Základní škola a Mateřská škola Sepekov 

Návod pro první přihlášení pdfZápis do 1. třídy

pátek 6. dubna od 15 do 18 hodin,
sobota 7. dubna od 9 do 10:30 hodin


Den otevřených dveří

Pátek 24.11.2017 dopoledne a odpoledne od 16 do 19 hodin


Třídní schůzky

7.11. od 16 hodin

10.4. od 16 hodin


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 150 Kč měsíčně.

Kroužek: 150 Kč za pololetí.

AKTUÁLNĚ


Úřední hodiny v době prázdnin jsou každé úterý od 8:00 do 11:00


Závěr školního roku

Ve čtvrtek 28. června se v aule školy shromáždili žáci školy, aby byli přítomni slavnostnímu zakončení školního roku 2017/2018. Žáci, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů a ti, kteří si jiným způsobem zasloužili být odměněni převzali pochvalné listy a věcné odměny. Součástí slavnostního zakončení byly krátké prezentace jednotlivých tříd. Se svými patrony, žáky deváté třídy, se rozloučili prvňáčci.
Slavnostní ukončení školního roku
Loučení se školou
Slavnostní předávání vysvědčení žákům deváté třídy


Na návštěvě v Rakousku

V pondělí 18.6. se 8. třída a několik žáků z ostatních tříd vydali do rakouského St. Peter am Wimberg. Spolu s námi jeli ještě žáci jedné českobudějovické školy. Po příjezdu na nás nejdříve čekala výborná svačina, pak jsme ve smíšených skupinách řešili matematické úkoly. Po náročném dopoledni jsme k obědu měli vepřový řízek s rýží, což pro nás byla nevídaná kombinace. Po obědě nás čekala procházka městečkem, opět zpestřená řešením matematických úkolů. Celý den jsme si užili a těšíme se na další návštěvy.
Kateřina Bendová a Michal Hanák, 8. třída
Foto (Jitka Nováková)


Myslivci ve škole

Krátce před koncem školního roku se zúčastnily postupně děti ze všech tříd besedy na téma myslivost. Velice hezky a srozumitelně byli všichni seznámeni s běžnými i méně častými živočichy, jejichž domovem je les, pole, louka, řeka nebo rybník, mohli si zblízka prohlédnout paroží, zuby i lebky zvířat, slyšeli zvuk lesnice, nástroje, který myslivci používají. Závěrem žáci poznávali formou soutěže nejen zvířata a ptáky, ale i stromy a jejich plody. Děti si tak zábavnou formou nejen zopakovaly učivo, ale dozvěděly se i spoustu nových zajímavostí.
Helena Smrčinová
Foto


Rozloučení budoucích prvňáčků s mateřskou školou

Budoucí prvňáčci se přišli do obřadní síně Úřadu městyse Sepekov ve středu 20. června 2018 slavnostně rozloučit se svojí mateřskou školou. více...


Pasování na čtenáře

Žáci 1. třídy Základní školy v Sepekově přišli spolu se svojí paní učitelkou Mgr. Evou Kluiberovou v úterý 19. června 2018 do místní knihovny v Sepekově, aby zde byli pasováni na rytíře řádu čtenářského. Přišli netradičně - s námořnickými čepicemi, které si sami vyrobili pro poprázdninové vyplutí do 2. třídy. více...


Výlet 1. až 3. třída, Botanicus

Žáci 1., 2. a 3. třídy se ve čtvrtek 14. června 2018 zúčastnili exkurze do Ostré u Lysé nad Labem. Navštívili zde historickou vesničku Botanicus, ve které se nachází centrum umění a řemesel s bylinnou zahradou. Každý si mohl ve vesnici vyrobit a za groše zakoupit všelijaké předměty. V zahradě si děti prošly nejrůznější bludiště a obdivovaly krásně vypěstované rostliny. Exkurze se vydařila a všichni odjížděli spokojení s mnoha suvenýry na památku.
Foto
Miroslava Dědová


