Základní škola a Mateřská škola Sepekov

Motto: Tahle škola je naše

 

Základní škola

Mateřská škola

Družina

Školní jídelna

Kontakty 

Návod pro první přihlášení pdfZápis do 1. třídy

1.-17. dubna 2020
zápis (pdf)

 


Den otevřených dveří

 

 


Třídní schůzky

 

 


Poplatky

Družina: 60 Kč měsíčně.

Mateřská škola: 200 Kč měsíčně.

Kroužek: 300 Kč za rok,
Dovedné ruce 400 Kč/pololetí.

AKTUÁLNĚ


Úřední hodiny o prázdninách každou středu od 8 do 11 hodin.


Loučení se školou

Fotogalerie


Focení 2020

Fotky tříd...zde
Miloš Kluiber

Absolventské práce v Sepekově

I přestože druhé pololetí letošního školního roku žáci základních škol museli zůstávat doma a vzdělávat se pouze distančně, sepekovští deváťáci dokázali napsat i absolventské práce. Všichni si vybrali témata, která jsou jim blízká, a tak v závěrečných obhajobách, které předvedli ve čtvrtek 25. června, velmi mile překvapili své učitele.
Kvalita absolventských prací kvůli koronavirové karanténě tedy nijak neutrpěla. Škoda jen, že obhajobám nemohli přihlížet rodiče žáků jako v předchozích letech. Mohli by být na své potomky právem pyšní.
Foto
Hana Červená a Miloš Kluiber


Soubor hygienických pokynů do konce školního roku

Opatření ministerstva školství od 22.6. do 30.6.2020...ZDE.
Aktualizovaný manuál hygienických pokynů pro ZŠ naleznete...ZDE.
Čestné prohlášení pro rodiče naleznete...ZDE.


Rozhodnutí o přijatých žácích do prvního ročníku

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání 2020...zde (soubor pdf)


Netradiční focení

Ke konci školního roku se žáci ve škole obvykle fotí, aby měli na svá školní léta památku. Naši páťáci se vyfotili také. A nejenom se svou třídní učitelkou. Protože letos měli díky koronaviru dlouhé nedobrovolné volno, museli se chtě nechtě učit sami doma s pomocí svých rodičů.
A proto si také na závěrečné focení každý s sebou přivedl i svou maminku, osobní domácí učitelku.
Mezi těmi se našla i fotografka, paní Vachtová, která byla ochotná udělat závěrečné foto. Patří jí za to dík, stejně tak jako všem maminkám, které se doma s dětmi učily. A nejenom jim, abychom nekřivdili tatínkům, kteří s domácí přípravou jistě také pomáhali.
Děti na výjimečný školní rok určitě nikdy nezapomenou. Přejme si však, abychom se příště mohli společně fotit raději za jiných okolností.

Foto pátá třída

Foto: Stanislava Vachtová
Hana Červená


Výuka na dálku ve 3. třídě

Také žáci třetí třídy a jejich rodiče si zaslouží velkou pochvalu za to, jak se zapojili do výuky na dálku. Po celou dobu domácího učení děti pilně pracují podle rozvrhu pomocí výkladových prezentací, elektronických učebnic, internetových odkazů a pracovních listů, které dostávají každý pracovní den k jednotlivým předmětům. Aby nám vydržela chuť do učení, přidáváme do úkolů hádanky, luštění, kreslení i vtipy. Abychom se viděli a byli si blíž, zařadili jsme výuku přes aplikaci Skype, pomocí které se můžeme nejen učit, ale také si spolu povídat, než zase společně zasedneme do našich školních lavic.
Na fotografiích si můžete prohlédnout, jak žáci pracují a přečíst si, co o domácí výuce napsali oni sami.
Obrázky
Eva Kluiberová


Období, které prožíváme mimo školní lavice

Žáci 6. třídy tvořili vlastní báseň na téma Období, které prožíváme mimo školní lavice:
Zamyšlení v době koronavirové
Venku jarní slunko svítí,
všude kolem roste kvítí.
Už mi chybí kamarádi,
uvidíme se zas rádi.
Šel bych radši do školy,
než doma psát úkoly.
A tak stěžuji si v básni,
už půjdu spát, mami, zhasni.
Matěj, 6. třída


