Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Organizace školního roku

Organizace vyučování ve školním roce 2021/2022 dle pokynu MŠMT 

 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. 9. 2021
 • Státní svátky: Den české státnosti v úterý 28. 9. 2021, Den vzniku samostatného československého státu ve čtvrtek 28. 10. 2021
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. 10. a pátek 29. 10. 2021
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. 12. 2021 a končí nedělí 2.1. 2022.  Vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. 2. 2022
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 14. 2. – 20. 2. 2022
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022, pátek 15. dubna a pondělí 18. 4. 2022 jsou tzv. ostatní svátky
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. 7. 2022 do středy 31. 8. 2022

Termíny ředitelského volna

Případné termíny budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro školní rok 2021/2022 se bude konat v úterý 25. 1. 2022 od 8:30 – 15:00 hod.


Termíny třídních schůzek

Ve dnech 20. 9. 2021 - 23. 9. 2021 od 17:00 hod. proběhnou třídní schůzky zákonných zástupců 1. třídy:

1. pololetí – 18. 11. 2021 od 16:00 hod. (1. i 2. stupeň)

2. pololetí – 21. 4. 2022 od 16:00 hod. (1. i 2. stupeň)

Individuální konzultace s učiteli je možno domluvit telefonicky v průběhu školního roku.


Přijímací zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky 243/2017.


Termíny pedagogických rad

 • 1. pedagogická rada – 15. 11. 2021
 • 2. pedagogická rada – 24. 1. 2022
 • 3. pedagogická rada – 20. 4. 2022
 • 4. pedagogická rada – 27. 6. 2022

Předškoláček

Předškoláček bude realizován ve spolupráci ZŠ, ŠD dne 17.1.2022, další bude upřesněn


Projektové dny

Projektové dny budou realizovány ve spolupráci s MŠ, zapojen bude 1. i 2. stupeň ZŠ

Vánoční dílničky a příprava na jarmark a rozsvěcení stromu 15. 11. 2021

Velikonoční dílničky – 4. 4. 2022

Den Země – 22. 4. 2022


Ostatní akce

 • Projektové dny a akce budeme organizovat v závislosti na vývoji epidemiologické situace.
 • Projektový den MŠ, ŠD – polytechnická výchova – 5. 10. 2021
 • Účast žáků 9. třídy na prvním společném plese městyse a školy – únor 2022
 • Jednodenní lyžařský zájezd na Nové Hutě či Kvildu (dle aktuální sněhové pokrývky) – únor 2022
 • Výjezd na Šumavu s náplní EVVO – květen 2022
 • Obhajoba absolventských prací žáků 9. ročníku – květen 2022
 • Letní slavnost – setkání rodičů, učitelů, žáků na zahradě školy – červen 2022
 • Jednodenní exkurze tříd – červen 2022