Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Organizace školního roku

Organizace vyučování ve školním roce 2022/2023 dle pokynu MŠMT 

 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022
 • Státní svátky: Den české státnosti ve středu 28. 9. 2022, Den vzniku samostatného československého státu v pátek 28. 10. 2022, Den boje za svobodu a demokracii – čtvrtek 17. 11. 2022, Svátek práce – pondělí 1. 5. 2023, Den vítězství – pondělí 8. 5. 2023
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. 12. 2022 a končí v pondělí 2.1. 2023, vyučování začne v úterý 3. 1. 2023
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. 2. 2023
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 20. 2. – 26. 2. 2023
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023, pátek 7. dubna a pondělí 10. 4. 2023 jsou tzv. ostatní svátky
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. 7. 2023 do neděle 3. 9. 2023

Termíny ředitelského volna

Případné termíny budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve středu
8. 2. 2023 od 13:30 – 15:30 hod..


Termíny třídních schůzek

 • Ve dnech 19. 9. 2022 - 21. 9. 2022 od 16:00 hod. proběhnou třídní schůzky zákonných zástupců 1. třídy
 • 1. pololetí – 21. 11. 2022 od 16:00 hod. (1. i 2. stupeň)
 • 2. pololetí – 18. 4. 2023 od 16:00 hod. (1. i 2. stupeň)
 

Přijímací zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky 243/2017.

 1. řádný termín – 13. 4. 2023
 2. řádný termín – 14. 4. 2023

Termíny pedagogických rad

 • 1. pedagogická rada – 14. 11. 2022
 • 2. pedagogická rada – 23. 1. 2023
 • 3. pedagogická rada – 17. 4. 2023
 • 4. pedagogická rada – 26. 6. 2023

Předškoláček

Předškoláček bude realizován ve spolupráci ZŠ, ŠD ve dnech
12. 10. 2022 a 1. 3. 2023 od 16 do 17 hod.


Projektové dny

Projektové dny budou realizovány ve spolupráci s MŠ, zapojen bude 1. i 2. stupeň ZŠ

 • Vánoční dílničky a příprava na jarmark a rozsvěcení stromu 21.11. 2022
 • Velikonoční dílničky – 22. 3. 2023
 • Den Země – 21. 4. 2023
 • Svatý Václav – projektový den září 2022 – celá škola
 • Projektový den EVVO – říjen 2022 – celá škola
 • Svatý Martin - projektový den - listopad 2022 – celá škola
 • Masopust – únor 2023 – celá škola
 • Projektový čarodějnický den – duben 2023 – celá škola

Zápisy ZŠ a MŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ – 14. 4. a 15. 4. 2023

Zápis do MŠ – 3. 5. – 4. 5. 2023


Ostatní akce

 • Vánoční besídka – 20. 12. 2022
 • Účast žáků 9. třídy na společné slavnosti městyse a školy – květen 2023
 • Lyžařský výcvik na Železnou Rudu; 3. 1. - 7. 1. 2023  
 • Obhajoba absolventských prací žáků 9. ročníku – červen 2023
 • Jednodenní exkurze tříd – červen 2023