Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Naše výuka

Hokej 

Žáci 4. třídy si dnes připomněli včerejší vítězství našich hokejistů na mistrovství světa. 
Foto

 

Malý princ navštívil 4. třídu

Žáci 4.třídy se seznámili s knihou Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho. Procestovali s Malým princem všechny planety. Navštívili krále, zeměpisce, lampáře, pijana, byznysmena a domýšlivce. Ve dvojicích si vybrali jednu a o té potom před ostatními vyprávěli.
Také zajímavé bylo setkání s liškou, která chtěla ochočit a na konci s hadem.
Žáci pozvali Malého prince na místo, o kterém si myslí, že by se líbilo i jemu. Také se zamysleli, kterou planetu by chtěli navštívit oni a proč.
Nakonec si vybrali myšlenku-citát z knihy, která je něčím zaujala.
Svou planetu si také vyrobili. Použili techniku zapíjení barevných tuší. Vznikly krásně barevné planety.
Foto

 

Ekosystém rybník – přírodověda 4. třída

Na dnešní hodinu přírodovědy bylo pro žáky připraveno čtení s porozuměním spojené s přiřazováním obrázků. Nejprve žáci dostali pracovní list, ve kterém byl popis jedenácti rostlin a živočichů. Ve třídě i mimo ni bylo rozmístěno dvanáct obrázků. Každý obrázek obsahoval jedno písmeno. Úkolem každého žáka bylo přečíst si informace o daném organismu, organismus najít na obrázku a do pracovního listu zapsat správné písmeno. Po spojení všech správných písmen, která se čtou od spodu nahoru, vyluštili žáci tajenku. Živočich z tajenky byl na obrázku, ke kterému se nehodil žádný popis, tedy na dvanáctém. V dalším úkolu pracovali žáci s tablety. Jejich úkolem bylo vyhledat a zapsat o živočichovi z tajenky základní informace. Práce se žákům dařila, někteří zvládli vážku obecnou i nakreslit.
Foto

 

Čtenářské dílny - 2. třída

Po společné četbě a přečtení knihy od Miloše Macourka - Mach a Šebestová ve škole , si žáci zábavnou formou vypracovali úkoly v pracovních listech - ,,Co jsem si zapamatoval/a/ z četby".
Foto

 

Hmyzí dopoledne 1. třída

Dnešní dopoledne strávili prvňáci bádáním, tentokrát se zaměřili na hmyz. Tématu se věnovali ve všech předmětech. Četli o mravencích, tvořili pětilístek, výukový plakát, malovali a hlavně zkoumali rostliny a živočichy pod mikroskopem.
Foto

 

Přírodověda venku, 4. třída

V dnešní hodině přírodovědy pomohli čtvrťáci svým starším spolužákům naplnit domečky pro hmyz. Práce jim šla dobře od ruky, neboť mají s výrobou a plněním domečků pro hmyz zkušenosti z loňského školního roku. Tyto dva domečky budou věnovány deváťákům na školní slavnost do soutěže o ceny. V druhé části hodiny pozorovali žáci pohyb živočichů kolem sebe. Většina stihla vypracovat i pracovní list.
Foto

 

1. a 2. třída - Koncert

Žáci 1. a 2. třídy využili toho, že mají hudební výchovu v pátek ve stejnou vyučovací hodinu, a tak uspořádali malý koncert.
Foto

 

Povolání 1. třída

Prvňáci uzavřeli téma Povolání projektovým dnem. Při hodině matematiky stavěli stavby z krychlí. V českém jazyce přiřazovali věty k obrázku povolání a psali, čím by chtěli být.
Vše doplnili ilustrací.
Foto

 

Projektový den - Živá a neživá příroda - 2. třída

Žáci 2. třídy v dalším projektovém dni tentokrát pozorovali a  zkoumali rostliny, živočichy a kameny pod mikroskopem.  Projektový den se prolínal všemi  předměty. V matematice hledali pomocí násobilky cestu bludištěm ke klíštěti, v hodině čtení si přečetli pohádku O zlém klíštěti Tikulovi, ve výtvarné výchově vytvořili různé koláže hmyzu.
Foto

 

Návštěva 1. třída

Dnes do 1. třídy opět zavítal Večerníček. Prvňáci mu ukázali, jak umějí počítat a psát. Odměnou jim byl sladký dárek v podobě doma pečených muffinů.
Foto

 

Anglický jazyk ve třetí třídě

Žáci třetí třídy si v hodině angličtiny zopakovali názvy potravin, ovoce a zeleniny, vyhledávali ve slovníku, zapisovali, vyzkoušeli si krátké rozhovory a nakonec si vytvořili podle své fantazie ovocné a zeleninové svačinky.
Foto

 

Co skrývá květ tulipánu? Přírodopis 7. třída

V dnešní hodině přírodopisu zjišťovali sedmáci, co se skrývá uvnitř květu tulipánu. Nejprve spočítali okvětní lístky a sledovali jejich uspořádání na květním lůžku. Pod různě zbarvenými okvětními lístky uvnitř květu nalezli ukryté samčí a samičí pohlavní orgány. Pomocí skalpelu opatrně vyřízli pestík. Na jeho příčném řezu pozorovali vajíčka. Při zjišťování počtu tyčinek zjistili, že je jejich počet shodný s počtem okvětních lístků. Nakonec si zaznamenali květní diagram tulipánu.
Foto

 

Dobrodružně všemi smysly 1. třída

Páteční dopoledne strávili prvňáci v lese a účastnili se výukového programu „Dobrodružně všemi smysly“. Pod vedením Jakuba Brichty plnili různé lesní úkoly a procvičovali tak zrak, sluch, čich i chuť.
Foto

 

Pracovní činnosti ve 4. třídě

Dnes si čtvrťáci vyzkoušeli práci se dřevem, zatloukali hřebíky do špalíčků, malovali pestrobarevná křídla a z toho všeho vznikli krásní motýlci. 
Foto

 

Pěstitelské pokusy ve třetí třídě

 V hodinách prvouky a pracovních činností žáci třetí třídy pozorovali klíčení rostlin a povídali si o pokojových rostlinách. Přinesli si svou rostlinu, nechyběly kaktusy ani masožravá rostlina a předávali si zkušenosti, jak je třeba se o různé rostliny starat, jak často je zalévat a pečovat o ně. Při ochutnávání exotického ovoce v rámci projektu Ovoce do škol, zasadili pecku avokáda a manga a sledují, jak rostliny rostou.
Foto

 

Dobrodružství všemi smysly - 2.třída

V pátek 26. 4. 2024 proběhl ve 2. třídě výukový program v přírodě - Dobrodružství všemi smysly.
Foto

 

Objevné plavby 7. třída

Sedmáci se v hodinách dějepisu věnovali mořeplavcům, řešili příčiny a důsledky objevných plaveb. Výstupem skupinových prací byly plakáty.
Foto

 

Přírodověda 4. třída

V dnešní hodině přírodovědy si čtvrťáci zopakovali podmínky nutné pro pěstování rostlin. Každý žák si přinesl nějaká semena rostlin, která se pokusí sám vypěstovat. Žáci zjistili, že semena různých rostlin se liší tvarem, barvou, velikostí i hmotností.
Foto

 

Projektové dny 1. třída

V první třídě proběhl dvoudenní projekt Lidské tělo a Veselé zoubky. Žáci se hravou formou seznamovali s částmi těla, řešili rozdíl mezi úrazem a nemocí. Druhý den se věnovali správné péči o zuby, co jim prospívá a naopak škodí. Odměnou za jejich práci jim byla taštička s překvapením.
Foto

 

Tření, fyzika 7. třída

Sedmáci si dnes zopakovali poznatky o tření, porovnali smykové a valivé tření a prozkoumali různá ložiska a možnost jejich využití.
Foto

 

Magnetismus, 6. třída

Další, čistě praktická hodina znamenala pro šesťáky práci s trvalými magnety, znázornili si pomocí ocelových pilin magnetické pole, zmagnetizovali nůžky a hlavně si „pohráli" s nejsilnějšími, tedy neodymovými magnety. Na závěr jsme zjišťovali, které předměty ve třídě jsou tvořeny feromagnetickými látkami.
Foto

 

Projekt-čápi

Již druhým rokem žáci 4. třídy sledují webkameru s čápy v Třebíči. Pozorujeme jejich život na komíně, souboj samců o samici, zahřívání vajíček, vylíhnutí a první vzlet čápat. Letos se na komín nevrátil čáp Tonda, ale své místo na komíně si s Terezkou vybojoval Evžen. Toto pozorování je velice zajímavé a děti pozorují čápy i doma se svými rodiči.
Žáci si během výuky o čápech našli na tabletech zajímavosti z jejich života, jak dlouhou cestu na jaře a na podzim musí podstoupit, kde se vyskytují na našem území, rozpětí křídel, dorozumívání…
Pak si každý vyrobil svého čápa, komín s hnízdem a napsali o nich životabáseň. Dohromady pak vytvořili výukový plakát.
Foto