Ovoce do škol

Ovoce a zelenina do škol-ochutnávkový koš v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.
Foto
Jana Novotná


Výlet čtvrtá až šestá třída

V úterý 12. 6. se žáci 4. až 6. třídy vypravili na výlet do Českého Krumlova. Přestože počasí neslibovalo nijak pěkný den, nakonec se přece jen umoudřilo a děti zažily příjemný výlet. Zahájily ho procházkou zámeckým parkem, kde důkladně prohlížely otáčivé hlediště, poté se přemístily na prohlídku zámku. Zakončily ji sledováním a fotografováním posledního živého medvěda. Po krátkém občerstvení následovalo VAX muzeum, kde se chvílemi bály, za chvilku se zase smály, poznávaly i významné osobnosti českých dějin. V labyrintu složeném ze zrcadel si zadováděly a nakonec se dozvěděly od skvělého majitele loutek i spoustu zajímavostí nejen o loutkách, ale i o historii města. Každý sobě nebo svým blízkým přivezl i drobný upomínkový předmět. Ještě i další den děti štěbetaly a vyprávěly. Mají před závěrem školního roku hezkou vzpomínku na vydařený den.
Foto
Helena Smrčinová


Dopravní hřiště

Děti ze čtvrté třídy a Michal Klíma si prověřili své znalosti a dovednosti na dopravním hřišti v Táboře.
Foto
Text a foto Pavla Camrdová


Obhajoby absolventských prací

V pátek 8. června panovala na naší škole slavnostní nálada. Žáci 9. třídy obhajovali své absolventské práce. Slavnostně oblečeni a s lehkou nervozitou očekávali zahájení významného dne. Za přítomnosti starostky Sepekova, ředitelky školy, rodičů a spolužáků prezentovali své celoroční absolventské práce. Porotu tvořili nejen jejich učitelé, ale i RNDr. Radan Huth, DrSc., meteorolog a klimatolog z Přírodovědecké fakulty UK Praha. Všichni žáci 9. třídy při své první větší zkoušce obstáli, k čemuž jim gratulujeme. Po skončení obhajob pro ně ve školníí jídelně paní kuchařky připravily slavnostní oběd. Po něm se už beseda o oteplování planety s Radovanem Huthem nesla v uvolněné atmosféře.
 

Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


Sběr papíru

Letos poslední sběr papíru se koná ve středu 13. června od 7 do 7:30 hodin.


Výlet sedmá až devátá třída

Cíl: Koněpruské jeskyně, naučná stezka Zlatý kůň, lom Velká Amerika a podhradí Karlštejna.
Foto


Oběžná dráha

V pátek 25. 5. se žáci 2. stupně se svými vyučujícími vydali do milevského domu kultury, kde se zúčastnili generální zkoušky hudebního pořadu Oběžná dráha. Jde o pěveckou soutěž, ve které si každoročně měří síly mladí zpěváci ve věku 10 – 20 let. Naši žáci obdivovali skvělé výkony svých vrstevníků, kteří se do Milevska sjeli z různých koutů Čech a Moravy. A i když to pravé finále s odbornou porotou (předseda Marek Ztracený) se konalo až večer, myslím, že si dopolední generálku patřičně užili.
Iveta Kašparová


Setkání rodičů budoucích prvňáčků

V úterý 12. června se od 16 hodin koná setkání rodičů budoucích prvňáčků.
Učebna 4. třídy.
Ludmila Tollingerová


Tonda obal

V úterý 22. května navštívil naši školu Tonda obal (http://www.tonda-obal.cz).
Žáci druhého stupně si rozšířili znalosti o třídění, recyklací a ukládání odpadu.
Foto


