nováková, starostka městyse Pavlína Bambuškarová , místostarostka Božetic Drahomíra Glaserová a za ZVVZ tradiční host Šárka Nováková.
Zvláštní pozornost byla pochopitelně soustředěna na budoucí prvňáčky. Již před vchodem do školy zapózovali pro slavnostní foto a po vstupu do školy je čekali žáci 9. třídy, jejich budoucí patroni, kteří prvňáčky s rodiči odvedli do auly. Naposledy tam na své bývalé žáčky čekala paní učitelka Věra Máchová z mateřské školy, aby je odvedla na pódium a symbolicky předala paní učitelce Ludmile Tollingerové, která je bude provázet jejich prvními krůčky na „velké“ škole. Budoucí školáci byli představeni ostatním, dostali kytičku, pamětní list a malý dárek od ZVVZ Milevsko, patrona školy.
Popřejme všem žákům úspěšný školní rok a těm nejmenším ať se na naší škole daří a cítí se tu jako doma.
Fotogalerie
Hana Červená, foto Miloš Kluiber

Archiv