Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Aktuality ZŠ

Suit Up Day 1

Suit Up Day

Datum: 21. 9. 2023

Naše škola se přihlásila do projektu Hrdá škola. V rámci účasti v projektu proběhne 17. 10. na naší škole Suit Up Day.
V tento den školní chodby ožijí elegancí a stylem!

Projektový den EVVO

Datum: 19. 9. 2023

V úterý 19. září celá škola absolvovala projektový den EVVO – Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Datum: 15. 9. 2023

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodla vyhlásit ředitelské volno na pátek 29. 9. 2023 z organizačních a technických důvodů. Školní družina a školní jídelna budou v tento den v provozu.

Dopravní výchova 4. třída

Datum: 13. 9. 2023

Ve středu 13. 9. navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště v Táboře.

Volby do školské rady

Datum: 12. 9. 2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sepekov, příspěvkové organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Preventivní program VZPoura úrazům 1

Preventivní program VZPoura úrazům

Datum: 7. 9. 2023

Žáci 2., 3., 6. a 7. třídy se dnes, v pátek 8.9., zúčastnili projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR VZPoura úrazům zaměřeného na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.
V pondělí preventivní program VZP Vzpoura úrazům absolvovali další žáci, konkrétně 1., 4., 5. ,8. a 9. ročník.

Večerníček v první třídě  2

Večerníček v první třídě

Datum: 5. 9. 2023

Do první třídy dnes zavítal Večerníček...

Zahájení školního roku 2023/2024 1

Zahájení školního roku 2023/2024

Datum: 4. 9. 2023

Letos trochu netradičně až 4. září se v aule sepekovské školy sešli žáci i jejich učitelé, aby zahájili nový školní rok.

Rozvrh hodin tříd

Datum: 23. 8. 2023

V záložce Rozvrh hodin najdete nový rozvrh na školní rok 2023/2024.

Organizace školního roku 2023/2024

Datum: 1. 7. 2023

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Zobrazeno 1-10 ze 168