Výstava chovatelů

Naše škola přijala pozvání milevských chovatelů a žáci první až páté třídy navštívili 18. května jejich výstavu zvířat. Děti přivítali pořadatelé v maskách a kostýmech zvířátek. Poté rozdávali sladkosti a drobnosti, zatančili si s dětmi i při diskotéce. Všichni se zaujetím poslouchali informace o vystavovaných zvířátkách, některé si mohly děti i pochovat či pohladit. Chovatelé poskytovali zájemcům i dobré rady a odpovídali na všetečné dotazy dětí. Ty mezi chovateli objevily i žáka naší školy.
Chtěli bychom milevským chovatelům poděkovat za příjemně strávené chvíle a těšíme se, že se s nimi za rok opět setkáme.
H. Smrčinová


Planetárium

Ve čtvrtek 10. května 2018 navštívili žáci 2., 3. a 4. třídy Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích. Nejprve zhlédli film o kosmonautech. Poté se všichni přesunuli do planetária, kde si prohlédli hvězdnou oblohu a jevy, které na ní lze pozorovat. Mnozí si zde zakoupili suvenýry na památku. Exkurzi žáci zakončili na budějovickém náměstí. Obdivovali Samsonovu kašnu a také našli tzv. „bludný kámen“. Nikdo naštěstí nezabloudil a všichni se v pořádku vrátili domů.
Foto
Miroslava Dědová


Sběr papíru

Sběr papíru se koná ve středu 16. května od 7 do 7:30 hodin.


Atletika

V pátek 4. května se vybraní žáci a žákyně 2.,3.,4. a 5. třídy zúčastnili atletického štafetového poháru v Písku, kde vybojovali 7. místo.
Foto (jn)


Nebojí se matematiky ani angličtiny

Čtyři žáci 8. třídy se ve čtvrtek 3. května zúčastnili soustředění rakouských a českých žáků se zájmem o matematiku v Neue Mittelschule St. Peter am Vimberg v Rakousku. To se uskutečnilo v rámci mezinárodního projektu MatemaTech – Matematickou cestou k technice, do kterého je naše škola zapojena. Žáci pracovali ve skupinách složených ze dvou českých a dvou rakouských účastníků a prokázat tak museli nejenom své matematické znalosti, ale i jazykové schopnosti. Všechny úlohy byly zadávané v angličtině. Domů si tak žáci odvezli nejen spoustu zážitků a zajímavých zkušeností, ale i kontakty na své nové rakouské kamarády.
 
Text a foto Jitka Nováková
Další fotky
 


Pěvecká soutěž

Každoročně se účastníme pěvecké soutěže Jihoččeský zvonek v Písku. Letos naši školu reprezentovaly dvě zpěvačky z 5. třídy. Bára Cézová si vyzpívala ocenění v bronzovém pásmu, Kačka Barborová přivezla čestné uznání. Obě dívky doprovázel na kytaru Míša Hanák z 8. třídy.


Text a foto Helena Smrčinová


Celostátní přehlídka dětské recitace

V Českém Krumlově se 26. dubna konalo Krajské kolo Celostátní přehlídky dětské recitace. V silné konkurenci ostatních soutěžících svým vystoupením porotu zaujala i Kateřina Bendová, žákyně 8. třídy naší školy.
Za svůj výkon si vysloužila čestné uznání.


Den Země

V pondělí 23. dubna se žáci zapojili do akce Den Země. Podle předem připraveného seznamu prací se pustili do úpravy školního areálu. Okopávali a stříhali keře, hrabali staré listí a trávu, čistili obrubníky a dlažbu před školou. Žáci zašli i do mateřské školy, kde se do práce podle svých možností zapojily i školkové děti. Počasí bylo příznivé, děti velmi pracovité, a tak je výsledek jejich snažení vidět na první pohled. Areál školy i školky je opět čistý a upravený a já všem za jejich práci děkuji. Poděkování patří i rodičům, kteří své děti vybavili potřebným nářadím.
Fotogalerie
Před a po...
Jitka Nováková


