Základní škola a Mateřská škola Sepekov

 

Návod pro první přihlášení pdfPronájem tělocvičny

Ovoce do škol


Školní výqět

Časopis I/2015/16Pdf

Časopis II/2015/16Pdf


Třídní schůzky

15.11.2016
11.4.2017


Poplatky

Družina: měsíční poplatek činí 60 Kč.

Mateřská škola: 150 Kč měsíčně.

Kroužek: 100 Kč za pololetí.

AKTUÁLNĚ


Sběr papíru

První poprázdninový sběr papíru proběhne v pátek 16.9. od 7:00 do 7:30. Věřím, že i v letošním roce získáme díky Vaší „papírové" podpoře peníze na zaplacení zajímavých akcí pro naše žáky.
Třídíme zvlášť papír a karton, převázané nebo v krabicích.
Jitka Nováková


Návštěva muzea v Božeticích

Začátkem nového školního roku se žáci 7.-9. třídy vypravili do Muzea mlynářství, pekařství a zemědělství do Božetic. Je otevřeno teprve krátce, ale za tu dobu si našlo své návštěvníky nejen z řad pamětníků, sběratelských nadšenců či rodáků, ale zavítala sem již i televize s pořadem Toulavá kamera. A muzeum je zajímavým místem i pro mladou generaci. Důvodů, proč jej navštívit, je hned několik. Zájemcům je zde připomenuto, jak se z obilí stával voňavý pecen chleba, jak těžkou fyzickou práci museli naši předkové zastávat, s jakou péčí se starali o svůj majetek a živobytí. V příjemném prostředí a při zajímavém výkladu dvou ochotných průvodců se žáci seznámili s těžkým životem venkovských obyvatel v dobách minulých. Byli překvapeni i tím, že některé stroje či domácí pomocníky sami znají z půd svých babičerk či dědečků. Při zpáteční cestě si měli o čem vyprávět.
Helena Smrčinová


Zahájení školního roku 2016/2017

Letošní slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září v aule sepekovské školy za přítomnosti starostky městyse Ing. Pavlíny Bambuškarové, která popřála všem přítomným úspěšné vkročení do nového školního roku. Vzácnými hosty byli zástupci ZVVZ Milevsko Ing. Martin Toman, personální ředitel a Mgr. Šárka Nováková, specialistka útvaru Personalistika, kteří předali prvňáčkům dárkový balíček k jejich významnému dni. Tímto odstartovala spolupráce mezi sepekovskou školou a ZVVZ Milevsko. Doufáme, že bude úspěšně pokračovat i v dalších letech.

Fotogalerie z přivítání prvňáčků

V pátek 2. září končí vyučování pro všechny třídy v 11:25 hodin, svačina ve školní jídelně tento den není.
Od pondělí 5. září se učí podle rozvrhu hodin.


Slavnostní zakončení školního roku

Ve středu 29. června se v aule školy shromáždili žáci školy, aby byli přítomni slavnostnímu zakončení školního roku 2015/2016.
Žáci, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů a ti, kteří si jiným způsobem zasloužili být odměněni převzali pochvalné listy a věcné odměny.
Součástí slavnostního zakončení byly krátké prezentace jednotlivých tříd.
Fotogalerie

Ve čtvrtek 30. června se definitivně uzavřel školní rok vydáním vysvědčení.
Na úplný závěr dostali slovo žáci deváté třídy, kteří se rozloučili se svými spolužáky a učiteli.
Fotogalerie ze školy
Fotogalerie z obřadní síně


Den her, tance a sportu

V pátek 24. června se žáci naší školy neučili. Deváťáci si pro žáky prvního stupně připravili diskotéku se spoustou her a na druhém stupni se soutěžilo ve sportovních disciplínách.
Fotogalerie


Pečení perníčků

Děti ze 2. třídy si ve středu 22.6. upekly perníčky. Nazdobily je cukrovou polevou. Ty, které nestačily sníst , odnesly domů rodičům pro radost.
Foto (Ludmila Tollingerová)


