Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 

Návod pro první přihlášení pdfZápis do 1. třídy

pátek 5. 4. 2019 od 15 do 18 hod,
sobota 6. 4. 2019 od 9 do 11 hod.


Den otevřených dveří


Třídní schůzky

13.11.2018 od 16 hodin

16.4.2019 od 16 hodin


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 400 Kč/pololetí.

AKTUÁLNĚ


Beseda

Malé děti i ty větší se setkaly se skutečnou spisovatelkou. Michaela Fišarová, autorka úspěšných knih pro děti, poutavě vyprávěla, jak se tvoří kniha. Děti živě diskutovaly a měly všetečné otázky. Besedu doplňovala i četba z některých knih.
Foto


Exkurze Tajmac ZPS Zlín a Dlouhé Stráně

Žáci deváté třídy a vybraní studenti SPŠ strojní v Táboře absolvovali dvoudenní workshop Technika, energetika, stavby.
Akce se konala 24. a 25. září ve Zlíně a na Dlouhých Stráních.
V pondělí 24. 9. jsme se kupodivu bezproblémovou jízdou přesunuli z jižních Čech po českých dálnicích nejprve do Zlína, kde jsme si prohlédli provozy společnosti TAJMAC-ZPS. Ta vyrábí CNC obráběcí portálová centra, soustružnické vícevřetenové a vačkové automaty a vstřikolisy na plasty. Poté jsme navštívili centrum města Zlín. Kdo chtěl, mohl navštívit místní Baťův mrakodrap č. 21, odkud bylo možné obdivovat městskou typickou architekturu z výšky 16. etáže.
Jednou z pozoruhodností budovy je pak pojízdná kancelář pana Bati o půdorysu 6x6m vestavěná do výtahu. Po prohlídce Zlína následoval přejezd do Koutů nad Desnou, ubytování a výborná večeře v místním penzionu.
Druhý den ráno jsme hned po snídani vyrazili s průvodcem do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Po zhlédnutí naučného filmu v informačním centru jsme navštívili kavernu s vestavěnými turbínami (2x 325MW). Elektrárna se právě připravuje na výměnu oběžného kola turbíny druhého soustrojí, a tak jsme měli štěstí a viděli nové kolo turbíny před instalací. Po návštěvě spodní části elektrárny následoval přejezd na horní nádrž. Ač v pátek ještě panovaly tropické teploty nejen u nás, ale i v Hrubém Jeseníku, polohy nad 1000 metrů nás přivítaly pravou zimou. Poprašek sněhu, mlha a ledová krusta nám připomněly blížící se zimu a podtrhly zážitek z procházky po koruně horní nádrže. Rádi jsme pak sedli do vytopeného autobusu a po obědě nás čekal již jen přejezd do jižních Čech.
Workshop proběhl v rámci projektu IKAP Jihočeského kraje.
Foto
Miloš Kluiber


Žáci ze St. Peter am Wimberg navštívili naši školu

Ve středu 19. 9. navštívili naši školu žáci partnerské školy v Rakousku. Přijeli v rámci projektu MatemaTech, do kterého jsou obě školy zapojeny. V aule školy je přivítali žáci 9. třídy krátkým projevem a tanečním vystoupením. Po společné svačině navštívili všichni sepekovský kostel, kde je čekala komentovaná prohlídka. Tu obětavě překládala do němčiny paní učitelka Kašparová. Na závěr prohlídky dostaly smíšené skupiny žáků matematický úkol, související s šestiúhelníkovými dlaždicemi podlahy kostela. Pracovní listy byly v angličtině. Po obědě ve školní jídelně odjela rakouská skupina do ZVVZ Milevsko. I tam měli prohlídku v německém jazyce. Po návratu je ještě deváťáci provedli školou, zatímco učitelé domlouvali u kávy další spolupráci. Obě školy jsou si počtem žáků i velikostí místa, kde se nacházejí, velmi podobné. Navíc osobní přátelství mezi učiteli matematiky, kteří se již několik let pravidelně setkávají v rámci projektu MatemaTech, je zárukou, že zájem o partnerství škol je na obou stranách stejně silný. Po odchodu deváťáků, kteří spolupráci jako první nastartovali, převezme štafetu současná sedmička. Zástupci této třídy se zúčastnili setkání v Rakousku v červnu a nyní přivítali několik žáků odpovídajícího ročníku, kteří se přijeli představit do Sepekova. Pro obě skupiny žáků bylo vzájemné setkání výborným testem znalosti angličtiny a jistě i silnou motivací k dalšímu jazykovému vzdělávání.
Foto
Jitka Nováková a Miloš Kluiber