Jeden den s...KABA

V úterý 17. dubna 2018 jsme navštívili v rámci projektu Jeden den s…….truhlářství KABA v Božeticích. S pomocí Pavla Ondráčka jsme zde vyrobili stůl do školní družiny. Následně jsme si vyzkoušeli práci s pořízem. Pan Ondráček nařezal prkénka do kuchyně, o které jsme si zasoutěžili v zatloukání hřebíků.
Z kluků byl nejrychlejší Vít Kubec, z dívek Nikol Kostínková. Poté jsme si vybrali svá prkénka, která jsme si sami opracovali a odnesli si je domů na památku. Pan Ondráček nám řekl mnoho zajímavostí o své práci a ukázal věci, se kterými se v běžných hodinách pracovních činností ve školních dílnách nesetkáme.
Katka Bendová a Adéla Benediktová, 8. třída

Fotky z akce


McDonald´s Cup

V úterý 17. 4. 2018 se chlapci 2. a 3. třídy zúčastnili fotbalového turnaje v Písku. Z dvanácti přihlášených týmů obsadili krásné 4. místo.
Tímto blahopřejeme.
Foto (jn)


Zápis do první třídy

Foto ze zápisu

Foto pro rodiče (heslo v Bakaláři)


Žádost o přijetí k povinné školní docházce, Dotazník pro zákonné zástupce, případně Žádost o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na webových stránkách školy v Dokumentech ke stažení.
U zápisu je potřeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.


Cesta ke kořenům

Dne 28. března. se na naší škole uskutečnil tanečně divadelní projekt „Cesta ke kořenům” v podání EFK dance family. Tato taneční skupina působí v Milevsku, v současné době má asi 60 členů. V představení nám tanečníci přiblížili vývoj street dancu, od afrických kmenových tanců až po dnešní dobu (funkové styly, hiphop, house, dancehall). Každá scéna byla doplněna nápaditými kostýmy a kulisami a také samozřejmě vhodným hudebním doprovodem. Ukázali se nám tanečníci ve věku od 10 do 25 let. Celým představením nás provázel Jarda „Jerry” Kálal, choreografii připravila Adéla Kašparová.
Žáci odměnili vystupující velkým potleskem.
Iveta Kašparová
Foto (mk)


Předškoláček

Ve čtvrtek 22. března se předškoláčci naposledy sešli ve škole před zápisem do první třídy, který se koná 6. a 7. dubna.
Foto (mk)


Sběr papíru

Sběr papíru se koná ve středu 28. března od 7 do 7:30 hodin.


Šikovné recitátorky

Naše škola se opět může radovat z úspěchu svých žáků. 20. března jsme se zúčastnili okresního kola Přehlídky dětských recitátorů 2018 v Písku. Z pěti soutěžících z naší školy se ve svých kategoriích na předních příčkách umístily Kateřina Bendová z 8. třídy a Barbora Cézová z 5. třídy. Barča všechny potěšila 3. místem a Kačce můžeme gratulovat k 1. místu! Za své výkony byly ohodnoceny diplomem a pěknými cenami.
Kateřina Bendová navíc postupuje do krajského kola soutěže.
Hana ČervenáJeden den s...

Po třech čtyřhodinových blocích s truhlářem panem Karlem Šáchou (pro žáky 7., 8. a 9. třídy) navštívil školu stavbař pan Martin Pokorný.
Foto


SŠSS aneb Sepekovská Školní SuperStar

Svůj pěvecký a recitační talent mohli žáci školy předvést v 1. ročníku soutěže nazvané SŠSS. Vznikla na základě požadavku veřejného vystoupení žáků, kteří budou školu reprezentovat na hudebních a recitačních soutěžích. K nim se přidali ještě další spolužáci a nakonec soutěžilo cekem 24 dětí. Jako v opravdové Superstar, také zde byla odborná porota, která hodnotila výkony účinkujících. O umístění soutěžících však rozhodovali všichni žáci i učitelé školy hlasováním. Každý, kdo v soutěži vystoupil, si odnesl diplom, který navrhli žáci osmé třídy v hodině informatiky. Přestože se vystoupení protáhlo na tři hodiny, pozorně sledovat a fandit vydrželi žáci všech věkových kategorií po celou dobu soutěže. Věřím, že se v budoucnu dočká mnoha dalších ročníků.
Foto
Jitka Nováková a Miloš Kluiber