 

Badatelsky orientovaný dějepis 7. třída

Sedmáci měli na základě poskytnutých indicií možnost vyhledat další informace v tištěném i elektronickém textu. Pracovali ve skupinách a výstupem každé skupiny byl výukový plakát.
Foto

 

Projekt - 2.třída

V hodině hudební výchovy se žáci učili noty a pomlky a zapisovali je do notové osnovy a zároveň se naučili stupnici C-dur. Na závěr si stupnici C-dur zazpívali.
Foto

 

Teplota, roztažnost, fyzika 6. třída

V dnešní, čistě praktické hodině fyziky, si šesťáci vyzkoušeli teplotní roztažnost kapalin, kovů a také zjistili, jak funguje termostat, tedy bimetalový pásek.
Foto

 

Zelenina ve 4. třídě

V dnešní hodině přírodovědy se žáci seznámili s významem zeleniny ve výživě člověka. Naučili se také jednotlivé druhy zeleniny poznávat a zařazovat do skupin. Většina žáků přinesla svým spolužákům svůj oblíbený druh zeleniny ukázat. Někteří žáci přinesli také semínka, ze kterých je možno si zeleninu vypěstovat. V další hodině si zkusíme nějaká semínka zasadit a budeme se těšit na vlastní výpěstky.
Foto

 

Velikonoce v 1. třídě

Tento týden jsme se s prvňáky věnovali svátkům jara. Téma Velikonoce se objevilo ve všech vyučovaných předmětech.
Foto

 

Stavebnice ve 4. třídě

Žáci 4. třídy si o pracovních činnostech zkusili sestrojit z nových stavebnic auta, traktor a jízdní kolo.
Všem se práce podařila.
Foto

 

Světový den vody 1. třída

Dnešní den byl věnovaný vodě a toto téma provázelo prvňáky ve všech předmětech. O vodě četli, vyprávěli si, zhlédli pohádku, která jim přiblížila koloběh vody. Nechybělo ani tematicky laděné počítání a tvoření. Smyslem dneška bylo, aby si žáci uvědomili, že každá kapka vody je důležitá.
Foto

 

Projekt zdravá strava, přírodověda 5. třída

Při hodině přírodovědy se páťáci seznámili se zásadami správné výživy. Poté vytvářeli plakáty na téma zdravé x nezdravé potraviny. Vystřihovali přitom různé potraviny z letáků a nalepovali je na plakátek. Někteří donesli i ukázky obalů od potravin. Práce se jim moc povedla a někteří byli skutečně originální.
Foto

 

Pohádkový ostrov, 2. třída

V rámci hodiny českého jazyka si žáci vyprávěli o postavě Robinsona a popisovali ostrov, na kterém ztroskotal. Poté si každý vytvořil svůj pohádkový ostrov.
Foto

 

Vyjmenovaná slova ve 3. třídě

Žáci třetí třídy se seznámili s vyjmenovanými slovy po P, vyhledávali, třídili a řadili slova, vysvětlovali si jejich význam.
Foto

 

Březen ve 4. třídě

Měsíc knihy si připomněli i žáci 4. třídy v hodinách českého jazyka a ve vlastivědě.
Vyrobili si svou knihu s jarními rostlinami, vyhledali a napsali o nich zajímavosti.
Ve vlastivědě si z nových knih našli informace o Karlu IV. a vyrobili pěkné plakátky.
Foto

 

Finanční gramotnost

V pátek 15. 3. 2024 proběhl v 1. a 2. třídě společný projektový den - Finanční gramotnost.
Foto

 

Trojúhelník – geometrie 4. třída

V geometrii se čtvrťáci seznámili s trojúhelníkem a jeho základními druhy. Každý žák narýsoval a vystřihl rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý trojúhelník. Dané trojúhelníky ve třídě také znázornili pomocí těl svých spolužáků.
Foto

 

Pracovní činnosti – 6. třída

Při hodině pracovních činností dnes šesťáci přesadili několik pokojových rostlin a osázeli truhlíky maceškami. Zkrášlili tak prostor před školou.
Foto

 

Probouzející se příroda – přírodověda 4. třída

V dnešní hodině přírodovědy se žáci seznámili se zlaticí prostřední, jírovcem maďalem a modřínem opadavým. U zlatice prostřední pozorovali poupata a její žluté čtyřčetné květy. U jírovce maďalu žáky zaujaly jeho velké a lepivé pupeny. U modřínu opadavého se zaměřili na šištice. Pomocí Atlasu pupenů se pokusili určit i další pučící rostliny. V závěru hodiny si prohlédli sušené plody a semena různých rostlin.
Foto

 

Naše smysly – přírodověda 5. třída

Zrak, sluch, čich, hmat a chuť – to jsou naše smysly. V dnešní hodině přírodovědy si páťáci vyzkoušeli, jak je složité orientovat se v prostoru se zavázanýma očima. Řídili se pouze pokyny svého spolužáka. Ověřili si, zda mají dobře vyvinuté čichové buňky a jsou schopni určit předložené vzorky pomocí čichu. Poté se zavázanýma očima vyndali z tašky předmět a měli ho co nejpodrobněji popsat. Všichni se pokusili předmět určit. Hodinu si všichni žáci užili. V závěru hodinu dostali ještě bonbony, aby nebyl opomenut ani smysl chuť.
Foto

 

Orgánové soustavy – přírodověda 5. třída

Žáci 5. ročníku v hodinách přírodovědy probírají význam a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav člověka. Při dnešní hodině přírodovědy si ověřili, že umí orgány správně popsat a zařadit je do správné orgánové soustavy.
Foto

 

Měsíc knihy, 2. tř.

V měsíci knihy se dnes žáci v hodině čtení ponořili do světa pohádek. Potom si vytvořili vlastní pohádkovou knížku.
Foto

 

Návštěva knihovny

Dnes prvňáci navštívili knihovnu v Sepekově, kde je přivítala paní Mikešová a seznámila je s provozem knihovny.
Foto

 

Ekosystém park – přírodověda 4. třída

Při hodinách přírodovědy se čtvrťáci seznamují se životem v různých ekosystémech. Tento týden si povídali o parcích a jejich významu pro člověka. Naučili se poznávat různé druhy rostlin a živočichů, které mohou v parku najít. V rámci opakování je čekala i poznávačka ptáků a rostlin. Většinu zástupců poznali a určili správně. Poté je zařadili i do ekosystémů.
Foto

 

Prvouka 1. třída

Prvňáci mají za sebou další tematický den. Nejprve četli o vráně a havranovi, odpovídali na otázky, oba ptáky porovnali a v hodině výtvarné výchovy je modelovali.
Foto

 

Systém školství v ČR – občanská výchova 6. třída

O systému školství v ČR, alternativních školách a školních řádech jednotlivých škol si v posledních hodinách povídali šesťáci při hodinách občanské výchovy. Pomocí obrázkových motivačních karet každý žák vyjádřil svůj názor na alternativní školy a popovídal o tom, co se mu na výuce v dané škole líbí nebo nelíbí. Dále měli žáci za úkol s použitím tabletu vyhledat školní řád Základní školy a Mateřské školy Sepekov. Z dokumentu měli zjistit, kolik obsahuje stran a čeho se týká. Mnozí byli překvapeni, že kromě práv a povinností žáků jsou v něm zahrnuta i práva a povinnosti zákonných zástupců.
Foto

 

Jak rosteme a vyvíjíme se – přírodověda 5

Páťáci měli za domácí úkol udělat rozhovor se svými rodiči a zjistit svoji porodní hmotnost a délku. Na dnešní hodinu přírodovědy většina žáků donesla ukázat i fotografie z raného dětství, pamětní knihy i oblíbené hračky. Zjistili tak, že člověk prochází různými vývojovými stádii, roste a vyvíjí se.
Foto

 

Hrajeme si s roboty

Čtvrťáci a šesťáci se v rámci nové výuky informatiky učí programovat.
Už dokáží zadat robotovi příkazy pomocí tlačítek a nyní si vyzkoušeli programování pomocí kódovací destičky. Roboti zvládli projet vytyčenou trasu, na konci zatroubili, zablikali a někteří dokonce tančili. Příště si vyzkoušíme naprogramovat povely pomocí tabletu.
Foto

 