Exkurze do Božetic

Ve středu 15. 6. 2016 se žáci 5. a 9. třídy vypravili pěšky ze Sepekova do Božetic do Muzea mlynářství, zemědělství a pekařství. Žáci se seznámili s dobovými vesnickými řemesly a stylem života lidí na vesnici. Se zájmem si prohlíželi všechny vystavené exponáty. Děvčata se nejdéle zdržela u vystavených panenek a kočárků, kluky zase nejvíce zaujaly modely bitev. V muzeu se všem žákům velmi líbilo, jedinou vadou na kráse byl déšť, který nám cestu znepříjemnil.
Foto (Eva Nováková)


Slavnostní ocenění žáků, kteří reprezentovali školu na soutěžích

Ve čtvrtek 9. června v obřadní síni úřadu Městyse Sepekov ocenila starostka obce Ing. Pavlína Bambuškarová žáky naší školy, kteří v průběhu školního roku dosáhli významných úspěchů v okresních kolech soutěží a reprezentovali školu v soutěžích krajských.
Fotogalerie


Veřejná výzva

Základní škola a Mateřská škola Sepekov
VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
na realizaci projektu
„Obnova a rozšíření ochranných sítí u sportovišť v areálu základní školy"
veřejná výzva (doc)


Ovoce do škol

Mimořádná zásilka vitamínů v rámci akce Ovoce do škol žáky potěšila.
Třeťáci si připravili malé pohoštění.


Fotogalerie (Eva Kluiberová)


Výlet 5. až 8. třída

V úterý 7. června žáci navštívili Pražský hrad


Deváťáci...


Dravci ke dni dětí

V úterý 31. května žáci zhlédli ukázky z výcviku dravců. Vystoupení bylo hrazeno z prostředků získaných na adventním stánku a ze školní besídky.
Foto


Výlet 1. až 4. třída

Výlet žáků první až páté třídy do Lysé nad Labem se uskutečnil 26. května.
Foto (Jana Novotná)


Poslední letošní předškoláček

Předškoláček proběhl 18. května, tentokrát na téma Vysvědčení.
Foto (Jana Novotná)


Beseda o včelařství

V pondělí 16. května se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili besedy o včelařství. Pan Šimko děti zaujal poutavým vyprávěním a ukázkami.
Foto (Text a foto Eva Nováková)


Chovatelská výstava v Milevsku

V pátek 13. května se žáci prvního stupně podívali na chovatelskou výstavu do Milevska.
Foto (Eva Kluiberová)


Den matek

„Krásný Den matek, děkujeme."
Tahle slova zněla z úst dětí v pátek 6. května. S přáníčky a krátkým vystoupením žáci popřáli maminkám a babičkám z Domu s pečovatelskou službou Sepekov k jejich nedělnímu svátku.
Foto


Třídění odpadu

V pátek 6. května se žáci naší školy v rámci enviromentální výchovy seznámili s tím, proč a jak je nutné třídit odpad.
Foto


Velký úspěch školního časopisu

Naše škola přivezla z krajské soutěže další úspěch. Tentokrát se v pondělí 25. 4. konalo na Krajském úřadě v Českých Budějovicích slavnostní vyhlášení soutěže Jihočeský časopis roku. Zúčastnilo se 29 školních časopisů, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
V kategorii určené pro 2. stupeň základních škol jsme obsadili skvělé 3. místo.
Slavnostního vyhlášení se bohužel nemohli zúčastnit naši redaktoři z 9. třídy, protože je čekalo 2. kolo přijímacího řízení na střední školy. Zastoupili je jejich kamarádi z nižších ročníků - Filip Šťastný, Eliška Čtrnáctová a Matouš Mlčkovský.
Snad si přivezli kromě ocenění i zajímavé zkušenosti a nápady, jak tvořit náš časopis v dalších letech.
Helena Smrčinová