Vybíjená družstev v Milevsku

Žáci 2.a 3.třídy se 20.2.2018 zúčastnili vybíjené družstev v Milevsku, kde obsadili krásné čtvrté místo-gratulujeme.
Foto
Text a foto Jana Novotná


Český jazyk hravě

Děti ze 4. třídy si v knihovně zábavnou formou zopakovaly abecedu. Nejen že hledaly knihy podle abecedně řazených spisovatelů, ale poskládaly některá písmena z vlastních těl.
Foto
Text a foto Ludmila Tollingerová


Vánoční setkání

Vánoce nejsou pouze o bramborovém salátu, kaprovi a spoustě dárků, ale hlavně o setkávání lidí, kteří k sobě patří.Proto se poslední předvánoční den sešli žáci se svými učiteli v aule školy. Popřát hezké Vánoce a předat dárek jim přišel i Martin Toman ze ZVVZ Milevsko, společnosti, která je patronem naší školy.
V následujícím vánočním pořadu vystoupili žáci školy i jejich učitelé.
Foto
Jitka Nováková a Miloš Kluiber


Veselé Vánoce a šťastný nový rok


Vánoční vystoupení

Ve středu 20. prosince zněly naší školou písničky a básničky s vánoční tematikou. Dopoledne žáci vystupovali s vánočním programem před svými spolužáky, podvečerní představení bylo určeno pro rodiče, prarodiče a další milé hosty. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení žáků 6. třídy, které předvedli v angličtině. Děkuji všem žákům i jejich učitelům za krásný zážitek, který nám tímto vánočním programem připravili.
Jitka Nováková
Foto dopoledne
Foto večer


Stromek

Tradice pokračuje...zdobeni vánočního stromečku. A jsou tu Vánoce. A my-žáci 2. třídy-jsme se opět po roce sešli u našeho stromečku.
Foto
Text a foto Jana Novotná


Aranžování

V předvánočním týdnu si žáci vyšších ročníků zkusili vánoční aranžmá. Ve skupinách si jej nejenom vytvořili, ale každý si svoje dílo i vyfotil.
Fotogalerie


Mikuláš

V úterý 5. prosince navštívil naší školu Mikuláš a přivedl si s sebou i čerty.
Foto


Zdravé zoubky

Jak si správně čistit zuby, jak často chodit na preventivní zubní lékařské prohlídky a spoustu dalších zajímavých věcí o zubní péči se v pátek 1. prosince dozvěděli žáci Základní školy a Mateřské školy v Sepekově.
Foto
Hana Červená


Rozsvícení vánočního stromu v Božeticích a v Sepekově

Žáci naší školy přispěli svým vystoupením k milé atmosféře při rozsvícení vánočního stromu v Božeticích a o týden později i v Sepekově.
Zájem byl i o výrobky z našich vánočních dílniček.

Foto Božetice

Foto Sepekov


Den otevřených dveří

Možnost podívat se přímo do výuky využili v rámci Dne otevřených dveří rodiče i prarodiče našich žáků. Také odpoledne bylo ve škole živo. Mezi návštěvníky byli i bývalí žáci školy.
Foto (ik)


Návštěva divadla Hybernia

V pondělí čekal žáky 5. - 9. třídy příjemný zážitek.Vypravili jsme se na muzikál Alenka v kraji zázraků do pražského divadla Hybernia. Téměř tříhodinové představení upoutalo nejen výkony zpěváků, ale i výpravou či kostýmy.
Dojmy a postřehy z představení si následně žáci sdělovali a porovnávali je při výuce českého jazyka.
Foto
Text a foto Helena Smrčinová


Vánoční dílničky

V úterý 21. listopadu na naší škole proběhly tradiční vánoční dílničky.
Výrobky budou použity na adventních trzích v Božeticích (26.11.)
a v Sepekově (2.12).