Přírodopis 6. třída

V přírodopise se v tomto pololetí učíme o bezobratlých. Povídali jsme si o ploštěncích, ke kterým patří například ploštěnka mléčná, motolice jaterní nebo tasemnice bezbranná. A abychom si tohoto parazita dokázali představit, zkusili jsme si jednu tasemnici vyrobit alespoň z papíru. Všechny tři skupiny ploštěnců jsme si poté zpracovali jako projekt, vyhledali si o nich informace a vytvořili plakáty. Pak jsme výsledky své práce prezentovali spolužákům. A protože nás tento způsob učení baví, vyzkoušeli jsme si podobnou aktivitu i u dalšího kmene měkkýšů. U nich jsme si také s pomocí tabletů zkoušeli určovat ulity plžů, lastury mlžů a prohlédli si pozůstatek schránky u hlavonožců, sépiovou kost.
Foto

 

Prvouka ve 3. třídě

Žáci třetí třídy v hodinách prvouky získávali informace o Sluneční soustavě.
Foto

 

Matematika 3. třída

Třeťáci se při hodině matematiky seznámili s číselným oborem 0 - 1000.
Foto

 

Vedení elektrického proudu v plynech

V dnešní hodině fyziky si deváťáci prakticky vyzkoušeli vedení elektrického proudu v plynech. Současně si připomněli, že elektrický proud je nejčastější příčinou požárů v ČR a zopakovali si ochranu před bleskem.
Foto

 

Dokreslované QR kódy

Třeťáci si při opakování učiva vyzkoušeli práci s dokreslovanými QR kódy. Nejprve vyřešili příklady v pracovním listu. Potom výsledky vybarvili v tabulce uvnitř QR kódu. Pomocí tabletu načetli kód. Pokud počítali správně, otevřelo se jim interaktivní cvičení k procvičování.
Foto

 

Vodstvo České republiky

Žáci 4. třídy si vyrobili slepou mapu ČR. Nejdříve ji poskládali z krajů, vyznačili krajská města. Pak už začala skupinová práce. Podle nástěnné mapy hledali řeky a snažili se je zakreslit do slepé mapy. Nakonec vyhledali na tabletech zajímavosti o přehradách, rybnících, řekách.
Foto

 

Dějepis 7. třída

Sedmáci v rámci opakování vytvořili deskovou hru na téma Lucemburkové. Při hře pak zúročili to, co si zapamatovali z předchozích hodin.
Foto

 

Malíři v 6. třídě

Při výtvarce jsme se věnovali barevné škále a vyzkoušeli si míchání barev jako praví malíři. 
Dozvěděli jsme se, co jsou primární, sekundární a terciární barvy a jak vznikají nové barevné odstíny. Už také víme, že existují studené a teplé barvy. Hodina se opravdu vydařila a nyní nám naše barevné palety zdobí chodbu ve škole.
Foto

 

Unesco památky v České republice, 7. třída

Sedmáci si v hodině občanské výchovy povídali o přírodním bohatství a významných přírodních i kulturních památkách.
Ve skupinách si vyhledali informace k našim nejvýznamnějším památkám, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví Unesco. Výsledky svého výzkumu odprezentovali před svými spolužáky. Celá třída se tak dozvěděla mnoho informací o krásných českých městech jako např. Telč, Český Krumlov nebo Litomyšl. Na řadu ale přišly i nehmotné památky, a tak jsme se dozvěděli, co je slovácký verbuňk, modrotisk nebo čím je unikátní ruční výroba skla. A protože trénink dělá mistra, referát před třídou si zopakujeme brzy i zeměpise, až si budeme povídat o státech Asie.
Foto  

 

Zlomky ve 4. třídě

Při hodinách matematiky se čtvrťáci učí zapisovat a znázorňovat zlomky. Aby lépe pochopili látku pracují se zlomkovými kruhovými výsečemi. Získávají tak znalosti a zkušenosti potřebné pro sčítání a odčítání zlomků.
Foto

 

Elektrochemie 9. rocnik

Elektrolýza, elektrody, elektrolyt, pokovování předmětů a výroba hydroxidů elektrolýzou. To bylo naplní laboratorní práce z chemie v 9. ročníku.
Foto

 

Přesné měření, 8. třída

Žáci 8. třídy se v dnešní hodině fyziky naučili měřit posuvným měřítkem, zopakovali si termín přesnost měření a vyzkoušeli si použití kovového, plastového a digitálního měřidla. Zároveň diskutovali o jejich výhodách a nevýhodách (cena, přesnost měření, životnost, nutnost zdroje).
Také si zopakovali pojmy jako INCH, PALEC a COUL.
Foto

 

Lidská kostra – přírodověda 5. třída

Prvním úkolem páťáků při dnešní hodině přírodovědy bylo najít na chodbě poztrácené kosti. Poté museli nalezené kosti najít na školním kostlivci a pokusit se je určit. K dispozici měli odbornou literaturu. Byli velice šikovní. Kromě popisu kostry zvládli vyjmenovat a ukázat i některé orgány, které se v těle člověka nacházejí.
Foto

 

Slovní druhy 3. třída 

Třeťáci se v českém jazyce seznámili se slovními druhy. Každý žák představoval jeden z nich, spolužáci měli za úkol určit, o jaký slovní druh se jedná.
Foto

 

Běhací matematika ve 4. třídě

Při dnešní hodině matematiky si žáci zopakovali základní matematické operace formou běhací matematiky. Po třídě a na chodbě bylo rozmístěno 10 stanovišť s úkoly. Všichni se je snažili splnit co nejrychleji.
Foto

 

Pozorujeme jednobuněčné organismy - 6. třída

Šesťáci si vyzkoušeli práci s mikroskopem v hodině přírodopisu. 
Nejdříve zkoumali jednobuněčné houby-kvasinky. Formou pokusu si vyzkoušeli, zda bude droždí, tedy směs kvasinek s moukou, lépe kvasit s cukrem nebo bez něj. Roztok si prohlédli i pod mikroskopem a pozorovali charakteristické množení kvasinek-pučení. Na další hodinu laboratorních prací si přinesli vlastní senné nálevy, které kultivovali několik týdnů doma. Z nich udělali preparát a snažili se najít a pozorovat různé druhy prvoků, jednobuněčných živočichů. Úspěšně se jim podařilo najít trepku velkou, bobovku a vířenku.
V příští hodině laboratorních prací budeme zkoumat rostlinné buňky a jejich organely. 
Foto

 

Přírodopis 8. ročník 

V rámci biologie člověka si žáci nejprve vyzkoušeli hledání antropometrických bodů a následně provedli základní antropometrická měření. V druhé části vytvořili otisky svých chodidel (plantogramy). Na základě plantogramů a výpočtu indexu plochosti chodidel zhodnotili stav klenby svých nohou.
Foto

 

Opakování v 1. třídě

Prvňáci dnes pracovali s tablety, načítali QR kódy a procvičovali tak učivo matematiky a českého jazyka.
Foto

 

Pracovní činnosti ve 4. třídě

Žáci 4. třídy se o pracovních činnostech naučili háčkovat. Začali jednoduchým řetízkem, někdo už umí krátké sloupky a někteří už háčkují dečku pro maminku. Háčkování začalo bavit nejen děvčata, ale i kluky. 
Foto

 

Dějiny hravě

Žáci 4. třídy se dnes hravou formou seznámili s osobností našich dějin-Přemyslem Otakarem II.
Foto

 

Plyšákový den 1. třída

Dnes si prvňáci přinesli do školy svého oblíbeného plyšáka, kterého ostatním představili a vyprávěli, co zajímavého se svým mazlíčkem prožili. Následovalo čtení, malování a sestavení pětilístku.
V druhé polovině vyučování se žáci seznámili s knihou Martiny Špinkové „Divný brach strach"
a v rámci pracovních činností vytvořili obrázek strašidla.
Foto

 

Měřit i vážit nás baví – přírodověda se čtvrťáky


Foto

 

Fyzika VI., hmotnost

V dnešní hodině fyziky si šesťáci vyzkoušeli měření hmotnosti. Seznámili se s různými možnostmi vážení, od historických vah až po moderní digitální.
Foto

 

Zeměpis VI., mapa místní krajiny

Nejprve si šesťáci při hodině zeměpisu našli svoje bydliště v digitálních mapách, dokonce zjistili, kdo je vlastníkem domu, pozemku nebo parcely. Jako návrat do minulosti poté zapůsobilo použití klasické mapy místní krajiny a buzoly.
Foto

 

Tři králové

V první třídě se žáci seznámili s tradicí Tří králů. Toto téma je provázelo celý den. Prvňáci luštili obrázkové rébusy, četli, vyráběli krále s korunou a nechybělo ani zpívání.
Foto

 

Matematika 2. třída

Žáci 2 . třídy si v hodině matematiky opakovali sčítání a odčítání s přechodem přes desítku formou pohádkové (obrázkové) matematiky.
Foto