Den Země

Některé komunikace v okolí Sepekova byly v pátek 22. dubna opět lemovány velkými modrými pytli, které žáci základní školy naplnili až po okraj předměty, které do přírody rozhodně nepatří. Každoročně tak děti u příležitosti Dne Země odstraňují z okolí silnic plastové kelímky, PET lahve, igelitové sáčky a jiné. Akce se neúčastnili pouze žáci 9. třídy, ti totiž dělali přijímací zkoušky na střední školy. I oni se však zapojili do úklidu znečištěného přírodního prostředí. V pátek 16. dubna v rámci projektu Ukliďme Česko navštívili nedaleký lom u Kvěchova, kde kromě úklidu pozorovali přírodniny a rostliny, snažili se objevit některé ohrožené druhy živočichů, kteří se v dané lokalitě běžně vyskytují (např. výr velký, čolek obecný).
Po oba dva dny se vydařilo počasí, děti tak strávily den na čerstvém vzduchu a užily si krásných jarních dnů. Možná by bylo lepší, kdyby příště mohly jít v tento den raději na hřiště a hrát si, než se věnovat uklízení nepořádku po některých nezodpovědných lidech. Nestojí to za zamyšlení?
Foto


Záchranáři ve škole

Ve čtvrtek 21. dubna navštívili naši školu záchranáři manželé Urbanovi. Seznámili žáky se zásadami první pomoci a děti si mohly prohlédnout vybavení žluté sanitky, vozu rychlé záchranné služby. Akce se zúčastnily i děti z mateřské školy.
Foto


Jihočeský zvonek a krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo soutěže Jihočeský zvonek, které se konalo dne 14. 4. v Písku, proběhlo za účasti tří sepekovských zástupců. V kategorii pro nejmladší účastníky si Adéla Kotalíková ze 4. třídy přivezla čestné uznání, v další kategorii pak přivezli shodné umístění - bronzové pásmo - Lucie Čunátová ze 7. třídy a Michal Hanák ze 6. třídy. Kytarový doprovod zajistila Michala Nečasová z 9. třídy, na klavír doprovázela Lucie Čunátová ze 7. třídy.

Na krajské kolo Olympiády v českém jazyce se 12. 4. vypravila dvě děvčata z deváté třídy - Anežka Plíhalová a Sára Netíková (na snímku v Českých Budějovicích).


   Text a foto Helena Smrčinová


„Sobě blíž“

V dnešní době plné xenofobie a rasové nesnášenlivosti jsou projekty typu Sobě blíž cestou, jak přivést mladé lidi k větší toleranci vůči odlišným etnickým skupinám...více


Beseda s pracovníky Celní správy

V úterý 29. 3. měli žáci 7. až 9. třídy možnost nahlédnou pod pokličku práce Celní správy. Školu navštívili její pracovníci a během dvouhodinové prezentace seznámili žáky se strukturou Celní správy v České republice, informacemi o daních, právech a povinnostech Celní správy. Po teoretické části následovaly dvě, pro žáky mnohem přitažlivější, praktické ukázky. V první se dozvěděli zajímavé informace o padělcích, o nebezpečí nakupování v levných internetových obchodech, o nekalých praktikách padělatelů značkového zboží. Celníci vyprávěli o tom, jak některé padělky objevili a co se s takovým zbožím dál provádí. Výklad byl podpořen velkým množstvím ukázek padělků s poučením, jak je poznat od originálů. Snad ještě větší zájem byl o ukázky zabavených předmětů z oblasti nedovoleného dovozu zvířat a rostlin. Žáci si mohli prohlédnout kůži z polárního vlka, medvěda, z různých hadů a ještěrů. Rovněž vycpaná nebo v alkoholu naložená zvířata. Dívčí část publika jistě zaujaly boty, kabelky, peněženky a šperky z krokodýlí kůže. Smutný byl pohled na fotografie zvířat, která při pašování uhynula díky naprosto nevyhovujícím podmínkám. Snad si žáci zapamatují základní rady a varování celníků, jak se vyhnout potížím na celnici.
Foto z akce

Tentýž den, v rámci zdravotní výchovy, přivítali druháci a třeťáci maminku jejich spolužačky Anežky, zdravotní sestru paní Urbanovou, aby se dozvěděli, jak postupovat v případě první pomoci.
Foto

Následující den navštívili žáci 3. až 5. třídy Planetárium v Českých Budějovicích.