Fotogalerie
 Náš stromek po roce

My a náš stromek přesně po roce. Neustále sledujeme růst stromku a zároveň také sledujeme, jak rosteme my. Kdo bude dřív větší?
Žáci druhé třídy.
Foto (jn)


Čtenářský klub

Fotky z čtenářského klubu naší školy naleznete zde.
Téma: Kolážování-práce ve skupinách a „Co potřebuji ke čtení"-klid, světlo, teplo a svoje místo.

Sázení stromu

Tradice pokračuje...Stejně jak loni i letos si žáci 1. třídy zasadili svůj strom, o který se budou po celou dobu školní docházky starat. Společně budeme sledovat růst dětí a stromu.
Až děti dorostou do 9. třídy, věnují stromek o Vánocích škole.
Fotogalerie


Máme novou knihovnu

Během letních prázdnin proběhla plánovaná rekonstrukce školní knihovny. Místnost, kde byly uloženy knihy, se změnila na knihovnu – čítárnu. Žáci 1. stupně sem přicházejí na hodiny čtení, ti starší pak v rámci výuky literatury. Místnost umožňuje také skupinové činnosti, ke kterým některé kmenové třídy 1. stupně nemají vhodné prostorové podmínky. Knihovnu využívá ke svým schůzkám čtenářský klub. Žáci si mohou v určených hodinách půjčit knihy domů. Škola děkuje rodičům, kteří svými věcnými i finančními dary přispěli k vybavení knihovny.
Foto


První týden ve škole

Nejmladší žáci naší školy mají za sebou první týden školní docházky
Fotogalerie (ek)


Výstava hned druhý školní den

Žáci sepekovské školy navštívili hned druhý den nového školního roku zajímavou a poučnou výstavu. V milevském klášteře je v současné době instalovaná expozice věnovaná dějinám a restaurování obrazu Panny Marie Sepekovské. Na jednotlivých panelech je popsána nejen historie obrazu, ale i Sepekova jako významného poutního místa. Návštěva této výstavy měla u žáků prohloubit znalosti o místě, se kterým jsou úzce spjati tím, že zde vyrůstají nebo chodí do školy.
Jedinečnou příležitost spatřit historicky a umělecky významný triptych pohromadě zdůraznila starostka Sepekova na vernisáži výstavy. To inspirovalo vedení základní školy k rozhodnutí navštívit výstavu se všemi žáky. A nebyli by to učitelé, kdyby nenašli způsob, jak využít informace z výstavy ve výuce. Pro své žáky připravili pracovní listy přiměřené jejich věku. Děti se na výstavě neměly čas nudit. Na vystavených panelech vyhledávaly odpovědi na zadané otázky a úkoly. Tím však jejich práce neskončila. V následujících dnech se budou v jednotlivých předmětech k otázkám vracet a odpovědi rozšiřovat o informace získané z dalších zdrojů. Výstava tak vhodně a nenásilně obohatí výuku výtvarné výchovy, dějepisu, zeměpisu ale i třeba fyziky a hudební výchovy. Pohled na žáky, kteří si výstavu se zaujetím procházeli, byl odměnou pro učitele, kteří pro ně tuto akci připravili.
Fotogalerie


Poprvé ve škole

Do první třídy Základní školy a Mateřské školy Sepekov nastoupilo 17 žáků.
Fotogalerie


Závěr školního roku

Ve čtvrtek 29. června se v aule školy shromáždili žáci školy, aby byli přítomni slavnostnímu zakončení školního roku 2016/2017. Žáci, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů a ti, kteří si jiným způsobem zasloužili být odměněni převzali pochvalné listy a věcné odměny. Součástí slavnostního zakončení byly krátké prezentace jednotlivých tříd.
Slavnostní ukončení školního roku

V pátek 30. června se definitivně uzavřel školní rok vydáním vysvědčení. Na úplný závěr dostali slovo žáci deváté třídy, kteří se rozloučili se svými spolužáky a učiteli.
Rozloučení žáků deváté třídy
Rozloučení žáků 9. třídy na úřadu městyse


Archiv