 

Sluneční soustava – přírodověda 5. třída

Sluneční soustava je planetární systém hvězdy jménem Slunce, ve kterém se nachází i naše domovská planeta – planeta Země. A proto jsme se s páťáky rozhodli, že se o ní dozvíme něco víc. Dobrovolnou aktivitou žáků bylo vytvořit model sluneční soustavy. Vzniklo několik krásných modelů. A co vše jsme zjistili? Sluneční soustava je součástí galaxie, známé pod názvem Mléčná dráha. Tvoří ji 8 planet, 3 trpasličí planety a více než 150 měsíců (především měsíce planet Jupiter, Saturn, Uran a Neptun) a další menší tělesa jako planetky, komety, meteority apod. Vznikla asi před 5 miliardami let (různé zdroje uvádí rozmezí 4,55 – 5 mld. let).
Foto

 

Co se skrývá v semínku? Přírodověda 4. třída

Před Vánocemi jsme se čtvrťáky založili několik pokusů vyžadujících dlouhodobější pozorování. Cílem našeho bádání bylo zjistit, zda je život ukryt i ve zdánlivě neživém semínku. K pokusu jsme zvolili semena řeřichy zahradní a již druhý den na nás čekalo milé překvapení. Semínka rostla téměř před očima. Ve druhém pokusu jsme ponechali na světlém místě bramborovou hlízu. Zde byl projev života patrný až po návratu žáků do lavic po vánočních prázdninách. Ve třetím pokusu jsme ověřovali, zda z přízemních pupenů petržele vyroste nová rostlina. Tento pokus se nezdařil. A i to je důležitá fáze bádání. Žáci zjišťovali důvody neúspěchu. Došli k závěru, že pokud rostlině není pravidelně dolévána voda tak, aby nevyschla, rostlina nevyroste. K vyschnutí přes vánoční prázdniny zcela jistě došlo. Pokus budeme opakovat a vodu pravidelně dolévat.
Foto

 

Těšíme se na Vánoce

Prvňáci se seznámili s vánočními zvyky a tradicemi, vytvořili si myšlenkovou mapu na téma Vánoce, ozdobili svůj matematický stromeček a samozřejmě nechybělo ani vánoční čtení.

Žáci druhé třídy si v rámci projektového dne připomněli historii a tradice Vánoc, nejen v České republice, ale i v celém světě. Pouštěli lodičky, z modelíny pletli vánočky, rozkrajovali jablíčko, vyráběli betlém atd...

Třeťáky zajímalo, kdo a kdy nosí dětem dárky v jiných zemích světa. V hodinách čtení a prvouky vyhledávali informace a seznámili se s vánočními zvyky nejen u nás. Nakonec si společně vyluštili křížovku. Při pracovních činnostech si vyrobili vánoční ozdobu se svou fotografií.

Čtvrťáci si poslední hodinu informatiky zpestřili vánočním šifrováním. Ve dvojicích se snažili vyluštit zakódovaná slova, která souvisí s vánočními svátky. 

Foto

 

 

Stavba ptačího vejce – přírodopis 7. třída

Při dnešní laboratorní práci se sedmáci seznámili se stavbou ptačího vejce, prozkoumali vlastnosti skořápky a pokusili se kus skořápky odstanit. Mnohým žákům se to podařilo, a tak jsme si krásně ukázali a popsali papírovou blánu. Poté jsme si zopakovali stavbu ptačího pera a peří si žáci prohlédli pod mikroskopem.
Foto

 

Prvouka v 1. třídě

Témata prvouky jsou rozmanitá, žáci je propojují s dalšími předměty, především českým jazykem, výtvarnou výchovou, ale i matematikou. V minulém týdnu jsme tvořili plakát, kde žáci zúročili svoje zkušenosti s nachlazením, rýmou, ale i péčí o nemocné. Vysvětlili jsme si, jaká je prevence nachlazení a co nám pomůže k uzdravení. Tématem poslední hodiny byly vztahy, konkrétně přátelství. Na výsledky jejich práce se můžete podívat ve fotogalerii.

 

Procházka Prahou, 8. třída

Dnes strávili osmáci jednu hodinu nad fotografiemi míst, která včera osobně poznali.
Současně si utvrdili informace, které získali návštěvou historických částí našeho hlavního města.
Při hodině dějepisu si znalosti ještě ověří vyplněním pracovního listu.
Foto z navštívených míst

 

Občanská výchova – 6. a 7. třída

V dnešních hodinách občanské výchovy jsme se žáky shrnuli a zhodnotili pondělní exkurzi do Prahy. V Národním muzeu žáci obdrželi moc pěkně připravený pracovní list na upevnění získaných znalostí. Některé informace měli za úkol vyhledat na tabletech. Je zřejmé, že většina žáků dávala dobrý pozor. Pracovní listy těchto žáků byly vypracovány bezchybně.
Foto

 

Projekt les – přírodověda 4. třída

Co je to les? Jaký je jeho význam? Jak se správně o les starat? Na tyto a další otázky hledali čtvrťáci odpovědi během několika posledních hodin přírodovědy. Zjistili spoustu zajímavých informací. Vytvořili i myšlenkovou mapu. Pomocí QR kódů jednotlivé skupinky žáků zjistily název stromu, kterým se budou zabývat. Na tabletech žáci vyhledávali důležité informace o stromech. Zapisovali je na papír a poté s nimi seznámili ostatní spolužáky. Nechyběly ani názorné ukázky.
Foto

 

Návštěva v 1. třídě

Dnes naše prvňáčky navštívil Večerníček. Pochválil žáky za to, kolik už znají písmenek. A žáci mu na oplátku předvedli své čtenářské dovednosti. Večerníček odcházel spokojený a slíbil další návštěvu po Vánocích.
Foto

 

Čertovská škola

Dnes proběhlo u prvňáků další tematické vyučování. Tentokrát je ve výuce provázel čert, anděl a Mikuláš. V matematice žáci počítali čertovské příklady, porovnávali čísla a dokreslovali podle osy souměrnosti Mikuláše. V českém jazyce četli o čertovi Edovi, skládali slova a nechybělo ani čertovské malování. Odměnou za plnění úkolů bylo čertovské vysvědčení a návštěva Mikuláše se svým doprovodem.
Foto

 

Obojživelníci a plazi – přírodopis 7. třída

Obojživelníci a plazi patří v naší přírodě k silně ohroženým živočichům. Mají vyhraněné nároky na kvalitu biotopu a jsou velmi málo přizpůsobiví. Mnohdy i nepatrná změna v jejich přirozeném prostředí vede k vymizení celé populace. S významnými zástupci obojživelníků a plazů se seznámili žáci běhen hodin přírodopisu. S využitím tabletů o nich vyhledali důležité informace, které zaznamenali do otočného kolečka.
Foto

 

Nerosty a horniny – přírodověda 5. třída

V hodinách přírodovědy se žáci 5. třídy seznamují s horninami a nerosty. Již pochopili, že kdo nepozná kámen, je s ním ámen. V dnešní hodině pracovali ve skupinkách. Pomocí  QR kódu museli zjistit, jaký nerost či horninu bude skupinka zpracovávat. S využitím tabletu či Atlasu nerostů a hornin vyhledali o nerostu či hornině základní informace a zapsali si je. Ve sbírce nerostů a hornin si vzorek prohlédli. Příští hodinu s vyhledanými informacemi a svým vzorkem seznámí své spolužáky z dalších skupin.
Foto

 

Prostorová geometrie - 4. třída

V hodinách geometrie se tento týden věnujeme stavbám z krychlí. Ze  čtvrťáků se stali hotoví architekti. Nejde však jen o to stavbu postavit, to umíme již z mateřské školy, ale už jsme schopni zapsat i pohled na stavbu zepředu, shora, zprava či zleva. Soupravu krychlí pro výuku geometrie nám zapůjčili třeťáci. Třeťákům moc děkujeme. Příští týden nás budou čekat náročnější stavby.
Foto

 

Pohyb, fyzika 7. třída

Žáci sedmé třídy si přinesli různé samohybné hračky, měřidla délky a stopky. Při hodině fyziky počítali průměrnou rychlost pohybu z naměřené dráhy a času. Při hodině informatiky sestaví ze zjištěných hodnot tabulku a sestrojí graf.
Foto

 

Zeměpisná poloha digitálně, 6. třída

Dnešní hodina zeměpisu probíhala s tablety. Žáci si našli své bydliště na digitální mapě a přesně ho lokalizovali pomocí souřadnic GPS, naučili se souřadnice kopírovat a odeslat svou polohu. Následně určili souřadnice dalších míst.
Foto

 

Dělení směsí, 8. třída

V rámci druhé laboratorní práce z chemie si žáci osmého ročníku vyzkoušeli dělení směsí. Měli možnost se seznámit se způsobem dělení barviv za pomoci papírové chromatografie a také s filtrací s využitím různých filtračních materiálů. Na základě pozorování čistoty filtrátu a času filtrace pak zpracovali výstupní protokol.