Planetárium České Budějovice


Vzdělávají se nejen žáci, ale i učitelé

V úterý odpoledne do lavic naší školy zasedli místo žáků učitelé. Společně s učiteli školy z Chyšek absolvovali čtyřhodinový seminář Mgr. Michaely Veselé o právech a povinnostech učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců. Příští týden je ještě čeká seminář o specifických poruchách chování a učení. Na ten se naši učitelé vypraví do chyšecké školy.Po jeho absolvování budou lépe připraveni na včasné rozpoznání těchto poruch u žáků a zároveň se seznámí s tím, jak s takovými žáky co nejefektivněji pracovat. Naši učitelé tak budou mít náskok před těmi školami, které problém inkluze (začleňování znevýhodněných žáků do běžných tříd) začnou řešit až s příchodem těchto žáků do školy.
To, že se na seminářích společně vzdělávají naši učitelé s chyšeckými, má ještě další pozitiva. Mohou společně diskutovat o problémech, které jsou na obou malých venkovských školách podobné, mohou si předávat zkušenosti a v neposlední řadě navázat nové osobní vztahy. Chyšečtí učitelé si také se zájmem prohlédli naši školu a my jsme již teď zvědavi, jaká je ta jejich.
Fotogalerie
Text a foto Jitka Nováková


Angličtina trochu jinak

Angličtina ve 4. třídě trochu jinak.
Welcome to our fashion show. We will show you what we're wearing.
Foto


Další školní úspěchy

První březnový čtvrtek byl šťastným dnem pro Erika Šerhanta, žáka 6. třídy naší školy. Proč? Spolu se spolužačkou Kateřinou Bendovou, žákyněmi 3. třídy Barborou Cézovou a Terezou Vejdovcovou se zúčastnil okresního kola recitační soutěže. Všichni velice hezky přednesli své texty, ale Erik se ve své kategorii líbil porotě z našich recitátorů nejvíc. Po napínavém čekání na její verdikt se dočkal ocenění v podobě 2. místa s postupem do krajského kola soutěže. Za velmi dobrou reprezentaci školy patří velký dík nejen Eriku Šerhantovi, ale i děvčatům, pro která účast v soutěži byla jistě cennou zkušeností.
Hana Červená


Plesová sezóna

Žáci osmého a devátého ročníku nacvičili taneční vystoupení na zahájení Obecního plesu v Sepekově. Poprvé vystoupili na veřejnosti v rámci školní vánoční besídky. Asi úspěšně, protože následovalo pozvání do Líšnice a na dva plesy do Božetic. Už ve svých školou povinných letech pochopili, čemu se říká plesová sezóna. Vystupovali každý druhý víkend a já bych ještě jednou chtěla poděkovat obětavým rodičům, kteří je po okolních vesnicích o sobotních večerech rozváželi. A samozřejmě děkuji i samotným žákům, že se nechali přesvědčit a na plesech vystupovali.
(Kolegům slibuji, že už školou nebude každou chvíli znít písnička, na kterou skupina tančila.)
Jitka Nováková


Sběr papíru

Další sběr papíru se koná ve čtvrtek 25. února od 7 do 7:30 hodin.