Prvouka třetí třídy v přírodě

Foto(jn)

Dopravní hříště

Ve středu 12. 9. 2018 navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště v Táboře. Nejprve je čekala teoretická výuka, při které si zopakovali pravidla týkající se cyklisty jako účastníka silničního provozu. Poté se všichni přesunuli na dopravní hřiště, kde si každý už prakticky vyzkoušel jízdu na kole podle dopravního značení.
Foto
Text a foto Miroslava Dědová


V první třídě

Prvňáčci si pomalu zvykají na školní docházku.
Foto(mk)


Traktor

V pátek 7. září měli všichni žáci sepekovské základní školy i školky možnost svézt se v novém moderním traktoru. Ti, kterým nechyběla odvaha, směli pod odborným dohledem učitele odborného výcviku Pavla Petráně traktor i řídit. Honza Fara z 9. třídy svezl dokonce paní ředitelku, která ze začátku vypadala poněkud vystrašeně, ale poté se jí jízda líbila. Pro děti to bylo pěkné zpestření dne. Všem se nevšední zážitek moc líbil.
Kateřina Bendová, Michal Hanák, 9. třída

Kolový traktor STEYR KOMPAKT 4065S pořídila SOŠ a SOU Milevsko na začátku roku 2018 v rámci projektu „Nový kolový traktor pro výuku“ , Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001555, který je financován z IROP. Traktor je osazen druhými pedály a je určen k výuce žáků v oborech Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce a k výcviku řidičů v autoškole.
Součástí projektu je i spolupráce SOŠ a SOU Milevsko se základními školami, která je realizovaná předvedením traktoru žákům přímo v jejich škole. Nejen, že se o traktoru dozví mnoho zajímavostí, ale mohou si dokonce zkusit traktor v areálu školy řídit jako v opravdové autoškole.
Jitka Nováková, ředitelka školy
Foto (mk)


První školní den v Sepekově

Po slunných prázdninách se v aule školy opět shromáždili všichni žáci, kde je do nového školního roku krátkými projevy přivítaly paní ředitelka Jitka Nováková, starostka městyse Pavlína Bambuškarová , místostarostka Božetic Drahomíra Glaserová a za ZVVZ tradiční host Šárka Nováková.
Zvláštní pozornost byla pochopitelně soustředěna na budoucí prvňáčky. Již před vchodem do školy zapózovali pro slavnostní foto a po vstupu do školy je čekali žáci 9. třídy, jejich budoucí patroni, kteří prvňáčky s rodiči odvedli do auly. Naposledy tam na své bývalé žáčky čekala paní učitelka Věra Máchová z mateřské školy, aby je odvedla na pódium a symbolicky předala paní učitelce Ludmile Tollingerové, která je bude provázet jejich prvními krůčky na „velké“ škole. Budoucí školáci byli představeni ostatním, dostali kytičku, pamětní list a malý dárek od ZVVZ Milevsko, patrona školy.
Popřejme všem žákům úspěšný školní rok a těm nejmenším ať se na naší škole daří a cítí se tu jako doma.
Fotogalerie
Hana Červená, foto Miloš Kluiber


Závěr školního roku

Ve čtvrtek 28. června se v aule školy shromáždili žáci školy, aby byli přítomni slavnostnímu zakončení školního roku 2017/2018. Žáci, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů a ti, kteří si jiným způsobem zasloužili být odměněni převzali pochvalné listy a věcné odměny. Součástí slavnostního zakončení byly krátké prezentace jednotlivých tříd. Se svými patrony, žáky deváté třídy, se rozloučili prvňáčci.
Slavnostní ukončení školního roku
Loučení se školou
Slavnostní předávání vysvědčení žákům deváté třídy


Na návštěvě v Rakousku

V pondělí 18.6. se 8. třída a několik žáků z ostatních tříd vydali do rakouského St. Peter am Wimberg. Spolu s námi jeli ještě žáci jedné českobudějovické školy. Po příjezdu na nás nejdříve čekala výborná svačina, pak jsme ve smíšených skupinách řešili matematické úkoly. Po náročném dopoledni jsme k obědu měli vepřový řízek s rýží, což pro nás byla nevídaná kombinace. Po obědě nás čekala procházka městečkem, opět zpestřená řešením matematických úkolů. Celý den jsme si užili a těšíme se na další návštěvy.
Kateřina Bendová a Michal Hanák, 8. třída
Foto (Jitka Nováková)


