Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Školská rada

Od 1. ledna 2006 musí při všech základních školách působit školské rady. Ty mají právo kontrolovat činnost a hospodaření školy, navrhovat opatření ke zlepšení práce a k zaměření např. výukových plánů apod. Jednu třetinu rady musí tvořit zástupci obce, druhou rodičovská veřejnost a třetí pracovníci školy (členem rady nesmí být ředitel školy).

Rada pracuje v tomto složení:

zástupci zřizovatele 

  • Mgr. Josef Himl
  • Ing. Lukáš Hrych
  • Mgr. Štěpánka Kadlecová

za rodičovskou veřejnost 

  • Jana Bočanová, DiS
  • Lenka Hanáková
  • Petra Peterková

za pracovníky školy 

  • Mgr. Jaroslava Máchová
  • Mgr. Petra Máchová
  • Mgr. Ludmila Tollingerová

Předsedkyní rady byla zvolena Mgr. Petra Máchová.