Dny otevřených dveří

ZŠ Sepekov zve všechny zájemce na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 18. února v době od 7:30 do 11:30, kdy můžete navštívit výuku, a v pátek 19. února v době od 16:00 do 18:00, kdy bude škola otevřená k prohlídce.
Jitka Nováková, ředitelka školy
Fotogalerie


Sepekovská škola slaví úspěchy v okresních kolech

Série úspěchů žáků sepekovské školy začala 3. místem Filipa Šťastného v dějepisné olympiádě žáků osmých a devátých tříd. V pondělí 15. února pokračovala 1. místem žákyně deváté třídy Sáry Netíkové v olympiádě v českém jazyce. Druhé místo ve stejné soutěži obsadila Sářina spolužačka Anežka Plíhalová. Ta navíc prokázala i výborné znalosti v zeměpisné olympiádě, kde se, den poté, také umístila na druhém místě.
Všichni jmenovaní žáci postupují do krajského kola soutěží. Přeji jim hodně štěstí a zároveň děkuji jejich učitelům, kteří žáky na soutěže připravili.
15. února ještě chlapci ze 6. a 7. třídy obsadili 5. místo na okresním kole minikopané.
Jitka Nováková, ředitelka školy


Baketbalový turnaj

Den pololetních prázdnin, pátek 29. ledna 2016, využili sportovně založení žáci naší školy k uspořádání turnaje v basketbalu. Protože tělocvična nemá odpovídající rozměry, nastoupila proti sobě tříčlenná družstva.
Více...


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy proběhl v pátek 22. ledna a v sobotu 23. ledna, celkem bylo zapsáno 17 dětí.
Fotogalerie


Turnaj v přehazované

S nápadem uspořádat školní turnaj v přehazované přišla děvčata ze sedmého ročníku. Podařilo se jim přesvědčit ostatní třídy, aby se turnaje zúčastnily a tak mohl v sobotu 16.ledna 2016 sportovní boj vypuknout...více


Radost z úspěchu

Okresního kola Dějepisné olympiády, které se konalo 18. ledna v Písku, se z naší školy účastnili dva žáci. Vít Urban z 9. třídy a FilipŠťastný z 8. třídy.
Letošní téma soutěže bylo věnováno Lucemburkům.
V soutěži se více dařilo Filipu Šťastnému.
Ve velké konkurenci (soutěžilo 40 žáků základních škol a víceletých gymnázií) obsadil nádherné 3. místo, pouhý bod jej dělil od druhé příčky. Dějepis je již dávno Filipovým koníčkem, doba vlády Karla IV. zvlášť. Přípravě na soutěž věnoval mnoho hodin usilovného studia. Důkladná příprava se vyplatila a Filip tak svým úspěchem udělal radost nejen sám sobě, ale především své učitelce dějepisu a celé škole. Za vzornou reprezentaci školy Filipovi patří velký dík. Zárověň se může těšit na možný postup do krajského kola této soutěže a jistě i na příští ročník Dějepisné olympiády.
Gratulujeme!


Sběr papíru

Další sběr papíru ve čtvrtek 21. ledna od 7 do 7:30 hodin


Předškoláček

Ve čtvrtek 14. ledna proběhl poslední Předškoláček před zápisem do první třídy.
Foto (Jana Novotná)


Pronájem tělocvičny

ZŠ a MŠ Sepekov nabízí možnost pronájmu tělocvičny s příslušným zázemím (šatny, WC, sprchy) v odpoledních a večerních hodinách všedního dne a o víkendech a svátcích.
Další informace a provoz.


Školní besídka

Z důvodu vysoké nemocnosti žáků před Vánocemi, se tradiční školní besídka uskutečnila až 5. ledna. Žáci si přichystali pro zcela zaplněnou aule skoro dvouhodinové představení.
Fotogalerie


Školní zájezd do Německa

Někteří žáci naší školy se vydali ve dnech 13. – 18. prosince na zájezd do Německa. Navštívili Drážďany, Moritzburg, Postupim a Berlín. V těchto městech poznali mnoho zajímavostí jako například : Zwinger, zámek Sanssouci, Braniborskou bránu, Reichstag a Muzejní ostrov. Součástí zájezdu byla i výuka v německé škole, kde si žáci ověřili a prohloubili své znalosti německého jazyka. Nakonec všichni obdrželi certifikát. Poslední den si žáci užili koupání v Tropical Island. Žákům se zájezd velmi líbil.
Eva Nováková
Foto z akce
 


Neznalost neomlouvá

V pátek 11. 12. se žáci druhého stupně ZŠ Sepekov zúčastnili přednášky na téma Trestní odpovědnost mládeže. Nprap. Bc. Jan Novák vysvětlil žákům, že neznalost neomlouvá. Seznámil je s tím, co se považuje za delikvenci a jaké postihy jim mohou hrozit. Zmínil se také o kriminalitě páchané na dětech a mladistvých.
V tělocvičně se pak žáci seznámili se základními pravidly sebeobrany. Bc. Vladimír Houška jim důrazně kladl na srdce, že základem sebeobrany je zodpovědné chování, vyhýbání se nebezpečným situacím. A také zásadu, že přijít o mobil nebo peněženku je rozumnější volba, než přijít o život. Nejlepší obranou je útěk. Následovaly ukázky základních prvků sebeobrany, které si může osvojit i dítě.
Věřím, že obě vystoupení byla pro žáky poučná a mohou je v budoucnosti uchránit před mnohými nesnázemi, které by jim neznalost mohla způsobit.
Jitka Nováková

 

Fotogalerie (mk)


Mikuláš ve škole


Projektový den Vánoční dílničky

Ve čtvrtek 26. listopadu se žáci naší školy neučili. Celý den, v rámci projektu Domácí dílničky, pracovali na výrobcích do sobotního adventního stánku.
Základní škola děkuje rodičům za materiální pomoc.
Dílničky
Výrobky do stánku
Adventní trhy


Rok 1968 v Sepekově

Na besedu se žáky devátého ročníku zavítala v pondělí 23. listopadu do sepekovské školy paní Jana Kakosová, kronikářka obce a bývalá učitelka školy. Beseda se uskutečnila v rámci projektu Příběhy bezpráví, který je každoročně věnován určitému tématu. Tentokrát to byl rok 1968. Paní Kakosová dětem poutavým způsobem přiblížila, jak tuto dobu prožívala sama, jak krutě nelehká doba poznamenala osudy lidí, které znala, a jak neblahé důsledky měl kritický rok pro celou naši společnost.
Beseda proběhla neformálně v učebně jazyků a dějepisu, která je k takovýmto účelům nově vybavena polštáři k sezení na zemi. Žáci měli příležitost klást otázky, na které jim paní Kakosová ochotně odpovídala. Neméně zajímavé pro děti bylo i dozvědět se, že bývalá paní učitelka před lety působila na naší škole a znala tedy dobře jejich rodiče, strýčky či tetičky. Ale to už je zase jiná historie, naštěstí veselejší.


Devátá třída 2015/2016


Předškoláček

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se uskutečnil podzimní předškoláček, tentokrát na téma „S barevnou žížalou“. Děti vyráběly žížaly z barevného papíru, vyzkoušely si také práci na interaktivní tabuli. Byly pozvány do školní družiny, kde si mohly hrát s hračkami a ve vedlejší místnosti se seznámily s hudebními nástroji. Velký zájem byl i o cvičení ve školní tělocvičně.

Fotogalerie

Školní zájezd do Anglie

Ve dnech 21. – 26. 10. 2015 se někteří žáci 8. a 9. třídy zúčastnili zájezdu do Velké Británie. Žáci byli ubytováni ve školní rezidenci v Hastingsu.
Hlavním programem na dopoledne byla výuka angličtiny, při níž si žáci prověřili své znalosti anglického jazyka.
Po ukončení kurzu žáci obdrželi certifikáty. Velkou radostí pro nás bylo, že naši žáci si ve srovnání s ostatními nevedli vůbec špatně. Jejich hodnocení bylo velmi dobré Zatímco výuka angličtiny probíhala dopoledne, odpolední hodiny byly věnovány poznávání památek a zajímavostí Hastingsu, Brightonu a Londýna.
Díky projektu „ Výzva 56 – zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“ měli žáci zájezd zdarma.