Myslivci ve škole

Krátce před koncem školního roku se zúčastnily postupně děti ze všech tříd besedy na téma myslivost. Velice hezky a srozumitelně byli všichni seznámeni s běžnými i méně častými živočichy, jejichž domovem je les, pole, louka, řeka nebo rybník, mohli si zblízka prohlédnout paroží, zuby i lebky zvířat, slyšeli zvuk lesnice, nástroje, který myslivci používají. Závěrem žáci poznávali formou soutěže nejen zvířata a ptáky, ale i stromy a jejich plody. Děti si tak zábavnou formou nejen zopakovaly učivo, ale dozvěděly se i spoustu nových zajímavostí.
Helena Smrčinová
Foto


Rozloučení budoucích prvňáčků s mateřskou školou

Budoucí prvňáčci se přišli do obřadní síně Úřadu městyse Sepekov ve středu 20. června 2018 slavnostně rozloučit se svojí mateřskou školou. více...


Pasování na čtenáře

Žáci 1. třídy Základní školy v Sepekově přišli spolu se svojí paní učitelkou Mgr. Evou Kluiberovou v úterý 19. června 2018 do místní knihovny v Sepekově, aby zde byli pasováni na rytíře řádu čtenářského. Přišli netradičně - s námořnickými čepicemi, které si sami vyrobili pro poprázdninové vyplutí do 2. třídy. více...


Výlet 1. až 3. třída, Botanicus

Žáci 1., 2. a 3. třídy se ve čtvrtek 14. června 2018 zúčastnili exkurze do Ostré u Lysé nad Labem. Navštívili zde historickou vesničku Botanicus, ve které se nachází centrum umění a řemesel s bylinnou zahradou. Každý si mohl ve vesnici vyrobit a za groše zakoupit všelijaké předměty. V zahradě si děti prošly nejrůznější bludiště a obdivovaly krásně vypěstované rostliny. Exkurze se vydařila a všichni odjížděli spokojení s mnoha suvenýry na památku.
Foto
Miroslava Dědová


Ovoce do škol

Ovoce a zelenina do škol-ochutnávkový koš v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.
Foto
Jana Novotná


Výlet čtvrtá až šestá třída

V úterý 12. 6. se žáci 4. až 6. třídy vypravili na výlet do Českého Krumlova. Přestože počasí neslibovalo nijak pěkný den, nakonec se přece jen umoudřilo a děti zažily příjemný výlet. Zahájily ho procházkou zámeckým parkem, kde důkladně prohlížely otáčivé hlediště, poté se přemístily na prohlídku zámku. Zakončily ji sledováním a fotografováním posledního živého medvěda. Po krátkém občerstvení následovalo VAX muzeum, kde se chvílemi bály, za chvilku se zase smály, poznávaly i významné osobnosti českých dějin. V labyrintu složeném ze zrcadel si zadováděly a nakonec se dozvěděly od skvělého majitele loutek i spoustu zajímavostí nejen o loutkách, ale i o historii města. Každý sobě nebo svým blízkým přivezl i drobný upomínkový předmět. Ještě i další den děti štěbetaly a vyprávěly. Mají před závěrem školního roku hezkou vzpomínku na vydařený den.
Foto
Helena Smrčinová


Dopravní hřiště

Děti ze čtvrté třídy a Michal Klíma si prověřili své znalosti a dovednosti na dopravním hřišti v Táboře.
Foto
Text a foto Pavla Camrdová


Obhajoby absolventských prací

V pátek 8. června panovala na naší škole slavnostní nálada. Žáci 9. třídy obhajovali své absolventské práce. Slavnostně oblečeni a s lehkou nervozitou očekávali zahájení významného dne. Za přítomnosti starostky Sepekova, ředitelky školy, rodičů a spolužáků prezentovali své celoroční absolventské práce. Porotu tvořili nejen jejich učitelé, ale i RNDr. Radan Huth, DrSc., meteorolog a klimatolog z Přírodovědecké fakulty UK Praha. Všichni žáci 9. třídy při své první větší zkoušce obstáli, k čemuž jim gratulujeme. Po skončení obhajob pro ně ve školníí jídelně paní kuchařky připravily slavnostní oběd. Po něm se už beseda o oteplování planety s Radovanem Huthem nesla v uvolněné atmosféře.
 

Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


Archiv