Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Den Země 2024

Den Země 2024 2

22. dubna slavíme Den Země, který se stává příležitostí k zamyšlení nad enviromentálními otázkami, zároveň také k praktickému zapojení se do ochrany životního prostředí.

První třída se ponořila do různých aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí. Pracovali ve skupinkách, kde se věnovali třídění odpadu, hledali cestu v bludišti, četli o přírodě a z jednotlivých dílků, které vymalovali, sestavili jeden velký inspirativní plakát. Na závěr všichni obdrželi diplom. 

Třeťáci po zhlédnutí krátkého pořadu o recyklaci odpadu diskutovali o tom, jak oni sami mohou pečovat o planetu Zemi. Své znalosti o třídění odpadu si ověřili při společné aktivitě. Vyzkoušeli si, jak se údaje zaznamenávají do grafu. Zajímala je i problematika ohrožených druhů živočichů. Nakonec napsali planetě vzkaz a nakreslili ji. 

Žáci čtvrté třídy si tento svátek připomněli vyhledáváním informací o důležitosti recyklace, upcyklace, bioodpadu, kompostování a o nebezpečí černých skládek. Na videu se podívali na film o nebezpečí plastů v oceánech. Vytvořili výukový plakát a o pracovních činnostech z recyklovaného materiálu vyrobili motýlí farmu. 

Pátá třída nejdříve na základě indicií rozmístěných po třídě odhalila téma dne. Následně si přečetli článek o tom, proč vůbec Den Země slavíme. Téma ochrany přírody pak zpracovali ve společném obraze, do kterého každý žák přispěl jednou částí. 

Druhý stupeň se aktivně zapojil do hromadného úklidu okolí školy a Sepekova. 

Oslava Dne Země však nekončila 22. dubna. Naopak, tento významný den pokračoval až do druhého dne. Žáci druhého stupně se v rámci hodin českého jazyka ponořili do textu, který se zabýval vznikem tohoto významného dne. Mimo práci s textem si také procvičili pravopis. 

6. třída vytvářela kooperativní obraz, na který zaznamenávali nápady, jak mohou přispět k záchraně planety. Otiskem své ruky slíbili ochranu své planetě Zemi. 8. a 9. třída měla dle vlastní fantazie nakreslit plakát. 

Tyto aktivity nejenže oslavily Den Země, ale také zdůraznily důležitost ochrany naší planety a podpořily vzdělání a uvědomělost ve vztahu k životnímu prostředí. 

Fotogalerie

Autor: EZ