Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Naše výuka

Výuka v 1. třídě trochu jinak

Čertovské učení.
Zábavnou formou s čertovskou tématikou si žáci opakovali geometrické tvary, sčítali a odčítali do šesti, poznávali již naučená písmena, slova, procvičovali pojmy dole, vzadu... a hráli různé čertovské hry.
Na závěr dostali čertovské vysvědčení a sladkou odměnu.
Foto

 

Laborky z chemie, 1.12.2022

Deváťáci dnes ve fyzice probrali vedení elektrického proudu v kapalinách a laboratorní práce z chemie byla zaměřena na elektrochemii. Žáci si vyzkoušeli, jaké je využití elektrolýzy v praxi.
Foto

 

Výtvarná výchova 1.11.2022

Žáci sedmé třídy strávili hodinu výtvarné výchovy v přírodě.
Foto

 

Chemie 20.10.2022

Žáci osmého ročníku si 20. 10. mohli během první laboratorní práce ověřit teoretické poznatky v praxi. Hodina byla zaměřena na fyzikální vlastnosti látek, konkrétně na hustotu.
Praktická část byla doplněna výpočty hustot jednotlivých roztoků.
Foto

 

Škola hrou 28.3.2022

V hodině matematiky si žáci 4. třídy procvičili řády číslic. Jednotky, desítky a stovky jsme si názorně ukázali na špejlích. Dohromady jsme dali celou tisícovku špejlí. Procvičování je velmi bavilo a s řády číslic si už příště jistě hravě poradí.
Foto


Matematika 10.2.2022

Žáci 9. třídy našli vzorec pro výpočet povrchu koule. Stačilo jim k tomu málo–několik mandarinek, posuvná měřítka, kružítko a bystré uvažování.
Foto


Fyzika 9.2.2022

Žáci šesté třídy se seznámili s kahanem, prakticky si vyzkoušeli teplotní roztažnost látek a měření teploty, zahřátím ohýbali i bimetalový pásek.
Foto