Foto

 

První čtení

Prvňáčci opravdu nezahálí, učí se nejen novým dovednestem a pravidlům, ale i vzajemné spolupráci. V hodinách českého jazyka začali skládat první slabiky a slova. Ke slabikám přiřazují odpovídající obrázky. Dnes si poprvé vyzkoušeli běhací diktát a tím si učivo hravou formou zopakovali.
Foto

 

SEPEKOV – naše obec

V hodinách občanské výchovy probíráme téma „Náš domov.“ A tak jsme se rozhodli zjistit si zajímavé informace o naší obci. Někteří žáci jsou sice přespolní, ale základní školu zde navštěvují, a tak se na Sepekov zaměřili také. Žáci pracovali ve skupinkách s využitím tabletů. Vyhledávali informace o Sepekově a jeho významných rodácích.
Vznikly tak tři krásné plakáty o naší obci.
Foto

 

Halloween v 1. třídě

Dnešní Halloveen v první třídě.
Foto

 

Halloveen ve 2. třídě

Dnešní den byl zaměřen ve II. třídě na Halloween.
Žáci se seznámili z jaké země svátek pochází a jaké zvyky jsou s ním spojené. 
Celý projektový den se prolínal jednotlivými vyučovacími předměty.
Foto

 

Halloveen ve 4. třídě

Žáci se seznámili s tradicí tohoto svátku. Vyrobili si svou knihu-Strašidelný dům, zacvičili si s kostlivcem Edou. Vydlabali dýně, které budou zdobit školu.
Nakonec si pomocí myšlenkové mapy zopakovali, co si z dnešního projektového dne zapamatovali.
Foto

 

Ryby našich vod – 7. třída

V hodinách přírodopisu se sedmáci seznamují s významnými obratlovci. Minulý týden se zaměřili na ryby. Každý žák si vylosoval název jedné ryby. O této rybě měl za úkol s pomocí odborné literatury či internetu (práce na tabletech) zjistit nejdůležitější informace a vypracovat plakát. S výsledky své práce poté každý žák seznámil své spolužáky. Na chodbě nám vznikla nástěnka s vydařenými plakáty.
Foto

 

Jak pracují prvňáci

Žáci první třídy udělali velký pokrok. Zvládnou písmenka i slabiky, porovnávají čísla. Novou zkušeností pro ně byla i projektová výuka, do které se zapojili s velkým nadšením.
Foto

 

Naši prvňáci

Prvňáci mají za sebou další tematický den, kterým je provázel ježek Albert. Pracovali v centrech aktivit, kde procvičovali grafomotoriku, matematiku, zkusili si pracovat s tablety a samozřejmě nechybělo ani tvoření.
Foto

 

Dějepis 7. třída

Sedmáci při hodině dějepisu využili tablety. Pracovali s QR kódy, které je přesměrovaly na interaktivní cvičení, kde si žáci procvičili a upevnili učivo o prvních středověkých státech.
Foto

 

Vlastivěda 5, baroko, kostel

Protože se páťáci ve vlastivědě učí o baroku, navštívili v úterý 11. října kostel Jména Panny Marie v Sepekově. Zde si barokní styl prohlédli na vlastní oči. Společně si připomněli nejdůležitější informace, které se k poutnímu místu vztahují, dozvěděli se něco nového a vyluštili křížovku. Odvážní zájemci si dokonce zkusili zahrát na varhany.
Foto

 

Občanská výchova v 6. ročníku – ukázka kronik městyse Sepekov

Ve středu 11. října zavítali žáci 6. ročníku na Úřad městyse Sepekov, aby se seznámili s kronikami obce. Toto téma teď probírají v hodinách občanské výchovy. Z výuky již vědí, že kroniky jsou pamětní knihy obce, které zachycují zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Moc děkujeme paní matrikářce Ivaně Šťastné za možnost nahlédnout do kronik obce a zajímavý výklad. Kroniky děti zaujaly nejen svým obsahem, ale i velikostí a hmotností.
Příště nás čeká prohlídka fotografií z povodní a seznámení se s významnými rodáky obce. Už se moc těšíme.
Foto

 

Matematika ve 4. třídě

Cílem páteční hodiny matematiky bylo zopakovat si jednotky délky a seznámit se různými druhy měřidel. A protože jsou čtvrťáci šikovní žáci, výzkumných otázek bylo stanoveno tolik, že budeme v měření a bádání muset pokračovat i v budoucnu. Žáky především zajímalo, zda mají předměty stejnou délku, pokud je měříme různými měřidly. Také chtěli zjistit, jaká je délka chodby v 1. patře naší školy. A měřidel se nám sešlo mnoho – pravítka různých délek, svinovací metry, posuvné měřítko, krejčovský metr, skládací metr a 30 m pásmo. Jakým překvapením pro žáky bylo, že ani 30 m pásmo na změření délky chodby v prvním patře nestačí. Poradili si však skvěle a zjistili, že chodba je dlouhá 32 m a 85 cm. Na některé otázky jsme odpovědět nestihli, a tak možná někteří žáci budou měřit celý víkend. A co po víkendu? To budeme kouzlit s objemem.
Foto

 

Projekt ŠKOLA a prvňáčci

Prvňáci zvládli svůj první projektový den na téma ŠKOLA.
Foto

 

Optika venku

Dnešní hodinu fyziky si osmáci užili venku před školou. 
Pohráli si s čočkami a zrcadly, prakticky si vyzkoušeli ohnisko a ohniskovou vzdálenost, sestavili dalekohled nebo rozložili bílé sluneční světlo na barevné spektrum.
Foto

 

Český jazyk a matematika v 1. třídě

Prvňáčci si užili hodinu psaní. Tentokrát procvičovali prsty a připravovali se tak na psaní písmen. Při hodině matematiky počítali hravou formou pomocí početního divadélka.
Foto 

 

Archiv

 

Geometrie venku, 2. třída

Tabuli a sešit tentokrát vyměnili druháci za asfaltové hřiště u školy.
Foto

 

Druháci se těší na exkurzi do ZOO,

a tak se rozhodli vytvořit vlastní mini zoologickou zahradu. Při výtvarné výchově nakreslili zvířátka. Při hodinách čtení se věnovali vyhledávání informací o zvířatech v knihách, encyklopediích a na internetu. Vytvořili popisky k jednotlivým živočichům. Pracovali pilně a zaslouží si velkou pochvalu.
Foto

 

Prvouka v přírodě

Žáci 1. třídy se vypravili do přírody. Cestou si povídali o lese, kdo tam žije, jaké stromy, keře, rostliny a zvířata tam najdeme. Na závěr si postavili domečky z přírodnin pro hmyz, který žije v lese.
Foto

 

Poznáváme motýly – přírodopis se šesťáky

Motýlků je na celém světě čím dál méně, a tak se i my snažíme pro ně udělat něco, aby jich v přírodě neubývalo. Někteří žáci již doma mají motýlí keře vysázené, jiní se na to se svými rodiči teprve chystají. My jsme si představili v rámci naší výuky vybrané druhy motýlů. Žáci si pro své spolužáky s využitím tabletů připravili zajímavé informace o vybraném motýlovi. Krásy barev motýlích křídel děti nadchly natolik, že v další hodině přírodopisu budeme muset vyrazit na pozorování motýlů do přírody.
Foto
 

 

Den matek – pracovní činnosti s páťáky

Na tuto neděli - 14. 5. 2023 připadá Den matek.  V tento den se vzdává pocta všem maminkám a mateřství. Je připomínkou a oceněním odvahy a oběti mateřství.  A ani páťáci na své maminky nezapomněli a připravili pro ně krásná, vlastnoručně vyrobená přáníčka.  Všem maminkám přejeme, aby si svůj svátek se svými dětmi užily.
Foto

 

Hotely pro hmyz – prvouka se třeťáky

Blíží se 20. květen – Světový den včel. Třeťáci již ze svého projektového dne vědí, že množství včel a hmyzu obecně každoročně klesá závratnou rychlostí. Proto jsme se v hodinách prvouky rozhodli, že se pokusíme hmyzu pomoci. Vyrobili jsme několik domečků pro hmyz, tzv. hmyzích hotelů. Starší spolužáci nám v dílnách pro domečky připravili dřevěné konstrukce. Při sběru přírodnin vhodných pro plnění domečků už žáci poznávali a určovali různé druhy hmyzu, které se kolem hotelů pohybovaly. Jeden domeček pro hmyz vyrobil doma Martínek se svým tatínkem a moc se jim povedl. Panu Stejskalovi, stejně jako starším spolužákům za pomoc patří náš dík. Děkujeme také panu školníkovi za upevnění hmyzích hotelů na stromy.
Foto

