Základní škola a Mateřská škola Sepekov

 

Návod pro první přihlášení pdfPronájem tělocvičny

Ovoce do škol


Školní výqět

Časopis I/2015/16Pdf

Časopis II/2015/16Pdf


Třídní schůzky

15.11.2016
11.4.2017


Den otevřených dveří

2.12.2016 od 7:45 do 11:25
a od 17:00 až 19:00 prohlídka školy


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 150 Kč měsíčně.

Kroužek: 100 Kč za pololetí.

AKTUÁLNĚ


Den otevřených dveří

V pátek 2. 12. se škola otevřela pro rodiče žáků i pro zájemce z řad veřejnosti. Během dopoledne se mohli zúčastnit výuky a vidět tak žáky i učitele při běžné denní práci. V podvečer byla celá budova přístupná a tak se mohl každý podívat do jednotlivých učeben, dílny, zázemí u tělocvičny i školní družiny. Všichni učitelé se chlubili „svými" třídami, zapojilo se i několik ochotných žáků. Děkuji všem, kteří se do naší školy přišli podívat i učitelům a žákům, kteří se ochotně návštěvníkům věnovali.
Jitka Nováková
Ing. Tomáš Himl s dcerou

S dcerou zasedl do „své" lavice i Ing. Tomáš Himl
Fotogalerie (mk)


Vánoční dílničky, vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu

Čtvrteční den v sepekovské škole proběhl ve znamení Vánoc. Ze tříd se ozývalo švitoření žáků, kteří s obrovským nadšením vyráběli dárečky do vánočního stánku. Škola voněla po vánočkách a perníčcích, v dalším koutku se zpívalo a recitovalo. Všichni už se těší na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, čas adventní přichází.
Fotogalerie ze školy (mk)
Fotogalerie z vánočního trhu a rozsvícení vánočního stromu v Sepekově (mk)
Fotogalerie z rozsvícení vánočního stromu v Božeticích (mk)


Sběr papíru

Sběr papíru proběhne v pátek 25. listopadu od 7 do 7:30 hodin.


Olympiáda z informatiky

V pondělí 14. 11. se žáci 9. třídy zúčastnili celorepublikové olympiády Informatiky 2016.
Ze 3 418 účastníků se tři žáci umístili v první čtvrtině. Jiří Matěja na 125. místě, Julie Burkušová na 483. a Jiří Mareda na 786 místě.
Všem třem gratulujeme.
Jitka Nováková


Jazykový kurz

ZŠ a MŠ Sepekov nabízí možnost rodinám zapojit prarodiče do jazykového vzdělávání dětí předškolního a raného školního věku v bezplatném desetihodinovém kurzu anglického nebo německého jazyka.
Pod vedením učitelů se formou hry seznámí se základními konverzačními tématy.
Kurzy začnou v lednu na základě dohody případných zájemců.
Jitka Nováková

Info (Pdf)


Den otevřených dveří

V pátek 2. prosince proběhne na naší škole den otevřených dveří.
7:45 až 11:25 možnost navštívit školu v době výuky
17:00 až 19:00 prohlídka školy


Předškoláček

Ve čtvrtek 3. listopadu uspořádala škola první letošní akci pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče pod názvem Předškoláček. Má je seznámit s prostředím školy, postupně je připravit na zápis a nástup do první třídy.
Vše probíhalo formou her a zábavných aktivit, ve kterých dětem pomáhali žáci školy i učitelé. Další taková setkání budou následovat ještě v průběhu školního roku.
Možnost navštívit školu využilo kolem sedmnácti zájemců.
Fotogalerie (mk)


Sázení stromu

Žáci 1. třídy si zasadili svůj strom, o který se budou po celou dobu školní docházky starat. Společně budeme sledovat růst dětí a stromu.
Až děti dorostou do 9. třídy, věnují stromek o Vánocích škole.
Doufáme, že jsme založili hezkou, novou tradici.
Jana Novotná
Fotogalerie (mk)


Halloween ve 3. třídě

Děti ze 3. třídy se při hodině anglického jazyka seznámily s Halloweenem.
Povídali jsme si o zvyklostech tohoto amerického svátku a pak si společnými silami vyřezali dýni.

Foto (lt)

Předškoláček


Sběr papíru

Další sběr papíru se koná mimořádně v úterý 25. října od 7 do 7:30 hodin.


Přednáška o zodpovědném chování

Ve čtvrtek 20.10.2016 zajistila škola pro žáky druhého stupně přednášky o zodpovědném chování. Lektorem byl Mgr. Vladimír Vácha z ACET ČR, spolku zabývajícího se prevencí proti AIDS. Žáky 6. a 7. třídy seznámil se zásadami bezpečného chování při elektronické komunikaci a používání internetu v přednášce nazvané Rizika v kyberprostoru. Pro 8. a 9. třídu připravil přednášku Sex, AIDS, vztahy, ve které popisoval způsoby nákazy virem HIV a varoval před nezodpovědným sexuálním chováním.