Přírodopis 7. třída na dálku

V polovině jarních prázdnin nás všechny zaskočilo zavedení „domácí výuky“. Nikdo z nás s tím neměl žádné zkušenosti. Jak docílit toho, abychom nepřenášeli probírání nové látky na rodiče, aby získávání poznatků bylo zajímavé, aby to nebylo pouhé čtení učebnic, to byly myšlenky, které se mi hodily hlavou.
Je výhodou, že v sedmé třídě se mohu opřít o aktivitu a zájem velké části žáků a pochopení rodičů. A tak učebnice jsou doplňovány prezentacemi a podobnými materiály z internetu. Největší problém je objevit takové, aby souhlasily s látkou v učebnici. Pro větší atraktivnost je každé zadání učiva doplněno tematickou křížovkou nebo osmisměrkou a zadáním jednoduchého pokusu s rostlinným materiálem. Po probrání, zopakování a shrnutí učiva je zadán test. Za rychlé a správné odpovědi, vyluštěné křížovky a osmisměrky a zdokumentované pokusy dostávají „mimořádnou odměnu“ v podobě minerálů, kterou jim prozatím odkládám do krabiček.
Velkou výhodou je, že v tomto pololetí probíráme botaniku a tak studijního materiálu mají děti všude spoustu. Stačí jen vyrazit ven…
Obrázky
Josef Himl


Výuka na dálku ve 2. třídě

I žáci 2. třídy se doma v tomto období pilně připravují. Naše setkání přes Skype a další zpětná vazba mě vždy přesvědčí o tom, že domácí vzdělávání zvládají skvěle. Na přiložených fotografiích můžete vidět výtvarné ztvárnění a popis jejich oblíbené filmové či seriálové postavy. Všichni si nejen za tento tvořivý úkol zaslouží obrovskou pochvalu! Zároveň bych chtěla také poděkovat rodičům za spolupráci.
Obrázky
Miroslava Dědová


Anglický a německý jazyk online

Přestože se svět kolem nás zastavil, výuka cizích jazyků pokračuje dál. Žáci 1. i 2. stupně ve všední dny usedají k počítačovým obrazovkám, aby odpovídali na otázky, plnili úkoly a prohlubovali své znalosti stejně jako ve školních lavicích. Ne nadarmo se říká, že cizí jazyk si nejlépe osvojíme mluvením, proto komunikujeme prostřednictvím videohovorů, které probíhají přes aplikace Skype a ZOOM. Žáci také pravidelně doplňují cvičení v pracovních sešitech a tvoří různé kreativní úkoly, které odesílají přes Google formuláře. Aby výuka nebyla jednotvárná, zařazujeme do běžného programu i různé hry. Starší žáci z druhého stupně si oblíbili Kahoot. Na této mezinárodní internetové platformě mezi sebou soutěží a snaží se hledáním správných odpovědí získat co nejvíce bodů. Dalším příkladem zábavné webové stránky je Padlet, kde mají žáci prostor vytvářet projekty na zadaná témata. Mladší děti rády sledují seriál Angličtina s Hurvínkem. Na základě toho, čemu se v jednotlivých dílech přiučí, vytvářejí povedené obrázky s anglickými popisky. Psát a kreslit mohou klidně v pyžamu. Plnit zadané úlohy v pohodlí domova má přece jen své výhody. Během posledních týdnů jsme se společně naučili používat digitální technologie.
Klasickou výuku však nic nenahradí, proto se těšíme, až se budeme opět potkávat v budově naší základní školy.
Obrázky
Iveta Kašparová


Chemie v 8. třídě na dálku

Letošní osmáci si chemie tento školní rok moc neužili. I přes to už znají všechny prvky Periodické soustavy chemických prvků a umí vytvořit i pojmenovat vzorce oxidů, sulfidů, halogenidů, kyslíkatých i bezkyslíkatých kyselin. Při výuce „na dálku“ dostávají žáci výklad (nejčastěji formou prezentací) a pracovní listy. Žáky za svědomité plnění pracovních listů moc chválím a rodičům děkuji za spolupráci.
Obrázky
Petra Máchová