 

Fyzika 9

Naše škola si pořídila nové tellurium a jako první ho vyzkoušeli žáci deváté třídy. V tématu astronomie si znázornili vlastnosti světla, jeho teploty a rozklad, viděli fáze Měsíce a princip střídání ročních období.
Foto

 

Pracovní činnosti – 5. třída

Dnešní hodinu pracovních činností jsme se věnovali přesazování pokojových rostlin. Většina rostlin si říká každoročně o přesazení na jaře, kdy startuje nová sezóna, rostliny potřebují novou dávku živin, kterých se jim v půdě v květináči už nedostává. A tak jsme dnes přesadili rozrostlé Aloe Vera, tlustici a zelence. Odnoží aloí bylo dost a každý žák si odnesl domů svou rostlinku o kterou se bude sám starat. O výsledcích své péče nás bude v následujících hodinách informovat. Většina dětí si pro rostlinky připravila i vlastnoručně nazdobené květináčky. Doufám, že se všem rostlinkám bude u nových majitelů dařit a že se jim dostane správné péče. Na přesazení čekají i další rostlinky. Tak zase příště…
Foto

 

Poznáváme stromy podle listů - 5.a 7. třída

Větvičky stromů, které jsme určovali podle pupenů, jsme nechali ve třídě ve vodě a nyní jsme ověřili správnost svého určování podle vyrašených listů. Při určování pracovali páťáci jak s odbornou literaturou, tak s moderními technologiemi. Pomocí aplikace Plant Net se pokoušeli určit správný druh stromu. Stačí vyfotit list a aplikace nám sama ukáže nejpodobnější druhy. Další den si totéž vyzkoušeli sedmáci v rámci hodiny přírodopisu. Zapojení digitálních technologií do výuky se dětem moc líbilo.
Foto

 

Lucemburkové 4. třída

Poslední den před velikonočními prázdninami se ve čtvrté třídě nesl v duchu Lucemburků. Tímto panovnickým rodem se čtvrťáci zabývali v předešlých hodinách vlastivědy a právě ve středu 5. 4. jej uzavřeli projektovým dnem. Samotné téma projektu museli nejdříve vyluštit pomocí indicií ukrytých po třídě. O matematice řešili tematické slovní úlohy, o hodině čtení vyhledávali informace ukryté v knihách a postupně tak odkrývali tajenku. Všechny získané vědomosti pak využili při tvorbě plakátu věnovanému nejdůležitějším panovníkům z tohoto rodu. 
Foto

 

Pečeme pizzu

Sedmáci si užili dvě hodiny pracovních činností v kuchyni pečením pizzy.  Zadělali vlastní těsto, vyváleli a poctivě posypali surovinami. Vyzkoušeli pizzu Hawai, šunkovou i sýrovou. Vlastnoručně udělaná pizza jim moc chutnala.
Foto

 

Finanční gramotnost ve 3. třídě

Matematika ve 3. třídě se nesla v duchu finanční gramotnosti. Každý dostal tablet a pomocí QR kódů si načetli informace o tom, co je to banka, bankovní účet, PIN kód, úvěr, výběr z bankomatu, e-banking, platební terminál, denní limit výběru hotovosti…
V rozlosovaných skupinkách odpovídali na otázky a samostatně vypočetli slovní úlohu, která byla také zakódovaná v QR kódu.
Seznámili se s bankovkami a mincemi. Zahráli si na obchod.
Foto

 

Robotika v 1. třídě

Tentokrát naši prvňáci ukázali žákům 9. třídy, co už umí s roboty Vex.
V závěru hodiny si i zasoutěžili.
Foto

 

Mineralogie v 9. třídě

V dnešní hodině přírodopisu jsme se rozhodli prozkoumat a určit vzorky nerostů z naší školní sbírky.  Využili jsme k tomu nově nakoupené knihy o nerostech a horninách. Nerosty jsme zkoumali  pod lupou i pod mikroskopem. Jaké bylo pro žáky překvapení, že jeden nerost pod mikroskopem vidět nebyl. On se nám totiž rozpustil. Jednalo se o sůl kamennou. Mikroskopická pozorování nerostů byla zajímavá. Pozorované nerosty jsme zakreslovali do pracovních listů.
Foto

 

Robotika-šesťáci učí třeťáky

S představením robotiky nejmladším žákům jsme dnes pokračovali i ve 3. třídě. Tentokrát si roli učitelů vyzkoušeli šesťáci, kteří se toho zhostili velmi odpovědně. Všechny děti si hodinu moc užily. Třeťáčci se naučili sami robota naprogramovat a už se těší na příští školní rok, kdy budou mít robotiku v rámci výuky nové informatiky. 
Foto

 

Ověřujeme a bádáme se třeťáky II.

V bádání pokračujeme i v dalších hodinách prvouky. Už víme, jaké jsou části rostlinného těla i k čemu jaká část těla rostliny slouží. Byli jsme docela překvapeni, že i v České republice rostou druhy borovic s obrovskými šiškami. Několik šišek borovice lesní jsme přes noc nechali ve vodě a s napětím očekávali, jak budou ráno vypadat. Vyzkoušeli jsme si také frotáže šišek. A to byl zážitek! Na naše další bádání vyrazíme do přírody. Už se moc na jarní přírodu těšíme.
Foto

 

Bádání je prostě prima aneb přírodopis v 6. třídě

I dnešní hodina laboratorních prací z přírodopisu se v 6. třídě nesla v badatelském duchu. Zaměřili jsme se na vnější stavbu těla hmyzu. Pod lupou i pod mikroskopem jsme si prohlédli křídla a končetiny různých hmyzích zástupců. Už víme, jaký je význam husté žilnatiny na křídlech hmyzu. Také jsme porovnávali vývojová stádia hmyzu s proměnou nedokonalou s vývojovými stádii hmyzu s proměnou dokonalou. 
Foto

 

7. třída-fyzika a informatika

V 7. třídě jsme si poslední hodiny fyziky propojili s informatikou. Nejprve jsme si prakticky vyzkoušeli rovnováhu na páce a totéž si pak ověřili na počítači ve skvělé výukové aplikaci.
Ve druhé části jsme zkoumali, na čem závisí tření, jak asi vzniklo kolo a prohlédli jsme si ložiska.
Vše jsme zaznamenali mobilním telefonem, fotky jsme použili v dokumentu, který tvoříme v informatice.
Foto

 

Bádání v 1. třídě

První třída se o hodině prvouky opět dala do bádání hmyzu a přírodnin pod mikroskopem.
Foto

 

Pracovní činnosti

Při práci ve školní dílně.
Foto

 

Robotika-osmáci učí prvňáčky

Tentokrát osmáci seznámili s roboty VEX žáky první třídy.
Foto

 

Robotika-osmáci učí druháky

Žáci osmé třídy si hodinu zahráli na učitele. Seznámili své mladší spolužáky ve druhé třídě s roboty VEX. Protože se akce oběma třídám moc líbila, zítra vyrazíme k prvňáčkům.
Foto

 

Zeměpis prakticky

Žáci šesté třídy si vyzkoušeli znalosti získané ve fyzice při hodině zeměpisu.
Zopakovali si praktické určování světových stran pomocí kompasu, naučili se zorientovat mapy v atlasu a hlavně pracovali s mapou místní krajiny. Žáci používali nejen kompas a busolu, ale i moderní elektronické aplikace v mobilu.
Foto

 

Badatelsky orientované vyučování ve 3. třídě 

Žáci 3.třídy se v průběhu měsíce března také zapojili k badatelskému vyučování. 
Jako první prozkoumali sněženky.
Pak si došli pro zeminu na školní pozemek. V kompostu si našli žížaly do“ žížalária“, ve kterém bádají, proč jsou žížaly v půdě důležité.
Zaseli si hrášek, mrkev, ředkvičky, zasadili burské oříšky, cibuli.
V krabici pozorují, jak klíčí brambory, proč klíčky brambor rostou směrem ke světlu. 
Pod mikroskopem sledují tělo žížaly, brouků a larvy. Podívali se na zrnko pšenice, ale i na svůj vlas. 
Ještě ve třídě máme mravenčí terárium, ale mravence si z přírody musíme půjčit, až k nám bude počasí příznivější.
Foto

 

Bádání ve 4. třídě

Také čtvrťáci se snaží do svých hodin zapojovat prvky badatelsky orientovaného vyučování, a to zejména v předmětu přírodověda. Tématem posledního bádání byla hospodářská zvířata, konkrétně slepice a slepičí vejce. Jako správní vědci a badatelé si žáci ve skupinkách stanovili otázky, které je k tomuto tématu napadaly a které je zajímaly. Následně formulovali své domněnky, tedy odhady, jak asi budou znít odpovědi na stanovené otázky. Nejdůležitější částí celé hodiny pak bylo ověřování stanovených domněnek. To probíhalo za pomoci literatury, internetu, ale také jednoduchých pokusů. 
Foto

 

Chemie 8

Že je aktivní uhlí látka se silnými adsorpčními a ochrannými vlastnostmi se přesvědčili žáci osmého ročníku. Aktivní uhlí nechali adsorbovat barvivo z limonády, na závěr porovnali barvu filtrátu s původním vzorkem. Výsledek je celkem překvapil.
Foto

 

2. třída: Bádání nás baví II.