Foto (mk)

Žáci ZŠ Sepekov volili do krajského zastupitelstva

Úřad Městyse Sepekov zprostředkoval žákům 8. a 9. třídy zajímavý zážitek. V týdnu mezi první a druhou volbou do senátu navštívili volební místnost a vyzkoušeli si, jak se volí. Použili k tomu nevyužité lístky z hlasování do zastupitelstva kraje, aby vše probíhalo jako u opravdových voleb. Až za pár let půjdou poprvé volit, budou už vědět, co mají dělat. Taková zkušenost se jim jistě bude hodit. Následovala druhá část spolupráce mezi školou a úřadem městyse. Vhozené volební lístky žáci 9. třídy použili v hodinách matematiky pro výuku statistiky. Výsledky zpracovali, určili procentuální zastoupení volených stran a vše graficky znázornili.
A tak se jeden zajímavý nápad využil hned ve dvou předmětech–občanské výchově a matematice.
Věřím, že takové oživení výuky je pro žáky zábavné a zároveň poučné.
Jitka Nováková

Foto (Archiv Městyse Sepekov)

Beseda s MVDr. Lucií Lehkou

Žáci 3. až 9. třídy se postupně v pátek 14. října zúčastnili přednášky MVDr. Lucie Lehké o chovu domácích mazlíčků.

Foto  (mk)

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2016/2017

Zde naleznete všechny důležité informace...INFO


Návštěva kravína ZOD Sepekov

Ve čtvrtek 6. října se vypravili žáci 8. a 9. třídy na prohlídku kravína Zemědělského družstva v Sepekově.
Fotogalerie (mk)


Dopravní hřiště

Ve středu 7. září žáci 4. třídy absolvovali kurz bezpečnosti silničního provozu na dopravním hřišti v Táboře.
Fotogalerie (foto Eva Kluiberová)


Návštěva muzea v Božeticích

Začátkem nového školního roku se žáci 7.-9. třídy vypravili do Muzea mlynářství, pekařství a zemědělství do Božetic. Je otevřeno teprve krátce, ale za tu dobu si našlo své návštěvníky nejen z řad pamětníků, sběratelských nadšenců či rodáků, ale zavítala sem již i televize s pořadem Toulavá kamera. A muzeum je zajímavým místem i pro mladou generaci. Důvodů, proč jej navštívit, je hned několik. Zájemcům je zde připomenuto, jak se z obilí stával voňavý pecen chleba, jak těžkou fyzickou práci museli naši předkové zastávat, s jakou péčí se starali o svůj majetek a živobytí. V příjemném prostředí a při zajímavém výkladu dvou ochotných průvodců se žáci seznámili s těžkým životem venkovských obyvatel v dobách minulých. Byli překvapeni i tím, že některé stroje či domácí pomocníky sami znají z půd svých babičerk či dědečků. Při zpáteční cestě si měli o čem vyprávět.
Helena Smrčinová


Zahájení školního roku 2016/2017

Letošní slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září v aule sepekovské školy za přítomnosti starostky městyse Ing. Pavlíny Bambuškarové, která popřála všem přítomným úspěšné vkročení do nového školního roku. Vzácnými hosty byli zástupci ZVVZ Milevsko Ing. Martin Toman, personální ředitel a Mgr. Šárka Nováková, specialistka útvaru Personalistika, kteří předali prvňáčkům dárkový balíček k jejich významnému dni. Tímto odstartovala spolupráce mezi sepekovskou školou a ZVVZ Milevsko. Doufáme, že bude úspěšně pokračovat i v dalších letech.

Fotogalerie z přivítání prvňáčků

V pátek 2. září končí vyučování pro všechny třídy v 11:25 hodin, svačina ve školní jídelně tento den není.
Od pondělí 5. září se učí podle rozvrhu hodin.


Slavnostní zakončení školního roku

Ve středu 29. června se v aule školy shromáždili žáci školy, aby byli přítomni slavnostnímu zakončení školního roku 2015/2016.
Žáci, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů a ti, kteří si jiným způsobem zasloužili být odměněni převzali pochvalné listy a věcné odměny.
Součástí slavnostního zakončení byly krátké prezentace jednotlivých tříd.
Fotogalerie

Ve čtvrtek 30. června se definitivně uzavřel školní rok vydáním vysvědčení.
Na úplný závěr dostali slovo žáci deváté třídy, kteří se rozloučili se svými spolužáky a učiteli.
Fotogalerie ze školy
Fotogalerie z obřadní síně


Den her, tance a sportu

V pátek 24. června se žáci naší školy neučili. Deváťáci si pro žáky prvního stupně připravili diskotéku se spoustou her a na druhém stupni se soutěžilo ve sportovních disciplínách.
Fotogalerie


Pečení perníčků

Děti ze 2. třídy si ve středu 22.6. upekly perníčky. Nazdobily je cukrovou polevou. Ty, které nestačily sníst , odnesly domů rodičům pro radost.
Foto (Ludmila Tollingerová)


Exkurze do Božetic

Ve středu 15. 6. 2016 se žáci 5. a 9. třídy vypravili pěšky ze Sepekova do Božetic do Muzea mlynářství, zemědělství a pekařství. Žáci se seznámili s dobovými vesnickými řemesly a stylem života lidí na vesnici. Se zájmem si prohlíželi všechny vystavené exponáty. Děvčata se nejdéle zdržela u vystavených panenek a kočárků, kluky zase nejvíce zaujaly modely bitev. V muzeu se všem žákům velmi líbilo, jedinou vadou na kráse byl déšť, který nám cestu znepříjemnil.
Foto (Eva Nováková)


Slavnostní ocenění žáků, kteří reprezentovali školu na soutěžích

Ve čtvrtek 9. června v obřadní síni úřadu Městyse Sepekov ocenila starostka obce Ing. Pavlína Bambuškarová žáky naší školy, kteří v průběhu školního roku dosáhli významných úspěchů v okresních kolech soutěží a reprezentovali školu v soutěžích krajských.
Fotogalerie


Ovoce do škol

Mimořádná zásilka vitamínů v rámci akce Ovoce do škol žáky potěšila.
Třeťáci si připravili malé pohoštění.


Fotogalerie (Eva Kluiberová)


Archiv