Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Organizace školního roku

Organizace vyučování ve školním roce 2023/2024 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Písek stanoveny na 26. 2. – 3. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. 
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024. 
Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024. 
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.


Termíny ředitelského volna

Případné termíny budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro školní rok 2023/2024 se bude konat v červnu 2024


Termíny třídních schůzek

 • 1. pololetí – 13.11.2023
 • 2. pololetí – 15.4.2024
 

Přijímací zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky 243/2017.

 1. řádný termín – pátek 12.dubna 2024

 2. řádný termín – pondělí 15. dubna 2024

Termíny pedagogických rad

 • 1. pedagogická rada – 13.11.2023
 • 2. pedagogická rada – 22.1.2024
 • 3. pedagogická rada – 15.4.2024
 • 4. pedagogická rada – 24.6.2024

Předškoláček

Předškoláček bude realizován ve spolupráci ZŠ, ŠD, MŠ Sepekov a MŠ Božetice.

 • 1.11.2023 od 16 hodin v základní škole
 • 6.3.2024 od 16 hodin v základní škole

Budoucí třídní učitelka několikrát během školního roku navštíví mateřské školy v Sepekově a Božeticích.

 

Projektové dny

Projektové dny budou realizovány ve spolupráci s MŠ, zapojen bude 1. i 2. stupeň ZŠ

 • Vánoční dílničky, příprava na jarmark a rozsvěcení stromu listopad 2023
 • Den Země – duben 2024
 • Projektový den EVVO – září 2023 – celá škola
 • Masopust – únor 2024 – celá škola
 • Další projektové dny budou zveřejňovány s předstihem v kalendáři školy
   

Zápisy ZŠ a MŠ

 • Zápis do 1. třídy ZŠ – 19. a 20.4.2024
 • Zápis do MŠ – 6. a 7.5. 2024

Ostatní akce

 • Vánoční besídka – 20.12.2023
 • Účast žáků 9. třídy na společné slavnosti městyse a školy – květen 2024
 • Obhajoba absolventských prací žáků 9. ročníku – červen 2024
 • Jednodenní exkurze tříd – červen 2024