Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Test fontů

Obec (h1)

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. V tomto smyslu je subjektem samosprávy a také vykonavatelem státní správy.  Obec má vlastní majetek,  vystupuje v právních vztazích svým jménem. Pečuje o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

V současnosti je území České republiky rozčleněno na 6257 obcí. Průměrná rozloha obce je 10,58 km2.

Typy obcí (h2)

 1. Menší obce tvořené zpravidla jednou nebo několika vesnicemi do se nazývají prostě obcemi. 
 2. Některé obce používají v názvu historický titul městys
 3. Město je zvláštní titul některých, zpravidla větších a významějších obcí.

Orgány obce (h2)

Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu. Obec v rámci své samostatné působnosti spravuje sama záležitosti, které jsou v jejím zájmu a zájmu občan. Obecní úřad v rámci přenesené působnosti zároveň vykonává státní správu v rozsahu vyplývajícím ze zákonů. 

Starosta (h3)

Hlavní úkolem starosty je zastupování obce navenek. Jsou voleni zastupitelstvem obce, kterému také za svou funkci zodpovídají.

Pravomoci starosty (h4)

 • Poskytování informací o činnosti obce veřejnosti,
 • Přezkoumání hospodaření obce za kalendářní rok.
 • Uzavírání a ukončování pracovního poměru se zaměstnanci obce-
 • Svolávání a řízení zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce (h3)

V oblasti samosprávy je zastupitelstvo obce hlavním samosprávným orgánem, rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Schvaluje např. územní plán obce a její rozpočet, zřizuje a ruší obecní policii, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí nebo odvolává starostu. Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce.

Doplňkové testování formátování (h2)

Následují řádky s testovacími texty pro kontrolu běžného použití stránek.

Toto jsou dva krátké odstavce za sebou.

Nadpis druhé úrovně (h2), který je neobvykle dlouhý, ale někteří klienti je tak dělají. Zde je vidět řádkování nadpisu.

Současnost (h3)

V současné době je obec známa hlavně chovem létajících závodních draků. Chov byl založen na přelomu let 2001/2002 Založil ho bývalý elitní dračí závodník Řepan Ňupský. První chovný pár pochází z legendární líhně v Chýňovských Ŕôqilicích. Chovná stanice zajišťuje pracovní místa a skvělé výdělky většině obyvatel obce.

V obci se dále nachází:

 • Školy
  • Mateřská
   • Pod kostkami
   • Veselá kostička
  • Základní
  • Zákadní umělecká škola
 • střední odborné učiliště Fyxónie Úžasné (se zaměřením na výuku jazyka ďówňónského)
 • moderní lékařské středisko a Výzkumný ústav pro vývoj Ágóšských technologií série {ÉÓÍ}

Jinak se tu máme moc pěkně, hlavně když neprší. A to je min. 50 dní v roce.

Test odstavců (h3)

Historie obcí (h4)

Pro datataci vzniku obcí se využívá první písemné zmínky, což je označení nejstaršího písemného dokladu, většinou se jménem sídla. Nejstarší sídla/obce jsou známy již z 10. století. Mnoho obcí bylo založeno v 11. až 14. století během velké vniřní kolonizace. Hranice obcí byly vytyčovány již při jejich zakládání, časté jméno Újezd pochází z objetí hranice obce na koni.

Přesné vymezení správních území obcí bylo zpracováno již v 18. v rámci josefinského katastru. Obce jako samosprávné jednotky vznikly v roce 1850 při vytváříní moderní veřejné správy. V období předválečného Československa bylo na území Česka téměř dvakrát víc obcí než dnes, celkem 11 768.

Test délky řádku (h3)

Kolik znaků se vejde na řádek? Použitelné je 50 až 110 znaků na jednom řádku. Víc se špatně čte. Ideální je do 100. Následuje řádek s očíslovanými znaky:

1 v 5 a 10 c 15 i 20 c 25 e 30 j 35 e 40 s 45 k 50 v 55 e 60 l 65 e 70 z 75 v 80 i 85 r 90 e 95 e 00 c 05 e 10 c 15 e 20

Písmo Tučné písmo
Kurzíva Kurzíva
Podtržení Podtržení
Přeškrtnuté Přeškrtnuté
Odkaz Odkaz

Tabulka, zdroj

Kontrola kvality

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4