Z druháků pozorovatelů se stávají pěstitelé. Každé ráno zamíří k oknu, aby se podívali, jak jejich rostlinky povyrostly a jestli mají dost vody.
Nejvíce nás ale baví práce s mikroskopem.
Foto

 

Den vody

Ve středu 22. března si žáci druhé třídy připomněli Světový den vody. Povídali si o koloběhu vody v přírodě, o tom, že vodu potřebují živočichové i rostliny, že pokrývá většinu naší planety, že existuje mnoho lidí, kteří nemají dostatek pitné vody a hlavně o tom, jak bychom měli vodou šetřit.
Foto

 

Prvouka v 1. třídě

Žáci 1. třídy se zapojili v rámci hodin prvouky do badatelsky orientovaného vyučování.
Zaměřili jsem se na pozorování, poznávání a zkoumání hmyzu pod mikroskopem.
Na závěr jsme vyplnili pracovní listy.
Foto

 

Elektrochemie

V deváté třídě čekaly dnes na žáky poměrně náročné úkoly. Bylo třeba zkombinovat teoretické poznatky s praktickými dovednostmi. Žáci se neobešli ani bez znalosti chemického nádobí, základů fyziky a znalostí z organické chemie. Sestavení jednoduchého elektrolyzéru, příprava roztoků o určité koncentraci, správné připojení elektrod či příprava škrobového mazu, to byla dnešní hodina chemie.
Foto

 

Fyzika 6, magnetismus

Dnešní fyzika v šestce se nesla ve znamení magnetismu. Nejprve jsme se seznámili s nerostem magnetit, který je přírodním magnetem. A pak už nastalo bádání nad magnety umělými. Pokusně jsme zjišťovali, co se vlastně k magnetům přitahuje a co ne.
V další části jsme za použití kompasu zjistili, že magnety mají protikladné konce, tedy póly. 
Poté jsme zmagnetizovali nůžky a řekli si, kde by se toho dalo vužít.  V zavěru jsme si pohráli s nejsilnějšími magnety, které se nazývají neodymové, překvapila nás jejich obrovská síla.
Foto

 

Život rostliny od semínka

Protože bylo ve středu už opravdu krásné jarní počasí, užili jsme si praktickou výuku venku. Sedmáci si přinesli různá semínka zeleniny a vlastnoručně je zasadili do substrátu. V hodinách přírodopisu, kdy si právě začínáme povídat o botanice, budeme pozorovat, jak semínka klíčí a vzniká mladá rostlinka. Porovnáme i vzhled různých druhů rostlin. O tom, že teplé počasí probouzí přírodu, jsme se přesvědčili, když se nám podařilo na školním hřišti najít slepýše a ještěrku, které jsme si rádi prohlédli zblízka.
Foto

 

Úžasné mechy

V rámci měsíce března, kdy na celé škole bádáme, se žáci 7. třídy seznámili s mechorosty a kapraďorosty. Pod mikroskopem si prohlédli chloroplasty v buňce mechu měříku, určovali správný druh svého vzorku mechu a poté si vyzkoušeli, jak významnou úlohu v přírodě mají mechy díky schopnosti zadržovat vodu. Mechorosty totiž můžou díky nasávání vody mnohonásobně zvýšit svoji hmotnost, což se všem skupinám povedlo experimentálně ověřit. Prohlédli jsme si také první jarní listy kapradin vyrůstající z podzemního oddenku. Mikroskopování se žákům líbilo a už brzy se k němu vrátíme u vyšších rostlin.
Foto

 

Určujeme druhy stromů

Ven jsme se vydali ve středu i s 5. třídou. Dříve než se stromy olistí, chtěli jsme si vyzkoušet určit druh stromu podle pupenů. Prošli jsme obcí, sbírali větvičky různých druhů stromů a ve třídě si je pak zkoušeli určit podle klíče. Větvičky si ještě chvíli ve třídě ponecháme a jakmile na nich vyrostou listy, ověříme si, jak jsme byli v určování druhů úspěšní.
Foto

 

Ověřujeme a bádáme s třeťáky – část první

Ani naši třeťáci se bádání nebojí. Jsou velmi šikovní v kladení otázek, stanovování hypotéz i v jejich ověřování. Jaro je období, kdy se začínají probouzet jarní ptáci a oslovují nás první jarní květiny. Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev. Na jaře pozorujeme zázraky, které se v přírodě dějí. A zázrak se začíná odehrávat i ve třetí třídě. Ze semínek nám vyráží první klíčky a my s napětím očekáváme, co bude dál. Každá rostlinka je jiná a všechny jsou tak krásné. Snažíme se je naučit poznávat všechny.  Hodiny prvouky si často zpestřujeme prací s hlasovátky.
Foto

 

Organická chemie, 9. tř.

Organická chemie, uhlík, vazby a jejich násobnost, uhlovodíky a jejich deriváty, to je problematika, které se žáci 9. ročníku již několik týdnů intenzivně věnují. K plnému pochopení tohoto učiva přispěla i práce se stavebnicí molekulových modelů. Žáci se přesvědčili, že bez základních znalostí by těžko modely jednotlivých sloučenin zvládli sestavit. Překvapením pro ně byl i fakt, že molekuly sloučenin nejsou rovinné, že rotací kolem vazeb se mění rozložení atomů a skupin v prostoru.
Foto

 

Stavby z krychlí 5. třída

Ani v hodinách geometrie s páťáky nezahálíme. Tento týden se věnujeme stavbám z krychlí. Z páťáků se stali hotoví architekti. Nejde však jen o to stavbu postavit, to umíme již z mateřské školy, ale už jsme schopni zapsat i pohled na stavbu zepředu, shora a zprava. Soupravu krychlí pro výuku nám zapůjčili druháci. Tímto jím moc děkujeme a rádi si krychle ještě někdy půjčíme.Foto

 

Zdravá strava, přírodověda 5. ročník

O tom, jak důležitá je zdravá strava pro správný vývin člověka se dnes přesvědčili páťáci při hodině přírodovědy. Výsledkům odborné studie, dle kterých bylo zjištěno, že děti konzumují velké množství nezdravých potravin a pochutin (konkrétně jsou to hranolky, hamburgery a různé sladkosti) se však nedivili. I naši páťáci se totiž ve výsledcích studie našli. Ve třídě si žáci utvořili skupinky, ve kterých vytvářeli plakáty, co je zdravé a nezdravé a sestavovali zdravý jídelníček. Vystřihovali přitom různé potraviny z letáků a nalepovali je na plakátek. Práce se jim moc povedla a někteří byli skutečně originální.
Foto

 

Bádáme se šesťáky – hmyz

Při dnešním badatelsky orientovaném vyučování jsme se se šesťáky zaměřili na hmyz. Žáci mě v hodině velmi mile překvapili. Byli velmi aktivní, kladli zajímavé otázky a formulovali hypotézy, které budou v následujících hodinách přírodopisu ověřovány. A co bylo mezi nejčastěji kladenými otázkami? Např. Jak vypadají křídla hmyzu? Jak se hmyz rozmnožuje? Kolik mravenců je v mraveništi?
Foto

 

Fyzika 9.

V dnešní praktické hodině se žáci seznámili s tím, jak fungují tepelné spotřebiče.
Na drátu ze staré žehličky měřili elektrické napětí a proud. Z naměřených veličin vypočítali příkon spotřebiče a porovnali jej s hodnotou naměřenou speciálním přístrojem (pořízen letos z INV). Současně sledovali barvu drátu při zahřívání.
Foto

 

Éry vývoje Země, 9. ročník

S deváťáky jsem se rozhodli vydat se do geologické minulosti naší planety Země a prozkoumat jednotlivé geologické éry. Zajímalo nás zejména, jak dlouhá jednotlivá období byla, které druhy rostlin a živočichů se na naší planetě vyskytovaly. Cesta to byla dlouhá, ale velice zajímavá. Zjistili jsme, že mnohé organismy se do dnešních dnů již nedochovaly. O jejich výskytu se dozvídáme díky nálezům zkamenělin. Některé druhy vymřely, jiné se na změnu podmínek byly schopné adaptovat a přežily do dnešních dnů.
Foto

 

2. třída: Bádání nás baví I.

Nastupující jaro přilákalo žáky druhé třídy k pozorování probouzející se přírody. Zajímá je, jak a z čeho rostou první jarní květiny, jestli z pecky manga vyroste rostlinka, jak vyklíčí hrách nebo jakým způsobem se dají rozmnožovat pokojové rostliny. Díky novým lupám a mikroskopu se na tyto proměny mohou podívat zblízka a každý den pozorovat své pěstitelské pokusy.
Foto

 

Počítáme a luštíme, matematika 5. třída

Pro páťáky byl v matematice připraven opět nelehký úkol – matematický obrázek. Na základě různých početních operací přirozených čísel museli žáci nejprve vypočítat příklady odpovídající jednotlivým barvám. Pokud měli příklady správně vypočítané, mohli začít ve čtvercové síti hledat čísla, která odpovídala jejich barvě a začít je vybarvovat. Na obrázku byl ukryt jeden z největších vědců  20. století – Albert Einstein. Řada žáků tuto osobnost poznala velmi brzy. Pro zpestření výuky bylo připraveno ještě několik otázek, které jsme s použitím odborné literatury nebo internetu vyhledávali. A řada citátů Alberta Einsteina má hlubokou myšlenku. Posuďte sami.
Foto

 

Přírodopis v osmičce

Poslední hodina přírodopisu v osmé třídě si posvítila na výkonnost našich žáků. Ti si vyzkoušeli STEP-UP test, funkční zkoušku 20 dřepů a zaměřili se také na svou svalovou sílu. Ukázalo se, že  tepová i dechová frekvence v klidu a po zátěži je opravdu individuální záležitostí, a také, že  způsob života a sport hrají nemalou roli. Svá zjištění si potvrdili ještě během měření apnoické inspirační a expirační pauzy, z hodiny odcházeli příjemně unaveni.
Foto
 

 

Bystříme své smysly, 5. třída

V hodině přírodovědy si páťáci vyzkoušeli své smysly. Zjišťovali, jak fungují smyslové orgány a jaké informace nám o okolním světě smysly přinášejí. V průběhu hodiny zvládli žáci několik aktivit. Čichem poznávali různé vůně koření. Ochutnávali se zavřenýma očima různé druhy potravin. Hmatem poznávali předměty z „kouzelného pytlíčku“. Se zavřenýma očima se pomocí svého navigátora snažili dostat do sousední třídy a přejít chodbu. Aktivity si žáci užili a v rámci ověřování znalostí smyslové soustavy je budou chtít ještě zopakovat.
Foto

 

Měkkýši – projektová výuka v 6. třídě

Jen málo věcí v přírodě je tak zajímavých, jako tvarově a barevně různorodé schránky měkkýšů tzv. „mušle“. O tom se také přesvědčili šesťáci při jejich poznávání a  určování. Kromě schránek měkkýšů se také seznámili s charakteristikou a rozdělením tohoto živočišného kmene.  Třída se rozdělila na dvě party. Vyhledávali a shromažďovali informace o jednotlivých skupinách a zástupcích a vznikly dva krásné nástěnné obrazy, které nám budou zdobit třídu.
Foto

 

Hrajeme si s roboty aneb škola hrou

Žáci 4. a 6. třídy si v rámci výuky nové informatiky vyzkoušeli programování. Seznámili se s roboty VEX, sami si zkusili robota zapnout a nastavit na něm program. Poté měli robota naprogramovat tak, aby projel předem danou trasu. Hodinu si děti moc užily, bavilo je to a ani si nevšimly, že se tímto hraním zároveň učí. 
Foto

 

Vyrábíme ve škole

Sedmá třída si při hodině pracovních činností vyzkoušela výrobu geodesek, pomůcek pro geometrii. Žáci si nejdříve uřízli odměřený kus dřeva, který opracovali a následně do něj ve vyměřených rozestupech zatloukli hřebíčky. Práci s geodeskou si stihli ještě týž den vyzkoušet. Děti byly moc šikovné a práce jim šla od ruky. Hotové geodesky jistě budou moci využít i ve výuce při hodinách matematiky.
Foto

 

Občanská výchova 7. třída

Žáci si dnes v rámci hodiny občanské výchovy zkusili netradiční způsob komunikace. Vyzkoušeli si výtvarný diktát a také si navzájem kreslili na záda obrázky. Poté si porovnávali, v čem se kresba odlišila od původní. Aktivita se dětem moc líbila a určitě ji v budoucnu zopakujeme. 
Foto

 

Projektový den Masopust 1. třída

Žáci 1.třídy se také zapojili do projektového dne - Masopust.
1. vyučovací hodinu v rámci českého jazyka vymýšleli věty podle obrázků  karnevalových masek 2. vyučovací hodina byla věnována matematice, kde poznávali a vybarvovali geometrické tvary na obrázku - klaun.
Pak se s ostatními žáky školy vydali na masopustní průvod.
Foto

 

Fyzika 6

V dnešní hodině fyziky šesťáci „kouzlili". Tématem totiž byla teplotní roztažnost látek.
Experimentálně zjistili, že ocelová kulička nad plamenem kahanu zvětší svůj objem a po ochlazení ho zase zmenší. Stejně to platí i pro kapaliny. 
Další údiv vyvolal bimetalový pásek, který se po ohřátí ohne a po ochlazení zase narovná.
Ještě nás čeká změna délky drátu při změně teploty.
Foto
 

Přírodopis 8

V další badatelsky orientované hodině se žáci osmého ročníku věnovali biologii člověka. V první části si každý žák zhotovil plantogram a následně vyhodnotil index plochosti nohy. V druhé části žáci prováděli jednoduchá antropometrická měření, výsledky zaznamenali a statisticky vyhodnotili.
Foto
 

Matematika ve 3. třídě

Žáky 3. třídy matematika opravdu baví. V hodinách geometrie si poskládali svou kasičku z kuboktaedru. Úkol to byl složitý, ale všichni se těšili ze svého úspěchu. Při dělení celku na části (zlomky) si poskládali pěkný obrázek. Prostorové vidění si procvičili na stavbách z kostek. Nechyběl ani tangram.
Násobilku si zpestřili hrou o zlatý dukát a věží.
Foto

 

Český jazyk v 1. třídě

V úterý 17.1.2023 se žáci 1. třídy v rámci vyučování českého jazyka seznámili s novým literárním žánrem - bajkami.
Zábavnou formou byli vtaženi do příběhů o zvířátkách a plnili ve skupinách různé úkoly.
Foto

 

Výuka v 1. třídě trochu jinak

Čertovské učení.
Zábavnou formou s čertovskou tématikou si žáci opakovali geometrické tvary, sčítali a odčítali do šesti, poznávali již naučená písmena, slova, procvičovali pojmy dole, vzadu... a hráli různé čertovské hry.
Na závěr dostali čertovské vysvědčení a sladkou odměnu.
Foto

 

Laborky z chemie, 1.12.2022

Deváťáci dnes ve fyzice probrali vedení elektrického proudu v kapalinách a laboratorní práce z chemie byla zaměřena na elektrochemii. Žáci si vyzkoušeli, jaké je využití elektrolýzy v praxi.
Foto

 

Výtvarná výchova 1.11.2022

Žáci sedmé třídy strávili hodinu výtvarné výchovy v přírodě.
Foto

 

Chemie 20.10.2022

Žáci osmého ročníku si 20. 10. mohli během první laboratorní práce ověřit teoretické poznatky v praxi. Hodina byla zaměřena na fyzikální vlastnosti látek, konkrétně na hustotu.
Praktická část byla doplněna výpočty hustot jednotlivých roztoků.
Foto

 

Škola hrou 28.3.2022

V hodině matematiky si žáci 4. třídy procvičili řády číslic. Jednotky, desítky a stovky jsme si názorně ukázali na špejlích. Dohromady jsme dali celou tisícovku špejlí. Procvičování je velmi bavilo a s řády číslic si už příště jistě hravě poradí.
Foto


Matematika 10.2.2022

Žáci 9. třídy našli vzorec pro výpočet povrchu koule. Stačilo jim k tomu málo–několik mandarinek, posuvná měřítka, kružítko a bystré uvažování.
Foto


Fyzika 9.2.2022

Žáci šesté třídy se seznámili s kahanem, prakticky si vyzkoušeli teplotní roztažnost látek a měření teploty, zahřátím ohýbali i bimetalový pásek.
Foto