Přírodověda v 5. třídě, přírodopis v 6. a 8. třídě na dálku

I výuka přírodovědy a přírodopisu „na dálku“ je pro žáky úplně něco jiného. Místo jarních vycházek do přírody a poznávaní a pozorování organismů v terénu se učíme z powerpointových prezentací a poznávaček organismů. Žáci také pravidelně dostávají pracovní listy. Většina žáků plní pracovní listy velmi svědomitě. Zvládají i náročnější úkoly, které řeší společně s rodiči nebo staršími sourozenci. Informace vyhledávají na internetu nebo v encyklopediích. V pátém ročníku vytvořili žáci krásné plakáty na téma ZDRAVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A ZDRAVÁ VÝŽIVA. Až se ve škole zase sejdeme, uděláme si z plakátů krásnou nástěnku. V šestém ročníku probíráme HMYZ. Žáci pozorují při vycházkách do přírody a snaží se poznávat organismy podle obrázků v učebnicích nebo podle obrázků, které mají v prezentacích. Naši vycházku do přírody si nahradíme v září J. Žáci osmého ročníku se učí STAVBU TĚLA ČLOVĚKA a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav.
Obrázky
Petra Máchová


4. třída, škola hrou?

Nejsme ve škole , nesedíme v lavicích , nehlásíme se , neběháme po chodbě o přestávce - a přesto jsme ve škole a učíme se.
Domácí výuka probíhá ve 4. třídě formou e-mailů nebo se setkáváme několikrát týdně na Skypu. Zaměřili jsme se hlavně na učivo matematiky , geometrie a českého jazyka. V českém jazyce v současné době rozlouskáváme těžký oříšek - učíme se podstatná jména rodu mužského a shodu podmětu s přísudkem.
Já osobně chválím a děkuji všem žákům , jak svědomitě a odpovědně přistupují k plnění zadaných úkolů. Stejné poděkování patří i rodičům , jak se k této nelehké situaci dokázali postavit a obstáli v ní na výbornou. Vypadá to, že tento rok budu zřejmě psát dvě vysvědčení - žákům a i rodičům. Děkuji.
Fotky
Jana Novotná


Matematika v 8. třídě probíhá na Skype

Místo 1. vyučovací hodiny ve škole se žáci 8. třídy denně učí matematiku na skype. Při výuce vidí moji obrazovku, na které do předem připraveného zadání postupně zapisuji řešení úlohy. Stejně jako v normální hodině se jich ptám na jednotlivé kroky a jejich odůvodnění. A stejně jako v normální hodině občas někdo jiný než dotazovaný, vykřikne „Můžu to říct? Já to vím!“ Výklad je podpořen i GeoGebrou, interaktivním programem na geometrii. Největší přínos distanční výuky pomocí skype vidím v tom, že se žáci jako vedlejší produkt tohoto způsobu výuky učí psát matematické texty, vkládat a upravovat obrázky, programovat v GeoGebře. A tak i jejich zpětná vazba formou vypracovaných úloh mě občas velmi mile překvapí. Na závěr úlohy z geometrie jsem okopírovala komentář z e-mailu, který úlohu doprovázel. Žáky za jejich svědomitě vypracované úlohy chválím. Na ukázku přikládám domácí práce žáků a záznam hodiny, který žáci dostávají ode mě.
Obrázky
Jitka Nováková


Informatika na dálku

V současné době žáci všech typů škol získávají nebývalé dovednosti v práci s digitální technikou. Informatika na dálku je jen třešničkou na dortu.
Žáci nižších ročníků vypracovávají nejrůznější grafické a textové úkoly, osmáci momentálně dodělávají prezentace, pak zkusíme Excel. Deváťáci pracují na své absolventské práci.
Na ukázku jsem vybral čtyři práce s textem ve Wordu žáků sedmé třídy. Žáci páté třídy měli za úkol napsat pohádku a k ní v grafickém editoru vytvořit obrázek. Nejvíce ovšem páťáky bavila housenka, kterou tvořili podle podrobného návodu.
Žáci šesté a sedmé třídy si mohli do domácích počítačů, tabletů nebo mobilů nainstalovat školní licenci MS Office (8. a 9. třída měla tuto možnost už v zimě).
Obrázky
Miloš Kluiber


