Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Iveta Kašparová, konzultační hodiny: čtvrtek 7:00-7:40

Metodik prevence: Mgr. Jaroslava Máchová, konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Školní psycholog: Mgr. Bc. Zuzana Bendová, konzultační hodiny: pondělí 8:00-16:00
(po telefonické domluvě)

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby a informační a metodickou podporu žákům, jejich zákonným zástupcům a vyučujícím. S vyučujícími spolupracuje při řešení výchovných i vzdělávacích problémů žáků, při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje také pomoc v oblasti kariérového poradenství.


Bezpečný internet pro děti.pdf (98.96 kB)

Minimální preventivní program.pdf (230.66 kB)

 

Základní škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu