Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

O nás

Vzdělávací program Mateřské školy Sepekov nazvaný „Svět kolem nás“ je založen na přímých zážitcích dětí, vychází z jejich samostatné činnosti a individuální volby.
Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti.

mateřská škola

Během roku připravujeme pro děti například rej masek, mikulášskou a vánoční nadílku.
Děti se zúčastňují slavnostního vítání občánků do života, připravujeme vystoupení pro obyvatele DPS Sepekov.
Navštěvujeme knihovnu, kde se děti zúčastňují výtvarných soutěží. Zveme do školky divadelní soubory s pohádkami.
Zúčastňujeme se „Sportovních her pro mateřské školy“ v Milevsku. Koncem roku se vydáváme za zvířátky do ZOO v Hluboké nad Vltavou. Budoucí školáci vystavují tablo a jsou slavnostně pasováni na „školáky“ v obřadní síni Městyse Sepekov.
Děti mají možnost účastnit se plaveckého kurzu v táborském bazénu.
 

Mgr. Věra Máchová