Matematika v 5., 6., 7. a 9. třídě na dálku

Výuka matematiky je teď úplně něco jiného, přestože se stejně jako ve škole k žákům dostane výklad, cvičení z pracovního sešitu, online cvičení či pracovní listy. Deváťáci se k tomu všemu ještě připravují na přijímací zkoušky, k čemuž rádi využívají naše hovory přes Skype.
Asi nikdo z nás doposud netušil, co vše jsme schopni zvládnout.
Moc si práce žáků (a jejich celé široké rodiny) vážím.
Foto
Jaroslava Máchová


Český jazyk na dálku

Z češtiny dostávají žáci úkoly zaměřené z větší části na pravopis (obr.1), mohou vyplňovat buď on line nebo dostávají zadání v pracovním sešitě. Druhá část je zaměřena na nové učivo, ke kterému se po návratu do školy ale samozřejmě vrátíme (obr.2 a 3). Třetí část se soustředí na sloh (obr.4), v tomto případě bylo zadané téma Můj volný čas v této době.
Čtvrtá část se týká literatury, tam mají děti za úkol především hodně číst, zapisují si do sešitu spisovatele a přečtené knihy. Samostatnou kapitolou jsou přijímačky žáků 9. třídy, budoucí studenti dostávají pravidelně testy k procvičování učiva, od pondělí 11.5. již bude příprava probíhat ve škole.
Obrázky
Helena Smrčinová


Škola na dálku v 1. třídě

Prvňáčci si letošního školního rok moc neužili. Situace, která nastala, je připravila hlavně o kontakt s kamarády. Domácí výuka však probíhá dobře. Rodiče se vžili úspěšně do role učitelů a učitelek. Pravidelně probíhá vyučování pomocí Skypu, kde se děti mohou mezi sebou také pozdravit a popovídat si. Všichni prvňáčci už umí číst, psát a počítat do 20.
Kromě klasického učiva dostávají i netradiční úkoly. Například na apríla měli „zákaz“ učení doma. Měli se vypravit s rodiči do přírody a hledat tam věci, které jim připomínají nějaká písmenka, napsat z přírodnin slova.
Před Velikonocemi si v rámci pracovních činností upekli beránky, namalovali vajíčka.
Nezapomněli jsme ani na Den Země. Rodiče dostali výzvu, aby odložili sešity, knížky, tužky a vzali děti na zahradu, louku, k potoku, kde by mohly děti pomoci přírodě. Všichni si udělali svůj plán a zasazovali stromy, sázeli květiny, sbírali odpadky, krmili ptáčky…. A když u rybníka zpozorovali žábu, nezapomněli na připomenutí písmenka Ž, které jsme se zrovna učili.
Na konci dubna se chystali na čarodějnice. Vypořádali se s kouzelnými lektvary, kde museli spočítat, co do nich mohou dát. S pomocí rodičů si vyrobili krásné čarodějnice.
Děkuji dětem a hlavně rodičům za spolupráci, za fotografie a krásná videa. Posílám všem velkou jedničku.
Fotky
Ludmila Tollingerová


Zápis do první třídy

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v termínu 1.-17. dubna 2020, ale bez přítomnosti dětí.
Dokumenty je možné vyplnit elektronicky a zaslat:
1. Datovou schránkou s uznávaným elektronickým podpisem
2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zs.sepekov@centrum.cz
3. Poštou- doporučeným psaním na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Sepekov; Sepekov 238; 398 51 Sepekov
4. Osobně do schránky na budově školy- bude se vybírat každý den
Více v dokumentu (pdf).

Potřebné dokumenty k zápisu do ZŠ i MŠ najdete zde


Upozornění

Uzavření školy se vztahuje i na tělocvičnu. Prosím všechny, kdo mají tělocvičnu pronajatou, aby toto opatření respektovali a po dobu uzavření školy tělocvičnu nenavštěvovali. Škola danou situaci využije ke generálnímu úklidu nářaďovny a tělocvičny.
Děkuji za pochopení.
Jitka Nováková


Informace pro rodiče

Žádáme rodiče, aby v době, kdy jsou zavedena mimořádná opatření, častěji sledovali mailové zprávy. Vyučující využívají právě tuto formu komunikace, aby předali informace a úkoly svým žákům.
Děkujeme za pochopení.


Žádost o ošetřovné

Škola vyzývá rodiče dětí a žáků do třinácti let (ZŠ i MŠ), aby v případě žádosti o ošetřovné kontaktovali školu na adresu zs.sepekov@centrum.cz.
Pro potvrzení žádosti potřebuje škola jméno dítěte.
Potvrzení formuláře si mohou rodiče vyzvednout v úředních hodinách.


Úřední hodiny

Středa 8 až 10 hodin, v případě potřeby kontaktujte školu na e-mail zs.sepekov@centrum.cz.


Program ČT Učítelka

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. Odkaz na jednotlivé díly
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/.
Odpoledka pro žáky druhého stupně.


Uzavření školy a zrušení předškoláčka

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 se od 11.3.2020 ruší až do odvolání výuka na základní škole, uzavřená bude i školní družina.
Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků při vzdělávání.
Na základě rozhodnutí zřizovatele bude od 16.3.2020 až do odvolání uzavřena i mateřská škola.
V rámci tohoto mimořádného opatření se také ruší Předškoláček, plánovaný na 18.3.
Dopis ministra zdravotnictví


Tvoříme při výtvarné výchově

Blíží se svátek zamilovaných a symbolem lásky je srdce. I pro tuto příležitost, případně jako dárek pro maminku, babičku, tetu či kamarádku vyráběli žáci 6. a 7. třídy svá srdíčka. Příjemně voňavá činnost je evidentně bavila, navíc pak výrobek posloužil i při výuce českého jazyka v 6. třídě – popisovali, jak se takový milý dárek vyrábí.
Foto


Beseda s Vladimírem Váchou

Ve čtvrtek 13. února byl celý den v naší škole lektor organizace ABTOP Mgr. Vladimír Vácha. Postupně s žáky sedmé až deváté třídy probíral téma reprodukčního zdraví a metod antikoncepce, závislostí (zde se věnoval především alkoholu, tabáku, marihuaně a nové závislosti na virtuálním světě, tzv. netolismu) a současného velmi aktuálního fenoménu Fake news.
Pro rodiče a pedagogy pak měl v odpoledních hodinách přednášku o netolismu, tedy závislosti na počítačových hrách, mobilech a sociálních sítích.
Foto


Úspěšní řešitelé olympiád

V letošním roce se naši žáci stali úspěšnými řešiteli hned v několika okresních olympiádách. 24. ledna se Martin Pokorný, žák 9. třídy naší školy, zúčastnil okresního kola Fyzikální olympiády. O dva týdny později žákyně 7. třídy Terezie Kara-Ivanská soutěžila v Olympiádě z AJ. Oba obsadili krásné 5. místo. Nejlépe si vedla žákyně 8. třídy Michaela Kubecová, která se v silné konkurenci starších žáků v okresním kole Olympiády z NJ umístila na 4. místě.
K jejich úspěchu jim srdečně blahopřejeme!

Na snímku vlevo Michaela Kubecová, vpravo Terezie Kara-Ivanská.SuperStar v sepekovské škole

Poslední den prvního pololetí je už sám o sobě výjimečný tím, že žáci dostávají pololetní vysvědčení. Naše škola tento den udělala ještě o něco výjimečnější. V aule školy uspořádala již 3. ročník sepekovské školní SuperStar, která má dvě kategorie – recitační a pěveckou. Před odbornou porotou, složenou z vyučujících českého jazyka a hudební výchovy, postupně vystoupili přihlášení žáci 1. a 2. stupně. O pořadí však rozhodovali všichni přítomní žáci i učitelé. Vhazovali hlasovací víčka do krabic se jmény účinkujících. Na závěr soutěže porota ohodnotila výkony soutěžících a vyhlásila výsledky hlasování. Jako ve všech soutěžích, kde hlasují diváci, se i tady občas názor poroty lišil od výsledků hlasování, ale to k takovým soutěžím patří. Důležitá je ochota žáků vystoupit před svými spolužáky a učiteli. Právě tímto způsobem učitelé objevují i skryté talenty, které pak mohou dál rozvíjet a připravovat na soutěže ve zpěvu a recitaci. V nich škola v posledních letech pravidelně sklízela úspěchy.
Foto


Plavecký výcvik

V letošním školním roce se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili lyžařského výcviku na Monínci a žáci prvního stupně absolvovali deset lekcí plaveckého výcviku v Plaveckém stadionu Písek.
Foto z plavání


HORY 2020

Týden od 13. do 17. ledna trávili žáci 2.stupně na lyžařském výcviku na Monínci. I když sněhové podmínky nebyly úplně ideální, počasí jim přálo. Sjezdovku měli téměř pro sebe, na lanovce žádné čekání. A tak se všichni posunuli ve svém lyžařském umění o kus dopředu. Z nelyžařů se stali lyžaři, ostatní si zlepšili techniku jízdy. Ti nejlepší se naučili carving. Na své si přišli i vyznavači snowboardu. Poslední den si všichni prověřili své schopnosti v závodech ve slalomu. Děkuji všem instruktorům, kteří se našim žákům věnovali.
Jitka Nováková

Foto z lyžařského výcviku (Jitka Nováková)


Videokonference ve škole

Žáky 8. třídy ZŠ Sepekov čekala před vánočními prázdninami neobvyklá vyučovací hodina v podobě videokonference. Stejně jako loni jsme se online spojili se žáky partnerské školy v rakouském městečku St. Peter am Wimberg. Nejdříve žáci obou škol řešili zajímavou matematickou úlohu, kterou pro ně opět připravil Hubert Pöchtrager, učitel rakouské školy, a to ve dvou variantách, anglické a německé. I přesto, že nás na chvíli zradila technika, stihli jsme si vzájemně porovnat výsledky, dokonce i zazpívat dvě vánoční koledy, opět v anglickém i německém jazyce. Nakonec jsme si popřáli hezké Vánoce a slíbili si, že naše spolupráce bude pokračovat i v následujícím roce 2020.
Foto

 

Vánoční besídka

Vánoční besídka se konala ve středu 18. prosince. Žáci vystoupili nejdříve dopoledne pro své spolužáky a večer pro veřejnost.
Fotogalerie


Exkurze do Prahy

Žáci osmé třídy navštívili v předvánočním času Prahu. Cílem byla prohlídka Národního muzea a poznávací procházka městem.


 

Fotky z Prahy


Mikulášská nadílka

Foto

Předškoláček

Fotogalerie


Rozsvícení vánočního stromu se stánky naší školy

30. listopadu Sepekov
1. prosince Božetice


Vánoční dílničky

Ve středu 27. listopadu na naší škole proběhly tradiční vánoční dílničky, tentokrát jen pro I. stupeň, ve čtvrtek pracovali žáci druhého stupně.
Výrobky budou použity na adventních trzích v Sepekově (30. listopadu od 16:15 hodin) a v Božeticích (1. prosince od 16 hodin).
Dílničky I. stupeň
Dílničky II. stupeň
Výrobky


Matematická soutěž

V úterý 12.11. se vybraná čtveřice žáků ze 7. – 9. třídy zúčastnila celorepublikové matematické soutěže MaSo v Písku. Díky vyřešeným úlohám mohli žáci virtuálně cestovat po světě a za navštívená města získávat body do celkového hodnocení. Přestože naši žáci nedosáhli na medailová umístění, zaslouží si pochvalu za účast v soutěži a za nadšení, které pro hru (a tudíž i matematiku) projevili.
Jaroslava Máchová


Etiketa u slavnostního stolu

Ve středu 13. listopadu k nám přijela paní učitelka a dva žáci ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel Tábor. Žáci se dozvěděli jak se správně chovat ve společnosti, kdo podává ruku jako první, kdo jsou společensky významnější lidé…
Michaela Kubecová
Foto


Kroužek vaření

Recept - vafle
3 ks vejce; 1,5 hrnku mléka;3 lžičky cukru krupice; 1/3 hrnku oleje; 1/2 lžičky soli; 2 lžičky prášku do pečiva; 2 hrnky polohrubé mouky.
Postup: 2 bílky - ušlehat sníh a všechny suroviny smíchat, nakonec přidat sníh, vymazat vaflovač olejem a pak už jen dobrou chuť.
Foto


Sepekovští žáci v divadle

Se zákulisím divadelní tvorby se mohli seznámit žáci 2. stupně sepekovské školy ve čtvrtek 24. října. Navštívili Hudební divadlo Karlín, kde zhlédli představení Jak se dělá muzikál. Vtipné vyprávění o tom, že dělat muzikál není vůbec žádná legrace a stojí všechny účinkující i režiséra mnoho psychických i fyzických sil, bylo proložené hezkými písničkami v podání známých zpěváků.
Se zájmem se setkala i prohlídka nedalekého Muzea hlavního města Prahy, jehož expozice mohly děti spatřit.
Martin: „Bylo to super nádherné divadlo, ještě lepší hra a úžasný zážitek.“
Ondra: „Bylo to krásný! To divadlo doporučuju, i to muzeum bylo super.“
Aneta: „Bylo to fajn, užila jsem si to, těším se na další divadlo.“
Bezprostřední ohlasy dětí svědčí o tom, že každoroční návštěvy pražských divadel, které se v sepekovské škole staly již tradicí, mají smysl.
Foto z Prahy
Hana Červená a Miloš Kluiber


Sázení stromku

Jak se již stalo tradicí, žáci první třídy si pod patronací deváťáků na školní zahradě zasadili svůj strom.

Foto


Kaštánkobraní

Žáci 1.třídy si s rodiči udělali vycházku a nasbírali kaštany. Přinesli je do školy a tam se z kaštanů staly hodně oblíbené pomůcky do výuky.
Nejdříve si z kaštanů stavěli písmenka,číslice a za odměnu postavili moc pěkné obrázky. Samozřejmě, tím to nekončí. Až si pohrajeme, doneseme kaštany do lesa zvířátkům.
Foto
Ludmila Tollingerová


Exkurze do JETE a Semence

Žáci druhého stupně se 12. září vydali na exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín a potom do Přírodovědného muzea Semenec.
V Semenci jsme si vyráběli přívěsky a rýžovali granáty.
Foto (mk)
Michaela Kubecová, 8. třída


Dopravní hřiště

Ve středu 11.9.2019 se děti ze 4. třídy vypravily na dopravní hřiště v Táboře. Nejprve je čekala teoretická výuka, při které si zopakovaly pravidla týkající se cyklisty jako účastníka silničního provozu. Poté se žáci přesunuli na dopravní hřiště, kde si každý už prakticky vyzkoušel jízdu na kole podle dopravního značení.
Foto
Jana Novotná


Zahájení školního roku 2019/2020

V sepekovské škole přivítala třídní učitelka Ludmila Tollingerová třináct prvňáčků.

 
Fotogalerie

Organizace školního roku zde.


Loučení se školou

Foto z obřadní síně městyse Sepekov
Foto ze školy


Pozemky o prázdninách

Den: 1.7.; 5.7.; 8.7.; 12.7.; 15.7.; 19.7.; 22.7.; 26.7.; 29.7.
1.8.; 5.8.; 8.8.; 12.8.; 15.8.; 19.8.; 23.8.; 26.8.; 30.8.
od 8 do 10 hodin


Slavnostní rozloučení se školním rokem

Předposlední školní den proběhlo v aule školy slavnostní zakončení školního roku za účasti starostky obce Sepekov Pavlíny Bambuškarové, starosty obce Božetice Františka Horka a zástupců ZVVZ Milevsko Hany Klukáčkové a Martina Tomana.
Ředitelka školy Jitka Nováková připomněla ve svém proslovu nejvýznamnější události i největší úspěchy tohoto roku, které odměnila drobným dárkem.
Žáci všech tříd si připravili krátká vystoupení.
Závěrečné loučení 9. třídy proběhne poslední školní den.
Foto
Helena Smrčinová a Miloš Kluiber


Archiv