Beseda Energie pro budoucnost

V pátek 16. října proběhla na naší škole beseda žáků druhého stupně s Mgr. Pavlem Vlčkem. Žáci si ujasnili rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, seznámili se s výrobou energie v jednotlivých typech elektráren a hlavně získali informace o možnostech šetření. Součástí besedy byla praktická ukázka energetické náročnosti některých spotřebičů. Na závěr si žáci poznatky ověřili v soutěži o drobné ceny.
Fotogalerie


Kvalifikační turnaj soutěže Coca-Cola Cupu v Sepekově

V pondělí 5. října se uskutečnil na hřišti za školou kvalifikační turnaj celorepublikové meziškolní soutěže v kopané „Coca-Cola Školský pohár“. Sportovního klání se zúčastnila družstva „ZŠ a MŠ Sepekov“, „ZŠ Kovářov“, „1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko“ a „2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko“. Ve sportovním duchu a za pěkného počasí bylo odehráno 6 zápasů, které rozhodly o konečném pořadí:
1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko
2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko
3. ZŠ a MŠ Sepekov
4. ZŠ Kovářov
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně sportovního štěstí v dalším kole turnaje.
Fotogalerie


Výuka nejen ve školních lavicích

V minulých dnech navštívily v rámci hodiny občanské výchovy všechny třídy druhého stupně ZŠ Sepekov výstavu s názvem Má vlast cestami proměn, která je umístěna u sepekovského kostela. Žáci si prohlédli panely s ukázkami proměn budov, církevních památek, parků a náměstí po celé republice. Našli i panel zobrazující akce v našem okolí. Doprovodný text je dvojjazyčný a tak si zároveň procvičili i své znalosti z angličtiny. Navíc cesta od školy ke kostelu a zpět je sportovní výkon, s ohledem na rychlý přesun, který od nich vyučující požadoval. A tak se tato akce dá považovat za úspěšné propojení hned tří vyučovacích předmětů. Další podobné budou jistě brzy následovat.
Fotogalerie


Vítání prvňáků ve škole v Sepekově

Je již zaběhnutou tradicí, že se o nové žáky školy starají jejich nejstarší spolužáci. I letos vítal každého prvňáka žák deváté třídy, dal mu na přivítanou květinu a dovedl ho do auly školy na slavnostní zahájení školního roku. Nakonec „svého“ prvňáka doprovodil do třídy, kde mu pomohl najít přidělené místo v lavici. Tím ale péče rozhodně nekončí. Pomocnou ruku budou deváťáci nabízet po celý školní rok. Tak ať se našim prvňáčkům ve škole opravdu líbí.
Mgr. Jitka Nováková

Fotogalerie

Sepekovská škola v novém

Během prázdnin prošla škola v Sepekově významnou proměnou. Zateplily se stropy v horním patře školy, luxferové stěny nahradila plastová okna a dokončuje se vnější zateplení celé budovy. Všechny třídy mají pevné připojení na internet a postupně budou vybaveny počítačem s dataprojektorem, aby učitelé mohli plně využívat všechny moderní výukové metody. Na druhém stupni školy vznikly odborné učebny, do kterých budou žáci přecházet na jednotlivé předměty. Věříme, že se žákům i učitelům bude v této nové škole opravdu líbit.
Mgr. Jitka Nováková


Loučení se školou

V úterý 30. června byl v Aule základní školy slavnostně ukončen školní rok 2014/2015.
Naposledy se se školou rozloučili žáci deváté třídy, kteří obdrželi vysvědčení v obřadní síni úřadu městyse Sepekov.
Loučení se školou, foto St. Sedláček

Fotogalerie ze školy (foto Mirka Rybáková)...zde
Fotogalerie ze školy a obřadní síně...zde
Fotogalerie z obřadní síně (foto Stanislav Sedláček)...zde


Archiv